Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ALMTUNA IS ELITORGANISATION JUNIORPROGRAM

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ALMTUNA IS ELITORGANISATION JUNIORPROGRAM"— Presentationens avskrift:

1 ALMTUNA IS ELITORGANISATION JUNIORPROGRAM
1. ELITORGANISATIONENS STRUKTUR I HELHET 2. ISHOCKEYGYMNASIEVERKSAMHET AIS – IGU 3. DITT EGET VAL 4. FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG SOM SPELARE I ALMTUNA IS 5. VÄRDEGRUND & POLICY 6. INDIVIDENS ”VÄG” TILL MÅLET A - LAGET 7. LEDARSTABSTRUKTUR FÖR RESP LAG 8. PERSONAL AIS – IGU 9. LAGDRIVNA FUNKTIONER 10. LAGAKTIVITETER 11. MATERIALAVTAL 12. EKONOMI 13. MÅLSÄTTNING 14. AMBITIONER 15. VISION ALMTUNA IS ELITORGANISATION JUNIORPROGRAM

2 Skolverksamhet Ishockeygymnasiet Ishockeyklasser J 20 Elit J 18 Elit
1. ALMTUNA IS ORGANISATIONENS STRUKTUR I HELHET STYRELSE KLUBBCHEF SPORTCHEF Marknadsavdelning A – Lag Ekonomiavdelning SKOLCHEF JUNIORSPORTCHEF Webb Skolverksamhet Ishockeygymnasiet Ishockeyklasser J 20 Elit J 18 Elit Ungdoms- och Istidsansvarig

3 ISHOCKEYGYMNASIEVERKSAMHET
2. ISHOCKEYGYMNASIEVERKSAMHET AIS - IGU ISHOCKEYGYMNASIEVERKSAMHET ELITISHOCKEYGYMNASIET N.I.U Nationell Idrotts Utbildning ISHOCKEYGYMNASIET L.I.U Lokal Idrotts Utbildning Vid ansökan till dessa utbildningar så görs en ansökning till Svenska Ishockeyförbundet för N.I.U, och en ansökan görs till Upplands Idrottsförbund (IGU) för att gå L.I.U. Utöver detta görs en separat ansökan till den skola och utbildning man skall gå, vilket sker i samråd med respektive SYO på skolan. Vidare information finns på följande länkar:

4 KONKURRENSUTSATT MILJÖ
3. DITT EGET VAL UPPSALA ALMTUNA IS ELITSATSNING KONKURRENSUTSATT MILJÖ Att Du själv valt att ta ansvar för att sätta dig in i de regler som du f r om kommande säsong och framåt kommer att omfattas utav. Att du som individ lär dig att förhålla dig till de krav och den miljö som råder i en elitorienterad verksamhet och konkurrensförhållanden som råder. Ett viktigt steg för att klara av framtidens elitidrott. Att Du valt att förhålla dig till din gymnasieskolas regelverk. Att Du valt att förhålla dig till Almtuna IS värdegrund. Att Du valt att förhålla dig till lagets enskilda uttalade regler.

5 ANSVAR GLÄDJE AMBITION
4. FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG SOM SPELARE I ALMTUNA IS ANSVAR GLÄDJE AMBITION Med tanke på ditt egna aktiva val till att delta, utvecklas och utbildas i Almtuna IS Elitverksamhet och Juniorprogram så åtar du dig att spela i föreningen under hela gymnasieutbildningen dvs i tre år. Där föreningen med sin professionella personal ser till att du får optimal utbildning och utvecklingsmöjligheter. Du uppträder alltid korrekt i de sammanhang där du representerar föreningen och laget. Du förstår att ditt bidrag och din inställning på träning som match utvecklar både dig själv och laget. Du tar Ansvar, du sprider Glädje och bidrar med hög Ambitionsnivå i det du gör. Du tar avstånd från all form av droger, alkohol och doping.

6 3. ANSVAR - HÖG AMBITIONSNIVÅ - GÖR - SPRIDA GLÄDJE/HARMONI
4. FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG SOM SPELARE I ALMTUNA IS LEDSTJÄRNOR VÄGEN TILL MÅLET ”Hur vi ÄR & hur vi vill VARA mot varandra i Almtuna IS” 3. ANSVAR - HÖG AMBITIONSNIVÅ - GÖR - SPRIDA GLÄDJE/HARMONI 2. AMBITION - Sträva efter 90% kvalité i varje övning och träning som du genomför. 1 GLÄDJE & HARMONI - Var dig själv och känn dig trygg. - Respektera varandras olikheter.

7 4. FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG SOM SPELARE I ALMTUNA IS
KONSEKVENSMETOD Vid återkommande avvikelser från det förväntade beteendet och de överrenskomna regler och förhållningssätt som gruppen godtyckt, kommer konsekvenserna bli enligt följande: KONSEKVENS 1 Tränarna och lagledningen tar ett individuellt samtal med spelaren ifråga och ger sin syn(bild) över den uppkomna situationen och beteendet. Ger feedback och tillrättavisande instruktioner av vilka beteenden som råder i den grupp vi verkar i. KONSEKVENS 2 Om förändring ej sker, kommer tränarna och lagledningen att sammankalla till ett möte med både förälder och spelare för vidare återkoppling till de angivna förhållningssätt och beteende som skall råda i den grupp vi verkar i. KONSEKVENS 3 Om individen ifråga trots denna metodik och samtal ej förändrar sitt förhållningssätt/beteende till de önskvärda och uttalade så får individen ifråga lämna gruppen/laget.

8 FRAMGÅNG TRADITION FRAMTID
5. VÄRDEGRUND & POLICY FRAMGÅNG TRADITION FRAMTID Almtuna IS värdegrund är utformad för att passa spelare som vill satsa på sin idrott i en elitinriktad- och konkurrensutsattverksamhet. Almtuna IS förväntar sig att du anpassar dig till att leva i enlighet med de aktiva val som du gjort när du sökt dig till Almtuna IS Elitverksamhet och juniorprogram. Oavsett vilken sluttrupp du kommer tillhöra när säsongen startar och under säsongen så är det en elitorienterad verksamhet du tillhör och därmed fordras att efterleva den värdegrund och de förväntningar som ställs på dig som blivande elitspelare. En trupp är alltid rörlig i en elitorienteradverksamhet.

9 25 15 5 BRA ATT VETA OM HJÄRNANS- UTVECKLING
6. INDIVIDENS ”VÄG” TILL MÅLET A - LAGET 25 BRA ATT VETA OM HJÄRNANS- UTVECKLING 15 5 Hjärnan växer till ca 25års ålder och ishockey kräver stor hjärnkapacitet, eftersom det är en av världens svåraste sporter. Det är först vid 23-25års ålder som individen bör ta beslut om han/hon har möjlighet att lyckas i ishockey. Många vet inte om detta, utan tror att det är ”kört” om man inte når framgång vid 18års ålder. Men lika mycket som hjärnan utvecklas från 5-15år utvecklas den från 15-25år. Individens ”väg” till målet kan därmed se väldigt olika ut och tålamod krävs i arbetet efter att nå sitt mål A – laget.

10 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 JUNIORPROGRAMMET ÅR 1 - 4 A A B B C C D
6. INDIVIDENS ”VÄG” TILL MÅLET A - LAGET JUNIORPROGRAMMET ÅR 1 - 4 År År År 3 År 4 År 5 A J 20 ELIT J 20 ELIT A - LAG A - LAG ELITSERIEN A B J 18 ELIT J 18 ELIT J 20 ELIT B J 20 S.E A - LAG C C UTLÅN UTLÅN Div 1 J 20 ELIT Div 1 D Div 1

11 7. LEDARSTABSTRUKTUR FÖR RESP LAG I ELITORGANISATIONEN
J 20 Elit Coach: Coach: Team Manager Materialförvaltare R E S U R S T E A M Fys. tränare Målvaktstränare Mental coach Kiropraktor Sjukgymnast Läkare Notis: Detta resurs team, består dels utav personal från IGU och dels utav personal från Almtuna IS.

12 7. LEDARSTABSTRUKTUR FÖR RESP LAG I ELITORGANISATIONEN
J 18 Elit Coach: Coach: Team Manager Materialförvaltare R E S U R S T E A M Fys. tränare Målvaktstränare Mental coach Kiropraktor Sjukgymnast Läkare Notis: Detta resurs team, består dels utav personal från IGU och dels utav personal från Almtuna IS.

13 UPPSALA ALMTUNA IS 8. PERSONAL I ELITORGANISATIONEN & JUNIORPROGRAMMET
BJÖRN DANIELSSON Tidigare scoutingchef och NumeraSportchef A-laget Björn har en lång bakgrund som spelare och är fostrad i Arlanda Wings och gick vidare till AIK för att sedemera avsluta sin karriär i Brynäs IF med totalt 9 säsonger där. Björn kom in till Almtuna IS till säsongen där han ingick i en nystatad Sportchefsgrupp som tillsammans med Marcus Leto, Marcus Ragnarsson och Tobias Pehrsson startade den nya satsning på en råd tråd genom Elitverksamheten med satsning utav egna produkter och skapa ett framgångsrikt koncept för A-laget. Björn är engagerad, passionerad och verkar för att skapa en stark Elitverksamhet från A-lag till Junior. TOBIAS PEHRSSON Ansvarig Elitishockeygymnasiet och Ishockeyklasser. Länken mellan A-lag och juniorlag. Samt tränare/ assisterande coach Almtuna IS A-lag. Tobias har sin bakgrund från utbildning i Stockholm på Riksidrottsförbundet Elitidrottscentrum, Bosön, en av landets högsta tränar- och ledarutbildningar på högskolenivå, med specialinriktning Ishockey på sina yrkesstudier. Tobias har även genomgått Svenska Ishockeyförbundets högsta tränarutbildning: ETU (Elit Tränar Utbildning) - Tobias har haft åtaganden inom Svenska Ishockeyförbundet bland annat (1) är utvald till Ungdomsishockeyakademin, (2) är med på talangutvecklingsläger som utbildare och scouting till vårat U 16 Landslag, (3) är utbildare och föreläser på tränar- och ledarutbildningar i region Öst ,(4) fått tilldelats ett Nationellt Stipendium (Rickard Fagerlund) som utdelas av Svenska Ishockeyförbundet till landets mest lovande Ungdoms- och Juniortränare år Tobias har även arbetat med Upplands Ishockeyförbund, där han varit ansvarig tränare för Upplands framgångsrika TV-Puckslag team 97 där han ingick i tränarteam med Marcus Ragnarsson och Thom Eklund. - Tobias har sedan jobbat med ishockeyklassverksamheten & Elitishockeygymnasiets verksamhet i Almtuna, Uppsala och Celsiusskolan. Med individuell spelarutbildning i fokus. - Tobias har även tidigare år i Almtuna IS tränat Team U 15 och Team U 16 Elit samt haft ansvar för den total utbildningsverksamheten på vårt J 18 Elit lag. Utöver det jobbade Tobias som Videocoach i Almtuna IS A – lag säsongen 2009/ Tobias även verksam i Almtuna IS sportchefsgrupp från 2013 som haft ansvar för helheten i form utav A-lag till Junior, att skapa en röd tråd i verksamheten och utbildningen samt rekrytering/scouting av spelare till bygget utav de ”nya Almtuna IS A-lag” och den nya satsningen på egna spelare från Uppland, Uppsala och Almtuna IS. - Idag är Tobias verksam tränare/assisterande coach i A-laget och även inom Spelarutbildningen i Almtuna IS Elitishockeygymnasiet samt är mentor åt J20 ledarstab och är länken mellan A-lag och Junior.

14 UPPSALA ALMTUNA IS 8. PERSONAL I ELITORGANISATIONEN & JUNIORPROGRAMMET
ROBERT LIF Junior- och ungdomssportchef Robert har en tidigare spelarbakgrund för Almtuna IS A-lag. Där han fostratsi Almtuna IS andan. Robert har under sin yrkeskarriär varit verksam inom näringslivet och Nordea. Där han varit med i en ledningsgrupp och således har en god erfarenhet av att leda människor. Robert har även ett ansvar för Team 03 i Almtuna IS där han tränar och fostrar morgondagens Almtuna IS spelare. Robert har ett stort engagemang är positiv och ser möjligheter. En viktig drivkraft för Almtuna IS Junior- och ungdomsverksamhet. Robert jobbar nära med Elitishockeygymnasietstränare och våra Juniortränare för att det skall finnas en bra och nära dialog i hela verksamheten. MATS EMANUELSSON Instruktör Elitishockeygymnasiet och Ishockeyklasser. Extra resurs A-lag gällande teknikträning Mats har en väldigt lång historik och bakgrund som både spelare och ledare i Almtuna IS. Så lång att den inte får plats på denna sida. Mats har som spelare representerat Almtuna IS A-lag. Därefter utbildat sig via Idrottshögskolan. Efter sin studietid började arbetat för Svenska Ishockeyförbundet där han var ansvarig för spelarutbildningen i Sverige samt hade hand om framgångsrika landslag med -80 kullen i spetsen. Mats fortsatta sitt arbete i Södertälje med deras Ishockeygymnasiet, juniorlag samt assisterande tränare i A-laget som då spelade i elitserien. Mats fortsatte sin yrkeskarriär i Almtuna IS och numera Sweden Hockey Institute som ägare och ansvarig för utespelarsidan.

15 UPPSALA ALMTUNA IS 8. PERSONAL I ELITORGANISATIONEN & JUNIORPROGRAMMET
JOACHIM GELLERSTEDT Tränare J 20 Elit Joachim har en lång och gedigen bakgrund som Elitishockeyspelare där han spelat för Tierp, Arboga, Karlskoga och Almtuna IS. Joachim har även hunnit med en kortare sejor i Djurgården, Brynäs IF samt spel i den Slovakiska ligan. Joachim har totalt spelat 470 matcher i Hockeyallsvenskan. Joachim har varit lagkapten under tre säsonger i Almtuna IS A-lag där han varit en förebild och en god ledare. Viktiga egenskaper att ta med sig till tränarrollen och numera verksam i Almtuna IS J 20 Elit där han ingår i den nytillsatta tränarstaben. DAVID LUNDMARK Tränare J 20 Elit David Lundmak är utbildad lärare och är en bra pedagog att lära ut och förmedla budskap. David har varit verksam i Arlanda Wings där han tränat Ungdomslag och Juniorlag under många år med god erfarenhet. Där han framförallt var med och tränade Arlanda Wings framgångsrika 94:a kull som gick till åttondedelsfinal i pojk SM. David har också varit verksam inom Sweden Hockey Institute där han varit verksam som instruktör och utbildare. Numer även verksam och ingår i den nya tränarstaben för Almtuna IS J 20 lag.

16 UPPSALA ALMTUNA IS 8. PERSONAL I ELITORGANISATIONEN & JUNIORPROGRAMMET
MARTIN GUDMUNDSSON Tränare J 18 Elit och assisterande U 16 Elit samt instruktör Ishockeyklasser. Martin har sin bakgrund ifrån en fd Elitspelare där han representerat både pojk- och ungdomslandslag samt Mora IK:s A-lag och Almtuna IS A-lag. Martin började som tränare för Almtuna IS ungdomslag Team 98 när de var U 12 och följt dem ändå fram till U 16 och numera även i J 18 Elit. Martin har varit instruktör på Elitishockeygymnasiet och numera instruktör för våra Ishockeyklasser. Förutom det har Martin även haft hand om Upplands TV-Puckslag ålderskull -98. SERHAN CICEK Tränare U 16 Elit och assisterande tränare J 18 Elit.. Serhan har spelade aktivt till han var 17 år gammal i Almtuna IS. Därefter spelade han seniorishockey i SK Iron. Därefter började Serhan sin tränarbit med att assistera i Almtuna IS U 16 och U 15 verksamhet. Därifrån har Serhan tränat SK Irons framgångsrika 99:e kull. Utöver det har Serhan medverkat som instruktör inom Sweden Hockey Institutes verksamhet gällande individuell spelarutbildning. SEBASTIAN JONSSON Målvaktstränare J 18 Elit och U 16 Elit Martin har sin bakgrund ifrån en fd elitspelare i Almtuna IS och Björklöven IF. Sebastian har utbildats i Sweden Hockey Institute som målvaktstränare där han har goda förebilder genom Stefan Ladhe och Thomas Magnusson. Sebastian har tränat Almtuna IS U 16 Elitlag och J 18 Elitlag de senaste två säsongerna. Numera även målvaktsansvarig för Upplands TV-puckslag Team 99.

17 RESURS TEAM UPPSALA ALMTUNA IS
8. PERSONAL I ELITORGANISATIONEN & JUNIORPROGRAMMET UPPSALA ALMTUNA IS RESURS TEAM ASHKAN KIANI Läkare, Upplands Idrottsförbund (IGU) Ashkan Kiani är utbildad läkare och är anställd för att ta hand om våra Elitgymnasieelever i Uppsala. Där han gör undersökningar, behandlingar samt är en ingång till sjukhuset om en så kallad magnetröntgen behöver göras för att lokalisera skada och således även använda lämplig behandlingsmetod. VIKTOR HELANDER Kiropraktor Viktor är en fd Almtuna IS fostrad spelare som har representerat vårt A-lag. Numera är legitimerad kiropraktor och jobbar idag med Almtuna IS A-lag. Och kommer finnas med som en resurs till vår juniorelitverksamhet med rehab- och behandlingsmetoder som påskyndar återhämtningen.

18 RESURS TEAM UPPSALA ALMTUNA IS
8. PERSONAL I ELITORGANISATIONEN & JUNIORPROGRAMMET UPPSALA ALMTUNA IS RESURS TEAM MAGNUS ERIKSSON Kiropraktor Magnus är legitimerad kiropraktor och har jobbat med det i ett flertal år. Han har jobbat mot Almtunas A – lag i många säsonger med rehab- och behandlingsmetoder som påskyndar återhämtningen till syfte av att snabbt kunna medverka i träning och match. Magnus har även funnits med som en resurs på Almtuna IS Junior- och pojklagsspelare. STEFAN SUNDELIN Läkare, specialiserad på idrottskador. Stefan är utbildad läkare, och med väldigt många års erfarenheter specialiserat på idrottsskador och framför allt på axelskador och fotskador. Stefan jobbar i Stockholm, vilket kräver en remiss från Uppsalas sjukvård för att få behandling utav Stefan i Stockholm.

19 ANSVAR GLÄDJE AMBITION GRUPPINDELNING (förälder)
9. LAGDRIVNA FUNKTIONER ANSVAR GLÄDJE AMBITION GRUPPINDELNING (förälder) MATCHSEKRETERIAT ONLINE MATCHSTATISTIK SPELARE DOMARKONTAKT MATCHDAG KAFFE MOTSTÅNDARLAG/DOMARE ”Team Managern administrerar detta samt delar ut roller och ansvarsområden så att detta sköts korrekt.”

20 ANSVAR GLÄDJE AMBITION
10. LAGAKTIVITETER ANSVAR GLÄDJE AMBITION GRÄNBY CENTRUM Kundvagnsdragning P-platsvakt julhandel ANDRA ÖVRIGA AKTIVITETER Så som att ställa upp på olika evenemang där föreningen tillsammans med IGU arrangerar ”happenings/event”. Samt vid eventuella andra aktiviteter så som reklamutdelning, till syfte av att dra in pengar till den totala Juniorverksamheten. POWERBEAK VID A-LAGSMATCHER SÄLJA LOTTER VID A-LAGSMATCHER ”Team Managern administrerar detta samt delar ut roller och ansvarsområden så att detta sköts korrekt.”

21 11. MATERIALAVTAL Almtuna IS har idag ett NYTT materialavtal med Reebok samt INTERSPORT som sträcker sig Team J 20 Elit Samtliga spelare skall använda sig utav Reebok/CCM hjälmar, skridskor, handskar, klubbor och byxor. Föreningen står för: Hjälmar, handskar, byxor, bomullsoveraller samt varje spelare får ta ut klubbor/skaft/blad motsvarande 2000 kr/säsong. Erbjudande: Spelare ges möjlighet att köpa 6 klubbor till Almtuna IS rabatterade priser där 2 klubbor ingår gratis (Betalar endast för 4 stycken). NOTIS: Nytt avtal med Ultimate Performance (UP) att vi bedriver all fysträning på UP. Där spelarna endast betalar 125 kr per månad resterande kostnad står klubben för.

22 11. MATERIALAVTAL Almtuna IS har idag ett NYTT materialavtal med Reebok samt INTERSPORT som sträcker sig Team J 18 Elit Samtliga spelare skall använda sig utav Reebok/CCM hjälmar, ansiktsskydd och byxor. Föreningen tillhandahåller träningströjor, damasker, byxor (från J 20) och hjälmar till 50% rabatt för J 18 spelare. Erbjudande: Spelare ges möjlighet att köpa 6 klubbor till Almtuna IS rabaterade priser dvs får 2 klubbor gratis (Betalar endast för 4 stycken). Varje år ges J 18 lagen 50 stycken bomullsoveraller. NOTIS: Nytt avtal med Ultimate Performance (UP) där all fysträning bedrivs för laget. Spelaren betalar endast 125 kr per månad. Resterande kostnad står klubben för.

23 12. EKONOMI Medlemsavgift Upp till 18 år 300:- Från 18 år 400:- Familjemedlemskap 450:- ”medlemskap är obligatoriskt för spel i föreningen.” Träningsavgift Juniorprogrammet 8400 kr fördelat på: Maj kr September 2800 kr November 2800 kr Notis: Trots avbruten säsong åtar sig spelaren att betala full träningsavgift.

24 AMBITION ATT GÅ UPP I LANDETS HÖGSTA JUNIORSERIE: ”J 20 SUPERELIT”
13. MÅLSÄTTNING TEAM J 20 ELIT AMBITION ATT GÅ UPP I LANDETS HÖGSTA JUNIORSERIE: ”J 20 SUPERELIT”

25 KVALIFICERA SIG TILL J 18 ALLSVENSKAN
13. MÅLSÄTTNING TEAM J 18 ELIT KVALIFICERA SIG TILL J 18 ALLSVENSKAN

26 14. AMBITIONER ETT JUNIORPROGRAM PÅ 4 ÅR, HAR TILL (1) AMBITION ATT GE EN UTBILDNING AV NATIONELL TOPPKLASS. SÅLEDES BLIR VÅR (2) AMBITION ATT VARJE ÅR FÖRSE A-LAGET MED SPELARE FRÅN DET EGNA JUNIORPROGRAMMET.

27 VISION ALMTUNA IS ELITORGANISATION & JUNIORPROGRAM SKALL GENERERA EN 100% SPELARFÖRSÖRJNING TILL A-LAGET I FRAMTIDEN


Ladda ner ppt "ALMTUNA IS ELITORGANISATION JUNIORPROGRAM"

Liknande presentationer


Google-annonser