Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barocken 1600 - ca1750 Barock betyder onaturlig, förvriden, befängd. Nu blev musiken mer tung och dramatisk. Man ville skildra känslor, även mörka och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barocken 1600 - ca1750 Barock betyder onaturlig, förvriden, befängd. Nu blev musiken mer tung och dramatisk. Man ville skildra känslor, även mörka och."— Presentationens avskrift:

1 Barocken ca1750 Barock betyder onaturlig, förvriden, befängd. Nu blev musiken mer tung och dramatisk. Man ville skildra känslor, även mörka och hemska. Musiken börjar låta som den klassiska musik vi är vana med. Musikinstrumenten utvecklas av skickliga instrumentbyggare. Stradivarius börjar bygga sinavärldsberömda fioler.

2 Musik komponerades för beställning.
Musiker anställdes framförallt av kyrkan, hovet och operahuset.

3 Den tidiga Barocken 1600 – 1640 Den tidiga barocken var en av de mest revolutionerade perioderna i musikhistorien. Resulterade i Operan. Homofoni (orden/texten kom fram bättre och tydligare med bara en huvudmelodi, Monodi). Barocken var en protest mot den Nederländska polyfonin. Homofoni är en musikalisk satstyp, ett sätt att föra stämmorna i flerstämmig musik. Den kännetecknas av att en melodi dominerar och övriga stämmor bildar ackord, som understödjer den utan att konkurrera om lyssnarens uppmärksamhet. Källa: Wikipedia, Monodi, från grekiskans monodos, en som sjunger ensam, musikterm. 1. Ursprungligen avsåg monodi enstämmig musik utan harmoniskt underlag. Denna typ av musik användes främst under forntiden, i medeltidens gregorianska sång och i folkvisor. 2. Vid slutet på 1500-talet i Florens, Italien, fick monodi den nya, och idag vanligaste, betydelsen. Med monodi avsågs en uttrycksfull solosång till ackordiskt ackompanjemang av generalbas. Den nya innebörden av monodi kom till stor del att prägla barockmusiken, framför allt inom oratorium, opera och kantat. Källa: Wikipedia,

4 Resultat! Opera och oratorium
Oratorium: Ett oratorium är ett större musikaliskt verk för orkester, sångsolister och kör, med berättande text. I motsats till opera är oratoriet inte avsett för sceniskt framförande, använder inte av kulisser, kostymer eller skådespel. Handlingen är ofta inskränkt till ett minimum. Det som skiljer oratorium från opera är också att handlingen i ett oratorium ofta (men inte alltid) är berättelser från Bibeln. Källa, Wikipedia Opera: en dramagenre där musik och teater samordnas. Källa, Wikipedia

5 Mellan-Barocken Den nya musikstilen spred sig från Italien till praktiskt taget alla länder i Europa. Kyrkotonarterna fick ge efter för moll- och dur- skalor. Instrumentalmusiken blev viktig igen. Verk skrevs för specifika instrument, violinfamiljen var mest populär. Concerto grosso-stilen (stor konsert), stor orkester mot en liten sologrupp. Fuga (kontrapunkt) Kontrapunkt (från latinets punctus contra punctum 'not mot not') är en teknik för polyfon musikalisk komposition, en uppsättning verktyg för att fläta ihop olika stämmor som är självständiga (var och en mer eller mindre sin egen melodi), men ändå lätt få dem att hänga samman både lodrätt (i stämväven) och vågrätt (över den tid stycket tar).

6 Sen-Barocken Här skapades de flesta verk som vi idag känner som barock. Polyfoni igen. Instrumentalmusiken lika viktig som vokalmusiken!

7 Lite termer: Terassdynamik: Först spelar man svagt och sedan plötsligt starkt utan att öka lite i taget. Generalbas: ,

8 Viktiga kompositörer! Claudio Monteverdi, 1567 – 1643
Antonio Vivaldi, 1678 – 1741 Georg Friederich Händel, 1685 – 1759 Johan Sebastian Bach, 1685 – 1750


Ladda ner ppt "Barocken 1600 - ca1750 Barock betyder onaturlig, förvriden, befängd. Nu blev musiken mer tung och dramatisk. Man ville skildra känslor, även mörka och."

Liknande presentationer


Google-annonser