Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

(Reservation för förändringar!) GY2011 – så är det tänkt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "(Reservation för förändringar!) GY2011 – så är det tänkt."— Presentationens avskrift:

1 (Reservation för förändringar!) GY2011 – så är det tänkt

2 Färre studievägar Lokala varianter har tagits bort

3 Större skillnad mellan programmen Elever som går yrkesprogram blir inte automatiskt behöriga till högskola

4 Nytt på ämnesfronten Entreprenörskap hamnar på schemat och alla ska läsa historia Ämnesplaner istället för kursplaner

5 Nya gymnasieprogram Humanistiska programmet och Ekonomiprogrammet kommer tillbaka Medieprogrammet försvinner Program slås ihop och förändras

6 Ny betygsskala Betyg A-F, där A är bäst och F är underkänt

7 Gymnasieexamen •Yrkesexamen: 2500 p varav G i 2250. Godkänt gymnasiearbete. Godkänt i svenska 1, engelska 5 och matematik 1. Även efter lärlingsutbildning. •Högskoleförberedande examen: 2500 p varav G i 2250. Godkänt gymnasiearbete. Godkänt i svenska 1,2,3, engelska 5, 6 och matematik 1

8 Skolformer •Kommunala gymnasier •Friskolor •Landsting •Stiftelser

9 Programformer •Nationella program •Särskilda varianter •Riksrekryterande utbildningar •Spetsutbildningar

10 Nationella yrkesprogram •Barn- och fritidsprogrammet •Bygg- och anläggningsprogrammet •El- och energiprogrammet •Fordons- och transportprogrammet •Handels- och administrationsprogrammet •Hantverksprogrammet •Hotell- och turismprogrammet •Industritekniska programmet •Naturbruksprogrammet •Restaurang- och livsmedelsprogrammet •VVS- och fastighetsprogrammet •Vård- och omsorgsprogrammet

11 Behörighet för yrkesprogram •G i minst 8 ämnen. Svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska samt ytterligare fem ämnen •Engelska kan undantas. Det gäller huvudsakligen för elever som kommit sent till Sverige.

12 Högskoleförberedande program •Ekonomiprogrammet •Estetiska programmet •Humanistiska programmet •Naturvetenskapsprogrammet •Samhällsvetenskapsprogrammet •Teknikprogrammet

13 Behörighet för högskoleförberedande program •G i minst 12 ämnen. Svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt nio ämnen till. •Engelska kan undantas •Särskilda behörigheter finns, tas upp vid respektive program

14 Barn- och fritidsprogrammet Strukturplan på 3 år och 2500 p. Alla som går Barn- och fritidsprogrammet läser: Gymnasiegemensamma ämnen 600 Engelska Engelska 5 100 Historia Historia 1a:1 50 Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 100 Matematik Matematik 1 100 Naturkunskap Naturkunskap 1a:1 50 Religionskunskap Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap Samhällskunskap 1a:1 50 Svenska Svenska 1 100 eller Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 1 100 Programgemensamma karaktärsämnen Barn- och fritid 700 Hälsa Hälsopedagogik 100 Naturkunskap Naturkunskap 1a:2 50 Pedagogik Kommunikation 100 Lärande och utveckling 100 Människors miljöer 100 Pedagogiskt ledarskap 100 Samhällskunskap Samhällskunskap 1a:2 50 Svenska Svenska 2 100 eller Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 2 100 Gymnasiearbete 100 Individuellt val 200 Välj en inriktning på 300 p Fritid och hälsa 300 p Fritids- och friskvårdsverksamheter Fritids - och friskvårdsverksamheter 200 Fritids- och idrottskunskap Fritids - och idrottskunskap 100 Pedagogiskt arbete 300 p Pedagogik Barns lärande och växande 100 Pedagogiskt arbete Pedagogiskt arbete 200 Socialt arbete 300 p Socialt arbete Socialt arbete 200 Sociologi Sociologi 100 För behörighet till högskola krävs att eleverna väljer svenska 3 och engelska 6 som individuellt val!

15 Bevakning och säkerhet Bevakning och säkerhet 300 Dansorientering Dansorientering 100 Digitalt skapande Digitalt skapande 1 100 Entreprenörskap Entreprenörskap 100 Estetisk kommunikation Estetisk kommunikation 1 100 Eventteknik Eventteknik100 Fritids- och friskvårdsverksamheter Bad- och friskvårdsanläggningar100 Drift och underhåll av fritidsanläggningar 100 Fritidsmiljöer och arenor 100 Grundläggande vård och omsorg Grundläggande vård och omsorg100 Hälsa Kost och hälsa 100 Idrott och hälsa Idrott och hälsa 2 100 Juridik Rätten och samhället 100 Konferens och evenemang Konferens och evenemang 100 Larm och säkerhetsteknik Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem 100 Massage Massage 1 100 Massage 2 100 Matematik Matematik 2 100 Mediekommunikation Textkommunikation100 Musik Bruksspel och ackompanjemang100 Rytmik 100 Naturguidning Naturguidning 1 100 Naturguidning 2 100 Välj programfördjupning för 600 p Yrkesutgångar Badpersonal Idrottsplatspersonal Personlig tränare Väktare Personlig assistent Assistent inom boende och daglig verksamhet Barnskötare Elevassistent

16 Gymnasiearbetet - Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkes- utgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. -Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. -Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer

17 Naturvetenskapsprogrammet Strukturplan på 3 år och 2500 p. Alla som går Naturvetenskapsprogrammet läser: Gymnasiegemensamma ämnen 1150 Engelska Engelska 5 100 Engelska 6100 Historia Historia 1b 100 Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 100 Matematik Matematik 1 100 Matematik 2100 Matematik 3 100 Religionskunskap Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap Samhällskunskap 1b 100 Svenska Svenska 1 100 Svenska 2 100 Svenska 3 100 eller Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 1100 Svenska som andraspråk 2 100 Svenska som andraspråk 3 100 Programgemensamma karaktärsämnen Naturvetenskap 450 Biologi Biologi 1 100 Fysik Fysik 1 150 Kemi Kemi 1 100 Moderna språk Moderna språk 100 Naturvetenskap 400 p Biologi Biologi 2 100 Fysik Fysik 2 100 Kemi Kemi 2100 Matematik Matematik 4 100 Naturvetenskap och samhälle 300 p Geografi Geografi 1 100 Samhällskunskap Samhällskunskap 2 100 Ett naturvetenskapligt ämne: Biologi Biologi 2 100 eller Fysik Fysik 2100 eller Kemi Kemi 2 100 Välj en inriktning på 300 eller 400 p Gymnasiearbete 100 Individuellt val 200

18 Biologi Biologi 2 100 Bioteknik100 Dator- och kommunikationsteknik Datorteknik 1a 100 Engelska Engelska 7 100 Entreprenörskap Entreprenörskap och företagande 100 Entreprenörskap 100 Filosofi Filosofi 1 50 Filosofi 2 50 Fysik Fysik 2 100 Fysik 3 100 Geografi Geografi 1 100 Geografi 2 100 Geografiska informationssystem 100 Historia Historia 2 100 Historia 3 100 Välj programfördjupning för 200 eller 300 p Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering Humanistisk och 100 samhällsvetenskaplig specialisering Hållbart samhälle Hållbart samhällsbyggande 100 Miljö- och energikunskap 100 Politik och hållbar utveckling 100 Kemi Kemi 2 100 Konst och kultur Kultur- och idéhistoria 100 Konstruktion Konstruktion 1 100 Konstruktion 2100 Matematik Matematik 4 100 Matematik 5 100 Matematik – specialisering 100 Moderna språk Naturvetenskaplig specialisering Naturvetenskaplig specialisering 100

19 Gymnasiearbetet Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det naturvetenskapliga eller matematiska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete muntligt samt ge respons på andra gymnasie- arbeten.

20 Yrkesförberedande Gymnasiegemensamma ämnen 600 Engelska Engelska 5 100 Historia Historia 1a:1 50 Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 100 Matematik Matematik 1 100 Naturkunskap Naturkunskap 1a:1 50 Religionskunskap Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap Samhällskunskap 1a:1 50 Svenska Svenska 1 100 eller Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 1 100 NA Gymnasiegemensamma ämnen 1150 Engelska Engelska 5 100 Engelska 6100 Historia Historia 1b 100 Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 100 Matematik Matematik 1 100 Matematik 2100 Matematik 3 100 Religionskunskap Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap Samhällskunskap 1b 100 Svenska Svenska 1 100 Svenska 2 100 Svenska 3 100 eller Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 1100 Svenska som andraspråk 2 100 Svenska som andraspråk 3 100 HU Gymnasiegemensamma ämnen 1150 Engelska Engelska 5 100 Engelska 6 100 Historia Historia 1b 100 Historia 2 – kultur 100 Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 100 Matematik Matematik 1 100 Naturkunskap Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap Samhällskunskap 1b 100 Svenska Svenska 1 100 Svenska 2 100 Svenska 3 100 eller Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 1 100 Svenska som andraspråk 2 100 Svenska som andraspråk 3 100

21 Karaktärsämnen Programgemensamma karaktärsämnen FP 400 Fordons- och transportbranschen Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden 200 Fordonsteknik Fordonsteknik - introduktion 200 Programgemensamma karaktärsämnen EK350 Företagsekonomi Företagsekonomi 1 100 Juridik Privatjuridik 100 Moderna språk Moderna språk 1 100 Psykologi Psykologi 1 50 Programgemensamma karaktärsämnen VF400 Ellära Ellära grund 100 Systemkunskap Systemuppbyggnad 100 Värmelära 100 Verktygs- och materialhantering Verktygs- och materialhantering 100

22 Barn- och fritidsprogrammet •Efter examen från programmet ska eleverna kunna arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala yrkes- områden eller i fritids- och friskvårds-sektorn •På programmet kan eleverna läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom dessa områden •Inriktningar: Fritid och hälsa, Pedagogiskt arbete och Socialt arbete BF

23 Bygg- och anläggningsprogrammet •Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom bygg- och anläggning •Inriktningar: Husbyggnad, Mark och anläggning (i samarbete med Munkagård), Måleri (företagsförlagd) och Plåtslageri (företagsförlagd), Anläggningsfordon BA

24 El- och energiprogrammet •Efter examen på programmet ska eleverna ha de kunskaper som krävs för att arbeta med automatiserade produktionssystem, system för energi-, miljö- och vattenteknik eller dator- och kommunikationssystem, eller för att arbeta som elektriker inom eldistribution eller installation •Inriktningar: Automation, Dator- och kommunikationsteknik, Elteknik, Energiteknik EE

25 Fordons- och transportprogrammet •Efter examen från programmet ska eleven ha kunskap att arbeta som mekaniker, yrkesförare, lager- eller terminalarbetare •Inriktningar: Personbil, Lastbil och mobila maskiner (i samarbete med Munkagård), Transport (i samarbete med transportföretag), Godshantering, Karosseri och lackering •Lämplighetsintyg för körkort! FT

26 Handels- och administrationsprogrammet •Efter examen från programmet ska eleven ha kunskap att arbeta inom handelsyrken eller administrativa yrken •Inriktningar: Administrativ service, Handel och service HA

27 Hantverksprogrammet •Efter examen från programmet ska eleven ha kunskap att arbeta inom branschen för det valda yrket •Inriktningar: Finsnickeri, Florist (Munkagård), Frisör, Textil design, Övriga hantverk HV

28 Hotell- och turismprogrammet •Efter examen från programmet ska eleven ha kunskap att arbeta inom hotell-, konferens- och turismnäringen •Inriktningar: Hotell och konferens, Turism och resor •Branschen ställer krav på språkkunskaper HT

29 Industritekniska programmet •Efter examen från programmet ska eleven ha kunskap att arbeta inom områden som processinriktad eller maskinell material- bearbetning och produktframställning, driftsäkerhet och underhåll samt svetsning och annan sammanfogning •Inriktningar: Driftsäkerhet och underhåll, Processteknik, Produkt och maskinteknik, Svetsteknik IN

30 Naturbruksprogrammet •Efter examen från programmet ska eleven ha kunskap att arbeta inom naturbrukssektorn med växter, djur, mark, vatten eller skog •Eleverna ska också ges möjlighet att läsa kurser som förbereder för högskolestudier, främst med koppling till naturbruk •Inriktningar: Djur, Lantbruk, Skog, Trädgård NB

31 Restaurang- och livsmedelsprogrammet •Efter examen från programmet ska eleven ha kunskap att arbeta inom restaurang- och livsmedelssektorn, t ex i restaurang, bageri och med färskvaror •Inriktningar: Kök och servering, Färskvaror, delikatess och catering, Bageri och konditori RL

32 VVS- och fastighetsprogrammet •Efter examen från programmet ska eleven ha kunskap att arbeta inom sektorerna fastighet, kyl- och värmepump, ventilation samt VVS •Inriktningar: VVS, Fastighet, Kyl- och värmepumpteknik, Ventilationsteknik VF

33 Vård- och omsorgsprogrammet •Efter examen från programmet ska eleven ha kunskap att arbeta inom hälso- och sjukvård och socialtjänst •Inom programmet kan eleverna läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom dessa områden •Programmet saknar inriktningar VO

34 Ekonomiprogrammet •Efter examen på programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik, och andra samhällsvetenskapliga områden •Inriktningar: Ekonomi, Juridik EK

35 Estetiska programmet •Efter examen ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena •Inriktningar: Bild och formgivning, Dans, Musik, Teater, Estetik och media ES

36 Humanistiska programmet •Efter examen på programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst humaniora men även inom samhällsvetenskap •Inriktningar: Kultur, Språk HU

37 Naturvetenskapsprogrammet •Efter examen på programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik men även inom andra områden •Inriktningar: Naturvetenskap, Naturvetenskap och samhälle •Den som vill in på Naturvetenskaps- programmet ska ha godkänt i biologi, fysik och kemi NA

38 Samhällsvetenskapsprogrammet •Efter examen på programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. •Inriktningar: Beteendevetenskap, Samhällsvetenskap, Medier, information och kommunikation •Den som vill in på samhällsvetenskaps- programmet ska ha godkänt i historia, samhällskunskap, geografi och religion SA

39 Teknikprogrammet •Efter examen på programmet ska eleverna ha kunskaper för högskole- studier inom främst teknik- och naturvetenskap men även inom andra områden •Inriktningar: Design och produkt- utveckling, Informations- och medieteknik, Produktionsteknik, Teknikvetenskap, Samhällsbyggande och miljö •Den som vill in på Teknikprogrammet ska ha godkänt i biologi, fysik och kemi TE

40 Men media då? •Estetik och media (ES) •Medier, information och kommunikation (SA) •Informations- och medieteknik (TE)

41 Friskolor •Drottning Blanka •Sveriges Ridgymnasium •LBS •Varbergs Praktiska •Kanske fler????? Plusgymnasiet?

42 Särskilda varianter •Energiteknik (TE) •Naturestetisk variant (NA) •PSI idrott

43 Spetsutbildningar •20 utvalda utbildningar finns på försök fram till 2014 •Finns inom bl a matematik, fysik och naturvetenskap, språk, samhällsvetenskap, historia, finans, bioteknik… Lund, Danderyd, Lysekil, Göteborg, Borås, Härnösand m fl… •Intresserad? Fråga, så får du veta mer!

44 International Baccalaureate •Internationell gymnasieutbildning •2-årig, men alla som går i Sverige läser ett pre-IB (=våra gymnasiegemensamma ämnen) •Engelska är huvudspråk •Välj om inriktningen ska motsvara NA eller SA •Halmstad, Kungabacka, Borås, Göteborg är inom pendlingsavstånd

45 Att söka till annan ort - frisök Du har rätt att söka gymnasieutbildning på annan ort även om samma utbildning finns där du bor. Du kan erbjudas plats när alla elever på den orten antagits, om det blir platser över! Blir du antagen utgår inget inackorderingstillägg. Du kan ansöka om ersättning för dagliga resor

46 Fritt sök •Inom länet (utom Kungsbacka) söker alla hallänningar på lika villkor även till kommunala gymnasier •Gäller också för riksrekryterande utbildningar och spetsutbildningar •Inackorderingsbidrag kan sökas för studier på annan ort

47 Meritpoäng – planera framåt!! •Du får meritpoäng för studier i engelska, språk, matematik och ett antal andra kurser som varierar beroende på sökt högskoleutbildning. •För att få meritpoäng för matte och engelska krävs att du har läst minst en kurs mer än vad som krävs för behörighet. •För att du ska få meritpoäng för språk krävs att du har läst minst nivå 3. Läser du spanska nu ska du läsa det minst ett år till på gymnasiet. Läser du språket i två år får du meritpoäng för båda kurserna. Börjar du ett nytt språk ska du läsa det i tre år för att få meritpoäng.

48 Räkna betyg •G = 10X16=160 poäng •VG = 15X16=240 poäng •MVG = 20X16=320 poäng •Meritvärdet bygger på de 16 bästa betygen

49 Vad händer under året? •Enskilda samtal •Klassinformationer •Föräldrainformationer kvällstid •19 november gymnasiemässa i Halmstad • 1 december Besöksdag på PS •Gymnasieskolorna har öppet hus •Ansökan 1 mars – Ingen preliminäransökan! •Intagning sker på slutbetyget

50 Intagningspoäng Intagningspoängen kommer att bero på: •Hur många platser som erbjuds på en viss utbildning •Hur många elever som söker utbildningen •Vilka betygspoäng dessa elever har

51 Vad påverkar valet?Intressen Föräldrar Kompisar Trender Medicinskahinder Lärare eller andra vuxna Svårt eller lätt i skolan Betyg Korta eller långa val Vem är jag ? Vad vill jag? Hur tar jag mig dit? slumpen viljan FÖRDOMAR ?

52 Välkommen med frågor och undringar! Måndag – Almers skola Tisdag - Ankarskolan Onsdag – Hagaskolan Torsdag – fm Hagaskolan Fredag – Ledig Marie.lundberg@kommunen.varberg.se 0706088318


Ladda ner ppt "(Reservation för förändringar!) GY2011 – så är det tänkt."

Liknande presentationer


Google-annonser