Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SÄKERHET 24/7. •StayD är en ny tillkopplings metod. •Integrerat säkerhetssystem som förenklar din vardag. •24/7 skydd utan säkerhets lucka.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SÄKERHET 24/7. •StayD är en ny tillkopplings metod. •Integrerat säkerhetssystem som förenklar din vardag. •24/7 skydd utan säkerhets lucka."— Presentationens avskrift:

1 SÄKERHET 24/7

2 •StayD är en ny tillkopplings metod. •Integrerat säkerhetssystem som förenklar din vardag. •24/7 skydd utan säkerhets lucka.

3 Traditionella system •Traditionella system har oftast 2 lägen tilkopplad eller frånkopplad. –I frånkopplad lägen saknas skydd –Systemet måste frånkopplas vid inträde. –De flesta glömmer att tillkoppla.

4 TOTAL SKYDD 24/7 •StayD förenklar din vardag och skyddar dig dygnet runt, 7 dagar i veckan utan behov för tillkopplla eller frånkoppla ditt system.

5 Aktivera StayD •StayD är en option som kan aktiveras eller avaktiveras via installatör eller användare. –Aktivera StayD: [Stay] + [kod] + [Stay] –Avakativera StayD: [Off] + [kod] + [Off]

6 Att gå in i huset •Systemet är full tillkopplat

7 Att gå in i huset •Systemet är full tillkopllat –Öppnar grind (ingångsfördröjning startar & knappsatsen i huset ljuder.) –Grinden delar passage till entredörr och garagedörr.

8 Att gå in i huset •Öppnar entre dörr 1

9 Att gå in i huset •Knappar in behörig kod 2 1

10 Att gå in i huset •Systemet växlar till Stay “hemma” läge

11 I Huset •Hemma tillkopplat läge

12 I Huset •För att växla från hemma till sov, tryck och håll i [Sleep] i 2 sek

13 I Huset •Efter en viss fördröjning, systemet växlar till sov “sleep” läge.

14 I Huset •Öppna ett fönster för att vädra!

15 I Huset –Öppna ett fönster för att vädra ! –Tryck [OFF] och knappa in behörig kod +

16 I Huset –Öppna ett fönster för att vädra! –Tillåtna sektioner blinkar på knappsatsen 2 3

17 I Huset –Öppna ett fönster för att vädra! –Välj önskad sektion (sovrum fönster 3 )

18 I Huset Öppna ett fönster för att vädra! –Sektionen förbikopplas automatiskt

19 I Huset Öppna ett fönster för att vädra! –Återgår till tidigare läge vid stängning.

20 I Huset •För att växla från sleep till stay, tryck och håll i [Stay] i2 sek.

21 I Huset •Systemet växlar från sleep till hemma lägen utan fördröjning

22 I Huset •Flex-direkt fördröjning –Reagerar när en tillkoplat sektion öppnas

23 I Huset •Flex-direkt fördröjning –Altan dörr öppnas –Knappsats summer ljuder

24 I Huset •Flex-direkt fördröjning –Knappa in behörig kod för att bekräfta

25 I Huset •Flex-direkt fördröjning –Altan dörr återgår till tillkoplat läge vid stängning

26 I Huset •Åter tillkopplings fördröjning –Programmerbar •En sektion kommer att åter tillkopplings efter att den har varit stängd i en viss tid.

27 Att lämna huset •Lämna utan att ändra tillkoppling status

28 Att lämna huset •Lämna utan att ändra tillkoppling status –Tryck [OFF] i 2 sek på knappsats vid entre dörr

29 Att lämna huset •Lämna utan att ändra tillkoppling status –Utgångsfördröjning startar (Stay LED blinkar), tillåtna passage dörrar indikeras

30 Att lämna huset •Lämna utan att ändra tillkoppling status –Efter utgångsfördröjnings slut, återgår sektionerna till tillkopplat läge

31 Att lämna huset •Full tillkopplling

32 Att lämna huset •Full tillkoplling –Tryck [ARM] i 2 sek. på knappsats vid entre dörr

33 Att lämna huset •Full tillkoplling –Utgångsfördröjning startar (arm LED blinkar ), tillåtna passage dörrar indikeras

34 Att lämna huset •Systemet är full tillkopplat efter att utgångånsfördröjnings har löpt ut 10 9

35 SYSTEM I LARM •Vid larm, tryck [CLEAR] för att visa sektioner i larm samt staus på andra sektioner i systemet.

36 Att använda fjärrkontroll •Det går att använda MG-REM2 för att växla mellan olika tillkopplings lägen. •De flesta tillkopplings lägen går att utföra med MG-REM2, går även att lägga i andra funktioner.

37 Att gå in i huset •Systemet är full tillkopplat 10 9

38 Att gå in i huset •Tryck på frånkoppla knappen för att växla till hemma tillkoppling, och lägga systemet i standby läge. 10 9

39 Att gå in i huset •Öppnar sektion 1 och avsluta standby perioden. •Passage sektioner som är knutna till sektion 1 är föbikopplade 10 9

40 Att gå in i huset •Öppnar sektion 2, sektion 11 återgår till tidigare status. 10 9

41 I huset •Flex-direkt fördröjning

42 I huset Flex-direkt fördröjning –Altan dörr öppnas –Knappsats summer ljuder

43 I huset •Flex-direkt fördröjning –Tryck på avlarmnings knappen för att bekräfta

44 I huset •Flex-direkt fördröjning –Altandörr återtillkopplas efter stängning

45 Lämna huset •Systemet är hemma tillkopplat

46 Lämna huset •Lämna utan att ändra tillkopplingsstatus

47 Lämna huset •Lämna utan att ändra tillkopplingsstatus –Tryck på frånkopplingsknappen

48 Lämna huset •Lämna utan att ändra tillkopplingsstatus –Utgångsfördröjning startar (Stay lysdioden blinkar), passage sektioner kan öppnas

49 Lämna huset •Lämna utan att ändra tillkopplingsstatus –Efter utgångsfördröjningens slut, återgår sektionerna till tillkopplat läge

50 Lämna huset •Full tillkoppla systemet

51 Lämna huset •Full tillkoppla systemet –Tryck på tillkoppla

52 Lämna huset •Full tillkoppla systemet –Utgångsfördröjning passage sektioner kan öppnas

53 Lämna huset –Efter utgångsfördröjningens slut, återgår sektionerna till full tillkopplat läge. 10 9

54 •StayD Egenskapen är en patenterad funktion från Paradox som finns i MG och SP serien.

55 LARMAT 24/7


Ladda ner ppt "SÄKERHET 24/7. •StayD är en ny tillkopplings metod. •Integrerat säkerhetssystem som förenklar din vardag. •24/7 skydd utan säkerhets lucka."

Liknande presentationer


Google-annonser