Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pareskatologi och andlig verklighet Det andliga och det fysiskas Tvåsamhet Sigfrid Östberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pareskatologi och andlig verklighet Det andliga och det fysiskas Tvåsamhet Sigfrid Östberg."— Presentationens avskrift:

1 Pareskatologi och andlig verklighet Det andliga och det fysiskas Tvåsamhet Sigfrid Östberg

2 De grundläggande principer som styr förhållandet mellan den andliga och den fysiska världen Dagens ämnen ► Den andliga och den fysiska världens natur ► Människans andliga och fysiska dimensioner ► Andlig mognad och livet efter döden ► Den fria viljan (en utvikning)

3 Hur blir vår tillvaro efter det att vi dör?

4 ► Gud är vår eviga förälder, Sann kärleks källa ► Således måste Hans barn vara eviga de med (kärlekens logik) Vi är eviga varelser

5 Själ Kropp Osynligt Andliga världen Fysiska världen Synligt

6 Bortom tid och rymd Ingen fortplantning Orsak Den andliga och den fysiska världen Andliga världen Fysiska världen Inom tid och rymd Fortplantning Verkan

7 Människan är ensam om att kunna skapa fler eviga andliga varelser

8 En både andlig och fysisk varelse ► Står i kosmos centrum ► Det andliga jaget behöver inte det fysiska jaget för sin existens, men för sin mognad

9 Det fysiska jaget Fysiska sinnet Fysiska kroppen

10 Fysiska världen De fysiska sinnena

11 Det andliga jaget Det fysiska jaget Andliga sinnet Fysiska sinnet Fysiska kroppen Andliga kroppen

12

13

14 Det andliga sinnet ► Det andliga jagets kvintessens ► Subjekt gentemot andliga kroppen ► Länken till Gud

15 Innersta kompassen Fysiska sinnet Andligasinnet Gud

16 Samvetet Samvetet Fysiska sinnet Andligasinnet Egen sannings- uppfattning

17 Andliga världen De andliga sinnena

18 1. 1. ESP – extrasensorisk perception 2. Telepati 3. Klärvoajans 4. Healing 5. Psykokinesi 6. Medium/seanser 7. Prekognition/retrokognition Möjliga exempel på andliga fenomen

19 1. Känsla av frid 2. Höga oljud 3. Rörelse genom tunnel 4. Upplevelse av vistelse utanför sitt fysiska jag 5. Möten med andra andliga väsen 6. Möte med kärleksfull ljusvarelse 7. Moralisk tillbakablick på ens jordliga leverne 8. Återvändo till sitt fysiska jag Vanligt vid näradödenupplevelser Raymond A. Moody, Jr. M.D. Amerikansk läkare Life after Life, 1975

20 Människan samspelar med båda världar Fysiska världen Andliga världen DjurÄngel

21

22 Vår ställning i kosmos 1. Mikrokosmos 2. Medlare 3. Herre Fysiska världen Andliga världen

23 Kosmos i människans avbild Andliga sinnet Instinkt, osv. Liv Fys.kem.egensk. MineraletVäxtenDjuretMänniskan Energi, materia Celler, struktur Organ, nerver Andliga kroppen Sinne (andliga (fysiska) Kropp (andliga) (fysiska) Andliga världen Fysiska världen

24 “Heaven being such, it is ruled by the Lord as a single man is ruled, thus as a one. For although man, as we know, consists of an innumerable variety of parts, not only as a whole but also in each part-as a whole, of members, organs, and viscera; and in each part, of series of fibres, nerves, and blood-vessels, thus of members within members, and of parts within parts-nevertheless, when he acts he acts as a single man. Such likewise is heaven under the auspices and direction of the Lord.” Om Himlen och dess under, och om Helvetet, Emanuel Swedenborg (1688-1772)

25 Andliga jagetFysiska jaget Samspelet mellan kropp och själ Andeelement Vitalitets- element Luft, solljus Mat, vatten + – Vitalitets- element – Handlande Guds Kärlek och Sanning Livselement +

26 Gott handlande Vitalitetselement av godo och av ondo Människans ansvar Goda vitalitets- elelment God person Uppfyllande Ont handlande Onda vitalitets- element Ond person Misslyckande

27 Den mänskliga andens mognadMognad Tillväxt Tillblivelse Föräldrakärlek Ömsesidig kärlek Responsivkärlek Sann ande Levande ande Varande ande

28 Andliga jaget Fysiska jaget Andeelement Fysisk död Vitalitets- element Guds Kärlek och Sanning Vitalitets- element Livselement Luft, solljus Mat, vatten + – –Handlande+

29 Andliga jaget Fysiska jaget Andeelement Andlig död efter Fallet Vitalitets- element Guds Kärlek och Sanning Vitalitets- element Livselement Luft, solljus Mat, vatten + – –Handlande+

30 Träd Frukt Andliga jagetFysiska jaget

31 Livets tre steg MODERLIVETFörberedelse för fysiska jaget FYSISKA VÄRLDEN Förberedelse för andliga jaget ANDLIGA VÄRLDEN Slutligdestination Foster Moderkaka Andliga sinnet/kroppen Fysiska sinnet/kroppen Andliga sinnet Andliga kroppen 9-10 månader90-100 årEvighet Under det fysiska livet växer anden och mognar död och nytt liv död och nytt liv

32 Hjärta och karaktärsmognad JordenFörberedelse för andliga jaget Andliga världen Slutligdestination Andliga sinnet/kroppen Fysiska sinnet/kroppen Andliga sinnet Andliga kroppen 9-10 månader90-100 årEvighet Under det fysiska livet växer anden och mognar död och nytt liv Anden växer och mognar i den fysiska kroppens “mylla” Var vi hamnar i evigheten bestäms av det liv vi lever då vi ännu vandrar på jorden Den fysiska kroppen dör och bliver jord åter

33 Andliga världen evig Fysiska världen tidsbunden Historical dudes, våra förfäder, änglar, andlig materia/energi Djur, växter, mineraler, fysisk materia/energi En sann person är ett mikrokosmos av de två världarna, en medlare som frambringar harmoni och en älskvärd herre Gud Andliga jaget De andliga sinnena Fysiska jaget De fysiska sinnena

34 Vårt fysiska liv på jorden ► Känsligheten gentemot Gud ► Uppskattningen av medmänniskor och av naturen ► Förmågan att ge och ta emot Sann kärlek Unikt tillfälle för Hjärtats mognad

35 I Fallets kölvatten separerades de två världarna

36 Människan borde fungera som luften då en stämgaffels skänklar vibrerar; hon ska möjliggöra för de två världarna att harmoniskt resonera

37 Fri vilja – vad vill du? ► ”cogito, ergo sum” ► Viljefrihet och handlingsfrihet ► Osäkerhet och lagbundenhet

38 Kosmos osäkra mikrovärld

39 Modeller för ”fri vilja” ► Deterministiskt, slutet ► Slumpstyrt, slutet ► Fritt, öppet V V O O V V V V

40 Människans fria vilja

41 ► Medvetande och fri vilja ► Kärlek och fri vilja ► ”amo, ergo vere sum”

42


Ladda ner ppt "Pareskatologi och andlig verklighet Det andliga och det fysiskas Tvåsamhet Sigfrid Östberg."

Liknande presentationer


Google-annonser