Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Litteraturhistoria.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Litteraturhistoria."— Presentationens avskrift:

1 Litteraturhistoria

2 Antikens Grekland - 700-talet f.v.t.
Antika grekiska litteraturen kom från berättelser om gudar och hjältar. Texterna skrevs på vers, vilket var vanligt för texter som uppkommit ur en muntlig tradition. Iliaden och Odysséen är två av de mest kända böckerna från denna tid. På de grekiska teatrarna spelades det antingen tragedier eller komedier. Platon och Aristoteles filosofier hade betydelse för litteraturen.

3 Textexempel ur Iliaden
Men när, på väg mot varandra, de kommit på handgemängs avstånd tog den lysande Hektor först till orda och sade: ”Jag tänker inte fly för dig längre, ättling av Peleus så som jag nu har flytt tre varv kring Priamos' stora, härliga stad, och inte haft mod att stanna och hålla stånd mot ditt angrepp…”

4 Medeltiden Medeltiden pågick under olika tidsepoker beroende på i vilken del av Europa man befann sig. När det var medeltid i Italien var det ännu vikingatid i Sverige. När Sverige kom in i medeltiden så var Italien redan inne på renässansen.

5 Medeltida texter I den kristna medeltida världsbilden var livet bara en förberedelse för livet efter detta. Många av medeltidens texter var religiösa och skrevs för att lära ut dåtidens kristna moral. Den kända arabiska sagosamlingen Tusen och en natt skrevs också under medeltiden, men de kom inte fram till Europa förrän vid 1700-talet På Island skrevs de isländska sagorna och någonstans skrevs de fornnordiska gudaberättelserna i poetiska Eddan också.

6 Heliga Birgitta – helgonet från sverige
Birgitta var en kvinna som var gift och hade många barn. Hon fick religiösa syner som hon skrev ner. De flesta texter hon skrev handlade om Jungfru Maria och hennes moderskap till Jesusbarnet. Hon helgonförklarades Det var 18 år efter hennes död.

7 Textexempel - medeltiden
Avgrundsorkanen, vilken aldrig vilar, släpar de dömda med sig som sitt byte och pinar dem med kast och slag och stötar. När så de når den plats där klippan rasat brister de ut i skrik och gråt och jämmer, och mot Guds allmakt hädelser de slungar. - Den gudomliga komedin, Dante Alighieri

8 Renässansen Dante Alighieri räknas ibland till en av de tidiga författarna från renässansen. Antikens symboler och stilar börjar komma tillbaks och blandas med det kristna. Boktryckarkonsten kom under denna tid. Novellen och romanen uppstår som litterär form. Cervantes bok Don Quijote räknas till den första riktiga romanen. Det blev vanligt att författarena skrev på beställning av rika furstar. De flesta författarena var alltså styrda.

9 Elisabethansk Teater Shakespeare arbetade som pjäsförfattare under den engelska drottningen tiden Elisabeth I satt på tronen. Teatern ”The Globe” fungerade även som en mötesplats där Drottningen och adeln kunde förmedla nyheter och betämmelser.

10 Upplysningen Spridning av ”vetskap, vetenskap och sanningar” om hur världen fungerar. Folket ska få veta sanningen! För de som inte hade politik makt blev litteraturen en viktig del i att göra sin röst hörd. Tidningar började att tryckas. Vanligt med satir. Vanliga stilgrepp i satiren är humor och ironi. Don Quijote, som i tiden ligger på gränsen mellan renässans och upplysning, kan läsas som en satir.

11 Exempel på satir Lyd, Betti, lyd bestämmelsen:  Sök ej att mannabragder hinna  Och känn din värdighet, min vän,  I äran av att vara kvinna! Se denna mor i huslig krets,  Som vet sitt sanna kall bevaka,  Fullt med den ärelust tillfreds,  Att vara värdig mor och maka! Se, ordning, mildhet, trevlighet  Med blomster hennes fotspår hölja,  Och heder, kärlek, tacksamhet  Dess levnad och dess minne följa. En del ur ”Några ord till min kära dotter, ifall jag hade någon ” av Anna Maria Lenngren

12 John Locke och upplysningens filosofi
En man som hette John Locke var en populär filosof under upplysningstiden. Han ansåg att alla männsikor i början är ett ”oskrivet blad” som under livets gång fylls med erfarenheter som formar personen. Den tanken var alldeles ny på den tiden. Innan upplysningstiden trodde många att man föddes till ond eller god, smart eller korkad. Litteraturen påverkades av denna nya människosyn och man började skriva om hur arv och miljö påverkar människan.

13 Candide av Voltaire Candide är en naiv ung man som litar blint på sin lärare, filosofen Pangloss. Han får lära sig i livets hårda skola när han blir utkastad från hemmet. Men han är glad ändå eftersom han är optimist. När han återser sitt livs kärlek igen har hon blivit ful som stryk. Men det är bara att bita ihop och fortsätta att plantera i sin trädgård (= göra det bästa av det man har).

14 Romantiken Romantiken kom som en revolterande reaktion mot upplysningen. Känslorna fick övertaget och förnuftet fick ta ett steg bakåt. Allt handlade om känslor! Känslorna skulle helst vara svåra att styra över. Naturens vildhet kunde ofta få spegla människans otämjda känsloliv.

15 Den unge Werthers lidanden
Romanen är skriven i brevform, där Werther skriver till sin vän Wilhelm. Den handlar om Werther som blir olyckligt förälskad i Lotte. Werther blir mer och mer deprimerad vilket resulterar i att han skjuter sig. Böcker som denna hjälpte till att sprida romantikens ideal över hela europa.

16 Skräckromantiken Skräck blev en populär typ av litteratur under romantiken. De läskiga miljöerna får spegla männsikans rädslor och sinnestillstånd. Det var vanligt att man påstod att berättelserna var sanna. Det var ett stildrag som ännu lever kvar i dagens skräckfilmer.

17 "Korpen" (The Raven) Det är en berättande dikt av den författaren och poeten Edgar Allan Poe. Den handlar om en sorgsen man som får ett mystiskt besök av en talande korp, och följer mannens långsamma fall ned i vansinne. När den publicerades gjorde den Poe populär, och den räknas än idag som en av världens mest kända dikter.

18 Del ur ”The Raven” (Korpen)
And the raven, never flitting, still is sitting, still is sitting On the pallid bust of Pallas just above my chamber door; And his eyes have all the seeming of a demon's that is dreaming, And the lamp-light o'er him streaming throws his shadow on the floor; And my soul from out that shadow that lies floating on the floor Shall be lifted - nevermore!

19 Realism och Naturalism
En strängare form av realism. De hade manifest som beskrev hur litteratur skulle skrivas. Positivism - stark tilltro på vetenskap en och framtiden. Litteraturen som banbrytande och 'vetenskaplig' i utvecklingens tjänst. Naturalismen tappade slagkraft i och med första världskriget. Realism Strävan efter att skildra omvärlden så realistiskt som möjligt. Litteraturen satte vanliga människor och vardagliga händelser i centrum. Allt skulle kunna förklaras förnuftigt. Klasskillnader var ett populärt ämne att skriva om.

20 Modernism En tid full av ”-ismer” Expressionism Vorticism Dadaism
Surrealism Futurism Lettrism Konkretism Absurdism

21 Typiskt för modernismen
Anhängarna kände sig splittrade av första världskriget och kallade sig för ”den förlorade generationen”. Detta har satt avtryck i litteratur ock konst. Vill lämna realismens strama förhållningssätt bakom sig. Experimenterar med inre monologer. Författaridealet blev allt mer profetiskt då författarna skulle skildra det som de trodde skulle bli tongivande i framtiden.

22 Dadaism

23 Futurism Framtidstro, snabbhet. Hyllade maskiner, fart, djärvhet, energin. Sammankopplas oftast med krig och fascism. ”Robotlitteraturen” kom. Pjäsen R.U.R från 1920 är en föregångare till filmer som Terminator och I, Robot.

24 Expressionismen Ångest, ångest är min arvedel, min strupes sår, mitt hjärtas skri i världen. Ångest, ångest är min arvedel, av Per Lagerkvist

25 Forts. Expressionismen
Uttrycksfullheten var mycket viktig. Förvrängde ibland verkligheten en aning för att uttrycka känslor. Kan innehålla samhällskritik. Experimenterade med ”den inre monologen”.

26 Surrealismen Surrealismen eftersträvade ett direkt och ocensurerat uttryck av människans undermedvetna. Författaren André Breton skrev i det första surrealistiska manifestet: ...tankens diktamen i frånvaro av all förnuftskontroll, utan allt vad estetik och moral heter. Den ohindrade inre monologen var viktig för de surrealistiska författarna. Det kallades även ”stream of consciousness”.


Ladda ner ppt "Litteraturhistoria."

Liknande presentationer


Google-annonser