Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

System och instruktionsbeskrivning Säkerhet – Bokningar – Information

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "System och instruktionsbeskrivning Säkerhet – Bokningar – Information"— Presentationens avskrift:

1 System och instruktionsbeskrivning Säkerhet – Bokningar – Information
Brf. Fogdetorp System och instruktionsbeskrivning Säkerhet – Bokningar – Information APTUS Skrivet av: Damir Tolic IT ansvarig – Brf. Fogdetorp

2 Säkerhet För att komma in i fastigheten, tvättstugan och garaget används en elektronisk nyckel. Kommer en elektronisk nyckel på drift, spärras den med en knapptryckning och hyresgästen köper en ny. Fördelen med elektroniska nycklar är att hantering, administration och säkerheten blir bättre samt att vi kan erbjuda ett modernt boende för alla boende. Kommunikation I entrén sitter en digital informationstavla som visar boenderegister, senaste nytt från styrelsen/vicevärd och individuell information. Med Aptus digitala informationstavla kan vi erbjuda aktuell information och få ut information samtidigt till alla boende. Bokningar För att få en trygg tvättmiljö och rättvis fördelning av tvättider, bokas nu tvättstugor på en elektronisk bokningstavla eller via Internet. Externa behov Äldreomsorg, Posten, Citymail, Tidningstjänst, reklamutdelning mm. regleras genom tilldelade behörigheter på elektroniska nycklar dessa parter behöver. Samma lösning gäller för entreprenörer som utför arbete på området inhyrda av styrelsen.

3 Porttelefon Fungerar 0-24 h i alla våra hus, uppdelat i två tidszoner
Porttelefon Fungerar 0-24 h i alla våra hus, uppdelat i två tidszoner. Zon1: kl.07:00-21:00 Zon2: kl.21:00-07:00 Zon1 Under angiven tid kan besökare ringa upp till boende via namnlista i displayen. Uppringningen går till insparade nummer i systemet. Zon2 För att förhindra busringning efter kl.21:00 är uppringning via namnlistan ur funktion. Det går att använda knappsats under displayen på porttelefonen för att ringa. Detta görs genom att slå det telefon nummer som är aktiv i systemet. Slå hela telefon nummer – UTAN 08 prefix. För instruktion om hur porttelefon används, se sida nr4 i denna skrift. Portbeteckning: Port Rv.20: Öppet för alla boende 06:00-23:00 pga. gruvtvätt, låst för övriga Port Rv.21: Låst dygnet runt för all besök Port Rv.22: Tillgängligt för pingisnyttjande; låst för övriga dygnet runt Port Rv.23: Öppet för alla boende 07:00-21:00 pga. vicevärd/bastu, låst för övriga Port Rv.24: Tillgängligt via bokning av föreningslokal via engångskod – erhålls efter bokning från vicevärd ; låst för övriga dygnet runt Port Rv.25: Låst dygnet runt för all besök Port Rv.26: Tillgängligt för gym-nyckeldisposition 08:00-21:00; låst för övriga dygnet runt Port Rv.28: Låst dygnet runt för all besök Port Rv.30: Tillgängligt för planerat gymlokal 09:00-21:00; låst för övriga dygnet runt

4 Instruktion för porttelefon
Följ anvisning i displayen och tryck på knappen här

5 Leta efter ett efternamn upplagt
i alfabetsordning och på en knapp till höger i samma rad Ex. nedan A,B,C,D,E Välj den du vill ringa till och tryck på knappen till höger i samma rad Blädderpilar upp/ner=bläddra genom menyn och leta upp namn. X – symbol = avbryt

6 Ringer up vald person. Invänta svar. Samtalets maxtid = 40 sekunder. Den uppringda personen svarar i sin telefon som vanligt och trycker på * (Stjärna) För att låsa upp porten för besökaren. Inbyggda högtalare Denna knappsats används för att ringa upp Mellan kl.21:00-07:00 Slå telefonnummer (utan 08 prefix) och tryck på OK. Porttelefon ringer upp! Till samma område förs din elektroniska nyckel då du som bor vill låsa upp port dörren.

7 Elektroniska nycklar Finns i fyra olika färger - röd, grön, grå och blå Kan spärras i systemet via tre olika alternativ. 1. Informationstavlan – avsnittet Lås/Nycklar 2. Internet - avsnitt InställningarLösenord 3. Via kontakt med Vicevärden Alla bostadsrättsägare har kvitterat 4st. nycklar. Det finns möjlighet att programmera behörigheten på olika sätt på olika nycklar (färgstyrt). På detta vis kan man begära t.ex. barnnyckel – Fungerar t.ex. i eget hus, men inte i garage eller gym. Behörigheten är individuell. De flesta av dörrar är försedda med denna typ av läsare. Håll din nyckel mot nyckelsymbolen och dörren låses upp-Indikatorn lyser grönt. Lyser det rött har du ingen behörighet. Våra tvättstugor är försedda med denna typ av läsare. Håll din nyckel mot nyckelsymbolen och dörren låses upp – En indikatorlampa lyser grönt. Lyser det rött, har du ingen behörighet. Du har behörighet endast under gällande bokningar du har gjort i bokningssystemet. Föreningslokalen i Rv.24 är försedd med denna typ av läsare. Håll din nyckel mot nyckelsymbolen och slå engångskod i knappsatsen. (Erhålls av vicevärd efter att bokningen är gjord) Dörren låses upp - Indikatorn lyser grönt. Lyser det rött har du ingen behörighet. Du har behörighet endast under gällande bokningstid och rätt engångskod. Ta kontakt med vicevärd vid frågor / eventuell strul.

8 Informationstavla Presenterar boenderegister, boendeinformation och individuell information via inloggning. Bokning av tvättstuga, bastu, föreningslokal. 2 1 Börja med att trycka här för inloggning Boenderegister Nyheter Vicevärd kontaktuppgifter Nyckel ”läs-sensor” Håll din nyckel mot detta område för inloggning

9 Bokningar: Bokningsobjekt hittar du under fliken ”Bokningsobjekt”
Bokningar: Bokningsobjekt hittar du under fliken ”Bokningsobjekt”. Alla bokningsobjekt du har tillgång till dyker upp. Bokningsbara objekt är Fintvättstugor (i ditt eget hus), Grovtvättstuga i Rv20, Föreningslokal i Rv.24 och Bastu i Rv23. Bilden nedan visar på vilket sätt en bokning kan se ut: Bokningsplatser använder samma typ av kalenderutseende. Den visas veckovis; måndag - söndag och 06:00-23:00 fördelat på 8st. tvättperioder precis som bilden visar. Förfallen tvättperiod. Ej bokningsbar längre. Upptagen tvättperiod. Ej bokningsbar. Ledig tvättperiod. Bokningsbar. Tvättperiod bokad av dig. OBS! Visas som bokningsbar för andra om inte aktiverad inom 30min. Endast den första perioden förfaller-inte alla dina bokade perioder. Maximal antal bokningsperioder är 3. Minst en period måste förbrukas innan en ny period kan bokas. Det finns ingen begränsning per vecka/månad/år i övrigt.

10 Instruktion för bokning av tvättstuga via internet
Gå till internetadressen vilken är Brf.Fogdetorps officiella hemsida. Inne på sidan – klicka på knappen Använd ditt lägenhetsnummer som både ”användarnamn” och ”lösenord”. Koden är tresiffrig dvs. 255 eller 024. Lösenordet kan bytas ut under ”Inställningar → Lösenord” och endast via internetinloggning.

11 Grovtvättstuga Rv.20 Bokas på samma sätt som fintvättstuga. Fin och grovtvättstugan är oberoende av varandra och har maxantal 3st. tvättperioder bokade samtidigt. dvs. maxantal tvättperioder i fintvättstuga påverkar inte maxantal tvättperioder i grovtvättstugan och tvärtom. Under din bokningstid får du automatisk behörighet på dina elektroniska nycklar genom dörrar du behöver för att nyttja tjänsten. Observera att behörigheten finns endast under aktuella bokningstiden. Ut från lokalerna kommer du alltid, även efter att din bokningstid är avslutad. Föreningslokalen Rv.24 Bokningsperioder varje dag i veckan. Bokas från informationstavlan (vilket hus som helst) eller internet. Perioder är kl.10:00-kl.10:00 nästa dag. Lokalen ska vara iordninggjord och helt städad innan din bokningsperiod är slut kl.10:00. Under din bokningstid får du automatisk behörighet på dina elektroniska nycklar genom dörrar du behöver för att nyttja tjänsten. OBSERVERA ATT: Bokningar är gällande först efter att vicevärden beviljar din bokning. Du erhåller en engångskod vilken du knappar in på läsaren som sitter vid föreningslokalen. För att erhålla din engångskod, ringer du vicevärden under hans ordinarie arbetstid. Boka därför i god tid för att vara säkert att du kan få koden i tid. Tänk på att du endast kan erhålla en kod under vicevärdens ordinarie arbetstid. Knappa in först din kod och använd sedan din elektroniska nyckel för att låsa upp dörren till föreningslokalen. Om koden du fått av någon anledning inte skulle fungera, övrigt tid än vicevärdens arbetstider, får du vända dig till Jouren på telefonnummer

12 Garage Du får behörighet baserat på var du har din garageplats. Endast de dörrar du behöver passera är tillagda som behörighet på dina elektroniska nycklar. Alla dina nycklar fungerar på samma sätt och vill ni t.ex. ha garage exkluderat från era barns elektroniska nycklar, begär ni detta hos vicevärden. Som en option finns möjlighet att köpa in en fjärrkontroll som används för trådlös dörröppning (endast bilportar). Dessa kostar 500:- inkl.moms och betalas till vicevärd i samband med fjärrkontrollens leverans. Priset är baserad på leverantörens pris gällande 2009/10. Priset regleras i framtiden efter förändring av leverantörspris. Fjärrkontrollen blir din egendom (ej deposition). Föreningen köper inte tillbaka fjärrkontroller och förbehåller sig rätten att ta bort behörighet från din fjärrkontroll då din parkeringsplats blir uppsagd. Säljer du fjärrkontrollen till en annan medlem i brf.Fogdetorp med garageplats, får den nya ägaren vända sig till vicevärd för att få behörighet pålagd på sin fjärrkontroll. Gym i Rv.26 Boende som har utkvitterad nyckel och betald depositionsavgift får med automatik behörighet på sina elektroniska nycklar. Vanliga nycklar används fortfarande för att låsa upp själva dörren till gymmet. Öppettider gym: Varje dag kl.08:00-21:00 Vill du ha behörighet och möjlighet att träna i gymmet – kontakta vicevärden. Depositionsavgiften 200:- gäller även i fortsättningen. Bastu Fortsätter att fungera som hittills under ett litet tag till. Det är dock planerat att bastun väldigt snart övergår till att endast bokas elektroniskt. Vid ändringen till endast elektronisk bokning, kommer vi informera via informationstavlor och hemsidan på internet. Övriga lokaler (Pingisrum / vävstuga osv.) Kontakta vicevärden för att få åtkomst till dessa.


Ladda ner ppt "System och instruktionsbeskrivning Säkerhet – Bokningar – Information"

Liknande presentationer


Google-annonser