Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RouteLogiX Advanced.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RouteLogiX Advanced."— Presentationens avskrift:

1 RouteLogiX Advanced

2 Vad är RouteLogiX Advanced?
RouteLogiX Advanced (RLA) är en utveckling av det marknadsledande ruttplaneringsprogrammet RouteLogiX Professional. RouteLogiX Professional (RLP) har etablerat sig som en de facto standard i Sverige och många andra länder. RLA utvecklar planeringsfunktionerna i RLP och gör det möjligt att planera flera fordon samtidigt. Beskrivningen av ett uppdrag är mycket detaljerad och innehåller tidspassningar och storlek på last. Systemet tar sedan med detta i ruttberäkningen. Optimeringen av en slinga tar hänsyn till de angivna tidskraven. RLA kan bygga rutter som tar upp till en vecka att genomföra och tar då hänsyn till användardefinierade rast- och övernattningsregler. Planeraren får sedan tillgång till en mängd rapportverktyg. Resultatet kan även enkelt exporteras till andra system. RLA är snabbt och enkelt att använda. Systemet importerar köruppdrag från tex Excel och lägger med automatik upp uppdragen i kartan. Sedan kan användaren bygga rutter genom att klicka i kartan medan RLA håller ordning på restid, arbetstid, last och tidskrav med automatiska funktioner.

3 RouteLogiX Advanced innehåller funktioner för att i detalj beskriva planerings-upplägget.
Inställningar1

4 Man kan ange det mått som används för att mäta lasten
Man kan ange det mått som används för att mäta lasten. Det kan tex vara vikt, volym, kolli, rullcontainers, pallar, personer, etc. Man kan även ange den fasta arbetstid varje leverans eller hämtning påför rutten. Inställningar2

5 Arbetstidsregler kan anges och RouteLogiX Advanced kommer sedan att följa dessa i planeringen. Man kan även bygga rutter med övernattningar, både i bilen eller vid terminal. Inställningar3

6 Intäkter kan anges med fasta och orderberoende värden
Intäkter kan anges med fasta och orderberoende värden. Om planeraren endast vill minska kostnader behöver värden ej fyllas i. Inställningar4

7 Förarna finns i ett separat register där arbetstid och kostnad anges.
Inställningar5

8 RouteLogiX Advanced beskriver fordonstypen på ett detaljerat sätt
RouteLogiX Advanced beskriver fordonstypen på ett detaljerat sätt. Bland annat kan man ange lastförmåga (i två användardefinierade enheter), som sedan systemet automatiskt tar hänsyn till i ruttplaneringen. Inställningar6

9 Lasten kan specificeras i produkttyper som sedan räknas om till de lastenheter som användaren definierat. Varje produkttyp kan få sin egen unika lastnings- och lossningstid. Inställningar7

10 I RouteLogiX Advanced anger man en depå som är start- och slutpunkt för fordonen. Det är även där som last lastas och lossas i rutterna. Systemet kan kombinera hämtnings- och leveransdistribution i samma rutt. Inställningar8 Inställninar1

11 RouteLogiX Advanced kan läsa in en fil med köruppdrag från valfritt ordersystem. Med hjälp av adresser, ortnamn och postnummer placeras sedan köruppdragen ut på kartan med automatik. DPS har ett stort urval kartor med olika detaljeringsgrad som tillval. En valfri karta ingår i grundpriset. Man kan även lägga in uppdrag direkt in i systemet. Import1

12 När man läser in filen med köruppdrag kan RouteLogiX Advanced varna för fel vid importen, tex en felaktig adress. Användaren kan då gå in och rätta felen direkt i programmet. Import2

13 När man läst in uppdragen visas de i kartan med symboler
När man läst in uppdragen visas de i kartan med symboler. Klickar man på en symbol kommer information om köruppdraget upp. Betydelsen av symbolerna kan styras av användaren så att tex olika kundgrupper får olika symboler. Order i kartan1 Inställningar1

14 Genom att klicka på flikarna växlar man mellan information om köruppdraget. Bland annat kan RouteLogiX Advanced ta hänsyn till tidspassning till uppdraget, vilket är en stor fördel när man planerar rutter. Order i kartan 2

15 Man kan bygga rutter genom att välja order i en lista eller genom att klicka i kartan. RouteLogiX Advanced hanterar sedan automatiskt lastvolym, körtid, arbetstid och tidspassningar. Rutterna kan vara upp till en vecka. Bygga rutt1

16 Rutten presenteras i detalj med färdplan som tar med körtid och arbetstid för varje körorder. Raster och dygnsvila skapas automatiskt enligt de angivna reglerna. Bygga rutt2

17 När man bygger rutten visar systemet hela tiden den aktuella fyllnadsgraden. Man kan även se vilka uppdrag som ligger på andra rutter. Bygga rutt3

18 En översikt i systemet ger viktiga nyckeltal som tex sträcka, tider, fyllnadsgrad, kostnad, intäkt etc Översikt1

19 Ett rapportfönster visar viktiga nyckeltal för en eller flera rutter
Ett rapportfönster visar viktiga nyckeltal för en eller flera rutter. Man kan se hur förarna och fordonen utnyttjas och ta fram kostnad för olika enheter som antal stopp, km, tid etc. Översikt2

20 En grafikisk rapport som visar fordonsutnyttjandet varje timma för upp till en vecka.
Översikt3

21 Ett GANT- schema visar varje händelse i rutten med en grafisk symbol
Ett GANT- schema visar varje händelse i rutten med en grafisk symbol. Genom att markera en symbol får man upp den underliggande informationen. Översikt4

22 Det finns kartor som går ned i skala till adressnivå för ett land
Det finns kartor som går ned i skala till adressnivå för ett land. En valfri karta ingår i systemet. Kartor1

23 Det går också bra att planera på Europanivå
Det går också bra att planera på Europanivå. DPS Europakarta täcker hela Europa och har med postnummer från alla länder i Europa som har postnummersystem. Kartor2

24 Jämförelse andra DPS produkter
Snabb avståndsberäk-ning Antal sam-tidiga rutter Import av uppdrag Opti-mering av rutt Opti-mering av rutt med last och tidskrav Opti-mering av fordons-flotta Antal fordon-styper Antal terminal-er Antal uppdrag i en planering RouteLogiX Standard JA 1 NEJ - 25 RouteLogiX Professional 80 100 RouteLogiX Advanced 5 PlanLogiX reducerad 1 - 5 PlanLogiX OBEGR

25 Kontakta DPS Internationell hemsida på: eller svensk hemsida på: Telefon: DPS Scandinavia AB Datavägen ASKIM


Ladda ner ppt "RouteLogiX Advanced."

Liknande presentationer


Google-annonser