Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen"— Presentationens avskrift:

1 Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen
Som man och kvinna – samtal kring familj, könsroller och sexualitet Glenys Barton, Facing, 2995, Photo: Adrian Flowers Jan-Erik Nyberg Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen

2 Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen
Familjen Familjen, oikos, är den nytestamentliga församlingens minsta enhet, inte individen. Martin Luther talar om familjens regemente, ett regemente som i sig förenar det andliga och det världsliga regementet Anknytningsteorin bekräftar något som vi redan vet: människan behöver nära, varaktiga relationer för att må bra, genom alla åldrar . I familjen finns våra mest betydelsefulla relationer och där gör vi grundläggande erfarenheter som formar både vår identitet, vår tro och vår livssyn Jan-Erik Nyberg Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen

3 Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen
Familjen i dag Det finns idag inte längre ett ekonomiskt eller samhälleligt/kulturellt tryck att hålla ihop familjen/parrelationen Förväntingarna på vad familjen/parrelationen skall ge individen är större än någonsin samtidigt som vår livsstil gör att vi ägnar allt mindre tid åt att vara med familjen Familjens sätt att vara tillsammans domineras och utarmas av konsumtion av varor och upplevelser. Jan-Erik Nyberg Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen

4 Familjens möjligheter idag
Möjligheten att använda den ökade fritiden till att vara tillsammans Arbetslivets flexibilitet och de förändrade könsrollerna ger större frihet, men också ett större ansvar Recessionen, en möjlighet att värdera om livsstilen? Jan-Erik Nyberg Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen

5 Vad har urkyrkan sagt om sexualiteten
Det idéhistoriska sammanhanget, smältdegeln där kyrkans budskap formuleras i mötet med samtidens judendom, gnosticism, grekisk filosofi och olika mer eller mindre betydelsefulla kulter Jesus själv var ogift, talade positivt både om celibatet och om äktenskapet Urkyrkan talade om sexualiteten utifrån en eskatologisk horisont, övertygelsen om Kristi snara återkomst Himmelriket, en existensform bortom könet hägrade bortom hörnet Jan-Erik Nyberg Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen

6 Vad har urkyrkan sagt om sexualiteten
Avhållsamhet är idealet, äktenskapet är det näst bästa alternativet. (Paulus) Jungfrulighet och martyrskap idealiseras Äktenskapet var på urkyrkans tid förknippat med ett patriarkaliskt system som låste individen i roller som inte var förenliga med evangeliets människosyn Jan-Erik Nyberg Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen

7 Sexualetiska perspektiv hos Martin Luther
Det eskatologiska perspektivet fokuserar den pågående kampen mellan ont och gott snarare än parusin. Sexualiteten är en del av Guds pågående goda skapelseverk Syndafördärvet omfattar såväl kroppen som själen. Synen på begäret oscillerar mellan ont och gott. Den sexuella kärleken är en form av nästankärlek jämsides med föräldrakärleken och brödrakärleken, därtill den svåraste av de tre. Jan-Erik Nyberg Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen

8 Sexualetiska perspektiv hos Martin Luther (forts.)
Äktenskapet lyfts jämsides med celibatet som ett uttryck för lärjungaskap Det sexuella samlivet ses som ett uttryck för Guds agapekärlek, någon älskar mig och tar emot mig just sådan som jag är. Luther säger i ett sammanhang att det är den helige Ande som älskar vår äkta hälft genom oss. källa: Olavi Lähteenmäki, 1966, Sexus und Ehe bei Luther Jan-Erik Nyberg Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen

9 Filosofiska utgångspunkter för människosynen och synen på sexualiteten (baserad på en modell av Tommi Paalanen) Essentialismen = människan är på förhand determinerad, ex. innerst inne känner alla att heterosexualitet är det rätta Existentialismen = människan är ingenting, hon blir till genom sina val Naturalismen = Allt som finns är i sig naturligt. Människan kan inte välja vad hon är, endast vad hon gör Den kristna människosynen Kyrkan i dialog med diametralt motsatta synsätt Humanismen = människans mål är att utvecklas till något, ex.en varelse med kropp och själ i balans Jan-Erik Nyberg Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen

10 Olösta etiska dilemman
Inställningen till de sexuella minoriteternas rättigheter Rätten till konstgjord befruktning och adoption Välsignelse av partnerskap, könsneutral äktenskapssyn Vilken vägledning kan kyrkan ge dagens unga i sexualetiska frågor? Balansen mellan den emotionella utvecklingen och de ökande erfarenheterna Trycket från översexualiserade medier Jan-Erik Nyberg Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen

11 Könsroller är summan av de egenskaper som förväntas av män och kvinnor
Styrka – Svaghet Kontroll – Förståelse Frihet – Beroende Prestation – Accepterande Abstraktion – Konkretion Beteende – Upplevelse Källa: Frosh, S. (1992). Masculine Ideology and Psychological Therapy. In J.M. Ussher & P. Nicolson (eds), Gender Issues in Clinical Psychology. New York: Routledge Press. Jan-Erik Nyberg Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen

12 Hur könsroller förs vidare
Styrka Svaghet Frihet Beroende. Beteende Upplevelse Kontroll Förståelse Prestation Accepterande Abstraktion Konkretion Styrka Frihet Beteende Kontroll Prestation Abstraktion Styrka Svaghet Frihet Beroende. Beteende Upplevelse Kontroll Förståelse Prestation Accepterande Abstraktion Konkretion Mannens stereotypa könsroll Pappans självuppfattning Pojkens självuppfattning Jan-Erik Nyberg Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen

13 Människan en helhet av manligt och kvinnligt
Kvinnlighett i det undermedvetna Manlighet i det undermedvetna Manlighet i det medvetna Kvinnlighet i det medvetna Jan-Erik Nyberg Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen


Ladda ner ppt "Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen"

Liknande presentationer


Google-annonser