Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

27.6.2014 Jan-Erik Nyberg Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen 1 Glenys Barton, Facing, 2995, Photo: Adrian Flowers Som man och kvinna – samtal kring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "27.6.2014 Jan-Erik Nyberg Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen 1 Glenys Barton, Facing, 2995, Photo: Adrian Flowers Som man och kvinna – samtal kring."— Presentationens avskrift:

1 27.6.2014 Jan-Erik Nyberg Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen 1 Glenys Barton, Facing, 2995, Photo: Adrian Flowers Som man och kvinna – samtal kring familj, könsroller och sexualitet

2 Familjen  Familjen, oikos, är den nytestamentliga församlingens minsta enhet, inte individen.  Martin Luther talar om familjens regemente, ett regemente som i sig förenar det andliga och det världsliga regementet  Anknytningsteorin bekräftar något som vi redan vet: människan behöver nära, varaktiga relationer för att må bra, genom alla åldrar.  I familjen finns våra mest betydelsefulla relationer och där gör vi grundläggande erfarenheter som formar både vår identitet, vår tro och vår livssyn 27.6.2014 Jan-Erik Nyberg Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen 2

3 Familjen i dag  Det finns idag inte längre ett ekonomiskt eller samhälleligt/kulturellt tryck att hålla ihop familjen/parrelationen  Förväntingarna på vad familjen/parrelationen skall ge individen är större än någonsin samtidigt som vår livsstil gör att vi ägnar allt mindre tid åt att vara med familjen  Familjens sätt att vara tillsammans domineras och utarmas av konsumtion av varor och upplevelser. 27.6.2014 Jan-Erik Nyberg Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen 3

4 Familjens möjligheter idag • Möjligheten att använda den ökade fritiden till att vara tillsammans • Arbetslivets flexibilitet och • de förändrade könsrollerna ger större frihet, men också ett större ansvar • Recessionen, en möjlighet att värdera om livsstilen? 27.6.2014 Jan-Erik Nyberg Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen 4

5 Vad har urkyrkan sagt om sexualiteten  Det idéhistoriska sammanhanget, smältdegeln där kyrkans budskap formuleras i mötet med samtidens judendom, gnosticism, grekisk filosofi och olika mer eller mindre betydelsefulla kulter  Jesus själv var ogift, talade positivt både om celibatet och om äktenskapet  Urkyrkan talade om sexualiteten utifrån en eskatologisk horisont, övertygelsen om Kristi snara återkomst  Himmelriket, en existensform bortom könet hägrade bortom hörnet 27.6.2014 Jan-Erik Nyberg Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen 5

6 Vad har urkyrkan sagt om sexualiteten  Avhållsamhet är idealet, äktenskapet är det näst bästa alternativet. (Paulus)  Jungfrulighet och martyrskap idealiseras  Äktenskapet var på urkyrkans tid förknippat med ett patriarkaliskt system som låste individen i roller som inte var förenliga med evangeliets människosyn 27.6.2014 Jan-Erik Nyberg Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen 6

7 Sexualetiska perspektiv hos Martin Luther  Det eskatologiska perspektivet fokuserar den pågående kampen mellan ont och gott snarare än parusin.  Sexualiteten är en del av Guds pågående goda skapelseverk Syndafördärvet omfattar såväl kroppen som själen.  Synen på begäret oscillerar mellan ont och gott.  Den sexuella kärleken är en form av nästankärlek jämsides med föräldrakärleken och brödrakärleken, därtill den svåraste av de tre. 27.6.2014 Jan-Erik Nyberg Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen 7

8 Sexualetiska perspektiv hos Martin Luther (forts.)  Äktenskapet lyfts jämsides med celibatet som ett uttryck för lärjungaskap  Det sexuella samlivet ses som ett uttryck för Guds agapekärlek, någon älskar mig och tar emot mig just sådan som jag är.  Luther säger i ett sammanhang att det är den helige Ande som älskar vår äkta hälft genom oss.  källa: Olavi Lähteenmäki, 1966, Sexus und Ehe bei Luther 27.6.2014 Jan-Erik Nyberg Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen 8

9 Filosofiska utgångspunkter för människosynen och synen på sexualiteten (baserad på en modell av Tommi Paalanen) 27.6.2014 Jan-Erik Nyberg Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen 9 Essentialismen = människan är på förhand determinerad, ex. innerst inne känner alla att heterosexualitet är det rätta Existentialismen = människan är ingenting, hon blir till genom sina val H umanismen = människans mål är att utvecklas till något, ex.en varelse med kropp och själ i balans Naturalismen = Allt som finns är i sig naturligt. Människan kan inte välja vad hon är, endast vad hon gör Den kristna människosynen Kyrkan i dialog med diametralt motsatta synsätt

10 Olösta etiska dilemman • Inställningen till de sexuella minoriteternas rättigheter – Rätten till konstgjord befruktning och adoption – Välsignelse av partnerskap, könsneutral äktenskapssyn • Vilken vägledning kan kyrkan ge dagens unga i sexualetiska frågor? – Balansen mellan den emotionella utvecklingen och de ökande erfarenheterna – Trycket från översexualiserade medier 27.6.2014 Jan-Erik Nyberg Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen 10

11 Könsroller är summan av de egenskaper som förväntas av män och kvinnor • Styrka – Svaghet • Kontroll – Förståelse • Frihet – Beroende • Prestation – Accepterande • Abstraktion – Konkretion • Beteende – Upplevelse Källa: Frosh, S. (1992). Masculine Ideology and Psychological Therapy. In J.M. Ussher & P. Nicolson (eds), Gender Issues in Clinical Psychology. New York: Routledge Press. 27.6.2014 Jan-Erik Nyberg Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen 11

12 Hur könsroller förs vidare 27.6.2014 Jan-Erik Nyberg Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen 12 Styrka Svaghet Frihet Beroende. Beteende Upplevelse Kontroll Förståelse Prestation Accepterande Abstraktion Konkretion Styrka Svaghet Frihet Beroende. Beteende Upplevelse Kontroll Förståelse Prestation Accepterande Abstraktion Konkretion Styrka Frihet Beteende Kontroll Prestation Abstraktion Pappans självuppfattning Mannens stereotypa könsroll Pojkens självuppfattning

13 27.6.2014 Jan-Erik Nyberg Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen 13 Kvinnlighett i det undermedvetna Manlighet i det undermedvetna Kvinnlighet i det medvetna Manlighet i det medvetna Människan en helhet av manligt och kvinnligt


Ladda ner ppt "27.6.2014 Jan-Erik Nyberg Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen 1 Glenys Barton, Facing, 2995, Photo: Adrian Flowers Som man och kvinna – samtal kring."

Liknande presentationer


Google-annonser