Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EDA451 - Digital och Datorteknik – 2009/2010 1 Kursintroduktion EDA 451 - Digital och Datorteknik 2009/10 Kursintroduktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EDA451 - Digital och Datorteknik – 2009/2010 1 Kursintroduktion EDA 451 - Digital och Datorteknik 2009/10 Kursintroduktion."— Presentationens avskrift:

1 EDA451 - Digital och Datorteknik – 2009/2010 1 Kursintroduktion EDA 451 - Digital och Datorteknik 2009/10 Kursintroduktion

2 EDA451 - Digital och Datorteknik – 2009/2010 2 Kursintroduktion Kursen handlar om den teknik som ligger till grund för välbekanta vardagsprylar Mobiltelefoner, mediaspelare; mp3, IPOD digitalboxar, "laptops“, hemma-bio spelkonsoler mikrovågsugnar huslarm, "smartcards" etc.

3 EDA451 - Digital och Datorteknik – 2009/2010 3 Kursintroduktion Samma teknik ligger också till grund för ett stort antal av samhällets tekniska system arbetsstationer bilar flygplan trafiksystem larmsystem robotar processmaskiner medicinsk apparatur rymdfarkoster m fl

4 EDA451 - Digital och Datorteknik – 2009/2010 4 Kursintroduktion Alla dessa tekniska "prylar" och system innehåller digitala system. Kursen handlar dels om digital teknik som är fundamentalt för skapandet av digitala system dels om datorteknik som i sin tur är fundamentalt för skapandet av programmerade digitala system. Kärnan i det programmerade digitala systemet är en mikroprocessor.

5 EDA451 - Digital och Datorteknik – 2009/2010 5 Mikroelektronikens utveckling Kursintroduktion Antalet transistorer som ryms på en kiselbricka....

6 EDA451 - Digital och Datorteknik – 2009/2010 n Föreläsningar n Demonstrations- övningar n Simulator- Kodnings- övningar n Laborationer n Examination 6 Kursens genomförande, kursmaterial Kursintroduktion Johnson, Larsson & Arebrink: Grundläggande digital-och datorteknik. Kompendium, Inst för datorteknik, CTH, 2008. Del 1. Digital teknik Presentationsmaterial vid föreläsningar, VIKTIGT, Vissa moment som behandlas på föreläsningar finns inte i annan litteratur. Finns i PDF-format på kursens hemsida. Arbetsbok för DigiFlex. Utg. 4, 2008. Arbetsbok för MC12, utg 3, 2008, (används i senare del och i nästa kurs). Följande tryckta häften säljs i en bunt Instruktionslista för FLEX-processorn. Instruktionslista för mikroprocessorn CPU12. Laborations-PM nr 1-5. Inst för datorteknik, CTH, 2009. Kompletterande övningsmaterial Simulatorer för Windows, hämta från kursens ”resurssida”. “FLEX Distribution 2009” ”MC12 Distribution 2009” Här finns också kompletterande material på PDF-format Allt tryckt material finns på DC.

7 EDA451 - Digital och Datorteknik – 2009/2010 n Laborationerna omfattar hemuppgifter som skall vara lösta och redovisade före laborationstillfället. (Se respektive laborations-PM). Sådana förberedande uppgifter behandlas också under ”simulator- kodnings- övningarna”. n Vid laborationstillfället löser alla individuellt en enklare uppgift. Handledare kontrollerar n En handledare skall bedöma arbetet efter laborationen. n Kom i tid och hasta ej igenom uppgifterna. Är du p.g.a sjukdom eller annan angelägen orsak förhindrad att delta vid ett laborationstillfälle skall detta omedelbart meddelas till laborationschefen. 7 Laborationer Kursintroduktion

8 EDA451 - Digital och Datorteknik – 2009/2010 8 Laborationsutrustning Kursintroduktion Digitalmaskin med utbytbara logik- och dator-moduler Enkortsdator och laborationskort

9 EDA451 - Digital och Datorteknik – 2009/2010 9 Simulatorövningar Kursintroduktion Laborations- utrustningen studeras också med hjälp av simulatorer. Vi jobbar med dessa under speciella ”simulatorövningar”. De är också avsedda för hemverksamhet. Laborationer kan oftast förberedas med hjälp av simulatorer.

10 EDA451 - Digital och Datorteknik – 2009/2010 n Kursen avslutas med en 4-timmars skriftlig tentamen på hela kursen. n Tillåtna hjälpmedel: –Instruktionslista FLEX –Instruktionslista för CPU12 n För godkänt slutbetyg fordras godkänd tentamen och godkänd laborationskurs. 10 Examination Kursintroduktion

11 EDA451 - Digital och Datorteknik – 2009/2010 11 Kursintroduktion I princip kan man arbeta med siffror i vilket talsystem som helst. Eftersom det är enklast att konstruera komponenter som kan växla mellan två tillstånd (som man kan beteckna "0" och "1") har det binära talsystemet blivit helt dominerande inom digitaltekniken. Transistorn som strömställare... +5V GND in ut +5V GND +5V GND +5V GND ut +5V

12 EDA451 - Digital och Datorteknik – 2009/2010 12 Kursintroduktion Några olika teknologier... +5V TTL (Transistor-Transistor- Logic) MOS (Metal Oxide Silicon) CMOS (Complementary MOS) Mer om detta kommer i kursen Digitalteknik FK

13 EDA451 - Digital och Datorteknik – 2009/2010 13 Digitalteknik = Sifferteknik Kursintroduktion Sifferindikator Sifferindikatorn har sju segment. Varje segment (a,b,c...) kan tändas individuellt. a b c d e f g

14 EDA451 - Digital och Datorteknik – 2009/2010 14 Exempel: Sifferindikator Kursintroduktion a b c d e f g Sifferindikator a b c d e f g +5V 0V Ingångar För denna sifferindikator gäller att när en "etta" läggs på en av dess ingångar tex a, så syns a-segmentet i sifferfönstret. En "nolla" på en ingång medför att motsvarande segment är osynligt. Sifferindikatorn som visas här har matningsspänningen 5V. Det normala är då en "etta" motsvaras av spänningen +5V relativt jord och en nolla av 0V

15 EDA451 - Digital och Datorteknik – 2009/2010 15 Exempel: Sifferindikator Kursintroduktion 1 a Sifferindikator b c d e f g a b c d e f g 1 1 1 1 0 0

16 EDA451 - Digital och Datorteknik – 2009/2010 16 Från fysikalisk storhet till diskret kodord Kursintroduktion

17 EDA451 - Digital och Datorteknik – 2009/2010 Kvantisering 17 Kursintroduktion Kvantiseringssteg -2,5  -1,5  -0,5  0,5  1,5  2,5   -- -2  -3  22 33 uppmätt analog signal kvantiserad signal Vid ANALOG/DIGITAL omvandling förloras information... 1,5   0,5  1,5  Kvantiseringsfelet: =kvantiserat värde – verkligt värde -0,5<   0,5 

18 EDA451 - Digital och Datorteknik – 2009/2010 18 Typiska diskreta element Kursintroduktion on/off-värdenströmställare, enkla givare Decimala tal naturliga tal heltal Fysikaliska storheter unipolära bipolära Från olika typer av givare Alfanumeriska teckenFör informationsutbyte Vi väljer kodning beroende på tillämpning...


Ladda ner ppt "EDA451 - Digital och Datorteknik – 2009/2010 1 Kursintroduktion EDA 451 - Digital och Datorteknik 2009/10 Kursintroduktion."

Liknande presentationer


Google-annonser