Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pareskatologi och andlig verklighet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pareskatologi och andlig verklighet"— Presentationens avskrift:

1 Pareskatologi och andlig verklighet
Det andliga och det fysiskas Tvåsamhet Sigfrid Östberg We venture into a field of many mysteries, won’t know until we go there. Spiritual senses very dull. Give of my personal understanding, take with pinch of salt.

2 Dagens ämnen De grundläggande principer som styr förhållandet mellan den andliga och den fysiska världen Den andliga och den fysiska världens natur Människans andliga och fysiska dimensioner Andlig mognad och livet efter döden Den fria viljan (en utvikning)

3 Hur blir vår tillvaro efter det att vi dör?
Question of the ages. People have always wondered.

4 Gud är vår eviga förälder, Sann kärleks källa
Vi är eviga varelser Gud är vår eviga förälder, Sann kärleks källa Således måste Hans barn vara eviga de med (kärlekens logik) Heavenly Father = eternally self-existent being whose core is Heart (irrepressible desire to give and receive love). He couldn’t but have created mankind, and we can’t but live eternally.

5 Osynligt Synligt Själ Kropp Andliga världen Fysiska världen
Mind is manifested in the body (acts, substantialises). Body is an expression of the mind; they are like eachother. Physical world is like shadow of the spiritual. Just like the mind and body are intimately connected, so are the two worlds. Fysiska världen Kropp Synligt

6 Den andliga och den fysiska världen
Andliga världen Fysiska världen Bortom tid och rymd Ingen fortplantning Orsak Inom tid och rymd Fortplantning Verkan “beyond time & space” = not necessarily NO time & space, but different concepts Spiritual laws affect physical world; everything here has origin there (equivalent)

7 Människan är ensam om att kunna skapa fler eviga andliga varelser

8 En både andlig och fysisk varelse
Står i kosmos centrum Det andliga jaget behöver inte det fysiska jaget för sin existens, men för sin mognad Not animals, not angels, only humans. As God’s children we resemble fully God’s character of invisible and visible. Phys. M&B, spirit. M&B  after death, the spirit self is complete by itself

9 Det fysiska jaget Fysiska sinnet Fysiska kroppen
Phys. Mind concerned with bodily things.

10 Fysiska världen De fysiska sinnena
We form relationships to this world.

11 Det fysiska jaget Det andliga jaget
Fysiska sinnet Andliga sinnet Fysiska kroppen Andliga kroppen

12

13

14 Det andliga jagets kvintessens Subjekt gentemot andliga kroppen
Det andliga sinnet Det andliga jagets kvintessens Subjekt gentemot andliga kroppen Länken till Gud Dwelling place = essence of your whole being, sensitivity to God

15 Innersta kompassen Gud Andliga Fysiska sinnet sinnet
Spirit mind considering higher purpose and physical mind for sustaining oneself. Innersta kompassen

16 Egen sannings-uppfattning
Samvetet Egen sannings-uppfattning Andliga sinnet Fysiska sinnet Originally, conscience and original mind should be one. But we needed a clear understanding of truth. Samvetet

17 Andliga världen De andliga sinnena
Even spirit has five senses (sight, hearing, smell, touch, taste) 1st prime of youth, ideal appearance (corresponds to earthly conduct) 4th we still eat, sleep, drink, go to toilet, even tho not necessary, body is basically the same

18 Möjliga exempel på andliga fenomen
ESP – extrasensorisk perception Telepati Klärvoajans Healing Psykokinesi Medium/seanser Prekognition/retrokognition Spiritual experience whilst still in body = spiritual senses register, vibrates in physical senses (we actually see with physical eyes)

19 Vanligt vid näradödenupplevelser
Känsla av frid Höga oljud Rörelse genom tunnel Upplevelse av vistelse utanför sitt fysiska jag Möten med andra andliga väsen Möte med kärleksfull ljusvarelse Moralisk tillbakablick på ens jordliga leverne Återvändo till sitt fysiska jag Raymond A. Moody, Jr. M.D. Amerikansk läkare Life after Life, 1975

20 Människan samspelar med båda världar
Fysiska världen Andliga världen Unique position – we live here and there and can form relationships in both Djur Ängel

21 Ford of Jabbok

22 Vår ställning i kosmos Mikrokosmos Medlare Herre Fysiska världen
Andliga världen All elements are contained in us We inherit everything from our Father and express creativity in creation (phys.&spirit.) Only connexion between the two, not even God can directly relate to the physical universe Mikrokosmos Medlare Herre

23 Kosmos i människans avbild
Andliga sinnet Instinkt, osv. Liv Fys.kem.egensk. Mineralet Växten Djuret Människan Energi, materia Celler, struktur Organ, nerver Andliga kroppen Andliga världen Fysiska världen Sinne (andliga (fysiska) Kropp (andliga) Three kingdoms (animal, plant, mineral) All aspects are contained in man. The rest of creation = different enhanced and diminished aspects of man, but none reflect God fully Also, in bigger scale. The structure of the universe and the planets are symbolical for humans. Our Mind and Body are blueprints for spiritual and physical realms.

24 Om Himlen och dess under, och om Helvetet,
“Heaven being such, it is ruled by the Lord as a single man is ruled, thus as a one. For although man, as we know, consists of an innumerable variety of parts, not only as a whole but also in each part-as a whole, of members, organs, and viscera; and in each part, of series of fibres, nerves, and blood-vessels, thus of members within members, and of parts within parts-nevertheless, when he acts he acts as a single man. Such likewise is heaven under the auspices and direction of the Lord.” Om Himlen och dess under, och om Helvetet, Emanuel Swedenborg ( )

25 Samspelet mellan kropp och själ
Luft, solljus Guds Kärlek och Sanning Livselement + + Andeelement Vitalitets-element Vitalitets-element Handlande Different needs, interaction Spirit self grows thru vitality elements. Mat, vatten Fysiska jaget Andliga jaget

26 Vitalitetselement av godo och av ondo
Goda vitalitets-elelment Gott handlande God person Uppfyllande Människans ansvar Ont handlande Onda vitalitets-element Ond person Misslyckande Vitality elements are generated thru our conduct (actions, thoughts)

27 Den mänskliga andens mognad
Föräldrakärlek Mognad Sann ande Ömsesidig kärlek Tillväxt Levande ande Originally we were supposed to naturally grow, at the same time as our physical body. But in world to-day  adult body but infantile mind Grow towards parenthood (reflecting the most of God’s love) Responsiv kärlek Tillblivelse Varande ande

28 Fysisk död + + – – Fysiska jaget Andliga jaget Luft, solljus
Guds Kärlek och Sanning Vitalitets-element + + Livselement Andeelement Handlande We die and vit.el. cut off. We cannot grow anymore. Mat, vatten Vitalitets-element Fysiska jaget Andliga jaget

29 Andlig död efter Fallet
Luft, solljus Guds Kärlek och Sanning Vitalitets-element + + Livselement Andeelement Handlande Ignorance and spiritual dullness Mat, vatten Vitalitets-element Fysiska jaget Andliga jaget

30 Träd Frukt Fysiska jaget Andliga jaget
Grow like fruit. No more growth when ready. Träd Frukt Fysiska jaget Andliga jaget

31 Andliga sinnet/kroppen Under det fysiska livet växer anden och mognar
Livets tre steg MODERLIVET Förberedelse för fysiska jaget FYSISKA VÄRLDEN Förberedelse för andliga jaget ANDLIGA VÄRLDEN Slutlig destination Andliga sinnet/kroppen Andliga sinnet Foster död död och nytt liv och nytt liv World of water, air and love. Develop skills not needed then (digits in womb, love in our world [you grow old]) Fysiska sinnet/kroppen Andliga kroppen Moderkaka 9-10 månader år Evighet Under det fysiska livet växer anden och mognar

32 Hjärta och karaktärsmognad
Jorden Förberedelse för andliga jaget Andliga världen Slutlig destination Anden växer och mognar i den fysiska kroppens “mylla” Var vi hamnar i evigheten bestäms av det liv vi lever då vi ännu vandrar på jorden Andliga sinnet/kroppen Andliga sinnet död och nytt liv World of water, air and love. Develop skills not needed then (digits in womb, love in our world [you grow old]) Fysiska sinnet/kroppen Andliga kroppen 9-10 månader år Evighet Under det fysiska livet växer anden och mognar Den fysiska kroppen dör och bliver jord åter

33 Gud Andliga världen Fysiska världen evig Historical dudes,
våra förfäder, änglar, andlig materia/energi Andliga jaget De andliga sinnena Fysiska jaget De fysiska sinnena Djur, växter, mineraler, fysisk materia/energi In a nutshell. Fysiska världen tidsbunden En sann person är ett mikrokosmos av de två världarna, en medlare som frambringar harmoni och en älskvärd herre

34 Vårt fysiska liv på jorden
Unikt tillfälle för Hjärtats mognad Känsligheten gentemot Gud Uppskattningen av medmänniskor och av naturen Förmågan att ge och ta emot Sann kärlek Things to focus on

35 I Fallets kölvatten separerades de två världarna
Without humans as mediators, the two worlds were separated. Creation groans in travail (it was supposed to experience God thru us). Spiritual phenomena expressed in physical realm.

36 The worlds should be very intimate. And constant correspondence.
Människan borde fungera som luften då en stämgaffels skänklar vibrerar; hon ska möjliggöra för de två världarna att harmoniskt resonera

37 Viljefrihet och handlingsfrihet Osäkerhet och lagbundenhet
Fri vilja – vad vill du? ”cogito, ergo sum” Viljefrihet och handlingsfrihet Osäkerhet och lagbundenhet René Descartes ( ) frågade sig vad vi egentligen vet Måste skilja på olika frihet; vilja men icke kunna I ett strikt deterministiskt universum, kan vi utöva någon fri vilja även om vi skulle vilja?

38 Kosmos osäkra mikrovärld
Kvant- el. energinivåer = de energitillstånd ett fysiskt system kan ha; kvantiserad Hastighet, energi och läge kan inte förutses Man kan inte förutse en enskild partikels läge, energi eller hastighet; ex. Sönderfall Ett resultat av flera möjliga Samtidigt är existensen på en högre nivå väldig regelmässigt, och livet kan upprätthållas (storlek cell, tid sekund) till skillnad från kvantfysikens miljarddelar = lagbundenhet och osäkerhet Kvantnivåer Obestämbara värden (vågfunktion) ”De stora talens lag”

39 Modeller för ”fri vilja”
Deterministiskt, slutet Slumpstyrt, slutet Fritt, öppet Slutet system med rum, tid, energi, allt bestämt Slumpstyrning, dolda variabler, slumpade kvantsprång Andlig dimension, samverkar med hjärnans kemiska processer, väljer från fysiska möjligheter, ingen biologisk maskin V O V V

40 Människans fria vilja Alla vill vi nåt

41 Medvetande och fri vilja Kärlek och fri vilja ”amo, ergo vere sum”
Människans fria vilja Medvetande och fri vilja Kärlek och fri vilja ”amo, ergo vere sum” Medvetende = urfenomen Kärlek = endast människan? För kärlek krävs ett medvetande och en fullständigt fri vilja Människans innersta väsen är av älskande natur, så vi borde kunna identifiera oss med just det

42 Tack o hej! end


Ladda ner ppt "Pareskatologi och andlig verklighet"

Liknande presentationer


Google-annonser