Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SYV Information • Syv- aktiviteter under läsåret • Vägen från grundskolan till gymnasieskolan • Gymnasieskolan • Ansökan It´s a jungle out there.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SYV Information • Syv- aktiviteter under läsåret • Vägen från grundskolan till gymnasieskolan • Gymnasieskolan • Ansökan It´s a jungle out there."— Presentationens avskrift:

1 SYV Information • Syv- aktiviteter under läsåret • Vägen från grundskolan till gymnasieskolan • Gymnasieskolan • Ansökan It´s a jungle out there

2 Vad händer under året? • Gymnasieinformation (åk 8 och 9) • Enskilda samtal • Framtidståget • Öppet hus • Mässor • Skugga en gymnasieelev • Ansökan 16jan - 15 februari

3

4 Vägledningsstruktur ElevenAlternativen Beslut Genomförande Hjälp till självhjälp

5 Beslutsprocesser Nu Beslut och genomförande Jag Alternativ

6 Hur kan Du hjälpa ditt barn? • Det finns ca 8 272 st. olika yrken (hur många känner Du till? Hur många känner ditt barn till?) ”Think outside the box” • Beröm/uppmuntra • Skaffa lite grundläggande information • Gå på mässor och öppet hus, hjälp till med att ställa frågor • Prata, diskutera för och nackdelar • Kom bara ihåg…. Det är elevens val! www.skanegy.se www.karriarpaketet.se Ram Wallace, Newcastle, England utnämnde sig själv till världens sämste vägledare. Orsak 1: Vid ett samtal med Alan Shearer avrådde han honom från att satsa på fotboll som en karriär. Alan Shearer blev senare en av Englands högst avlönade spelare och landslagsman i många år. Orsak 2: Vid ett samtal med Mark Knopfler avrådde han honom från att satsa på musiken då det knappast ger mat för dagen. Mark Knopfler och Dire Straits tjänade på kort tid betydligt mer ”än mat för dagen”.

7 Checklista för eleven  Skjut inte upp valet till sista sekunden  Ta eget ansvar, var aktiv. Jämför skolor, program och kursutbud  Vem är Du?  Vad vill Du? (Vad är viktigast just för Dig?; språk, idrott, praktiskt, teoretiskt? Vilket yrke? mm)  Vilka alternativ finns?  Vilket passar Dig bäst?  Välj en utbildning som Du verkligen är intresserad av.

8 Betyg Summan av de 16 bästa betygen där: Sökningen gör man på julbetyget, men det är slutbetyget som gäller

9 Sökbara utbildningar  Alla kommunala skolor inom Skåne  Alla riksrekryterande utbildningar  Samtliga fristående gymnasier i Sverige  som andrahandssökande till resterande skolor www.skanegy.se www.csn.se

10 Idrott och studier  Nationella/regionala idrottsgymnasier ( www.rf.se) www.rf.se  Ansökan till riksidrottsgymnasium ska ofta ske senast 1 okt.  Lokalt idrottsprogram NIU ( nationell idrottsutbildning)  Ansökan till NIU ska senast vara inne den 1 dec. Denna Kompletteras med ”vanlig” gymnasieansökan.

11 Betyg/Meritpoäng Meritpoäng = Summan av de 16 bästa betygen där: A = 20 poäng B = 17,5 poäng C = 15 poäng D = 12,5 poäng E = 10 poäng. F = 0 poäng Max 320 poäng Sökningen gör man på julbetyget men det är slutbetyget som gäller.

12 Antagningspoäng Vilka meritpoäng som krävs beror på - hur många platser som erbjuds på en viss utbildning - hur många elever som söker just den utbildningen - vilka betygspoäng dessa elever har

13 2 olika programtyper • Yrkesprogram och lärlingsutbildning Ger yrkesexamen. Ger grundläggande behörighet till yrkeshögskola Praktiska program som ska ge anställningsbarhet och högt yrkeskunnande. Alla yrkesprogram ger eleverna möjligheten att läsa in grundläggande högskolebehörigheten inom programmet. •Högskoleförberedande program: Ger högskoleförberedande examen Teoretiska program som ger behörighet till högskola och universitet

14 Behörig att söka till yrkesprogrammen (även lärlingsutbildningar) är den som har E i Svenska, matematik, engelska och 5 andra ämnen E Behörig att söka till högskoleprogram är den som har E i Svenska, matematik, engelska och 9 andra ämnen Särskild behörighet Naturvetenskapligt program och teknik programmet Minst E i Fysik kemi, biologi Särskild behörighet Samhällsvetenskaps- Ekonomi- och Humanistiska programmet Minst E i Sh,Ge,Hi,Re Behörighet

15 Särskild behörighet Naturvetenskapligt program och teknik programmet Minst E i Fysik kemi, biologi Behörig att söka till högskoleprogram är den som har E i Svenska, matematik, engelska och 9 andra ämnen Särskild behörighet Samhällsvetenskaps- Ekonomi- och Humanistiska programmet Minst E i Sh,Ge,Hi,Re

16 DE 18 NATIONELLA PROGRAMMEN OCH DESS INRIKTNINGAR Barn- och fritidsprogrammet Fritid och hälsa, Pedagogisk arbete, social arbete. Bygg och anläggningsprogrammet Anläggningsfordon, Husbyggnad, Mark och anläggning, Måleri, Plåtslageri El och energiprogrammet Automation, Elteknik, Dator- och kommunikationsteknik, Energiteknik Fordon- och transportprogrammet Godshantering, karosseri och lackering, Lastbil och mobila maskiner, Personbil, Transport Handel- och administrationsprogrammet Handel och service, Administrativ service Hantverksprogrammet Finsnickeri, Florist, Frisör, Textil design, Övriga hantverk. Hotell- och turismprogrammet Hotell och konferens, Turism och resor Industritekniska programmet Driftsäkerhet och underhållsteknik, Processteknik, Produkt och maskinteknik, Svetsteknik.. Naturbruksprogrammet Djur, lantbruk, Skog, Trädgård, NV Restaurang – och livsmedelsprogrammet Bageri och konditori, Färskvaror, delikatess och catering, Kök och servering. VVS- och fastighetsprogrammet Fastighet, Kyl och värmepumpsteknik, Ventilationsteknik, VVS Vård – och omsorgsprogrammet Inga nationella inriktningar Ekonomiprogrammet Juridik, Ekonomi Estetiska programmet Bild och formgivning, Dans, Musik och Teater, Estetik och media. Humanistiska programmet Kultur, Språk Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap, Naturvetenskap och samhälle Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap, Medier, information och kommunikation, samhällsvetenskap. Teknikprogrammet Design och produktutveckling, Informations- och medieteknik, Produktionsteknik, Samhällsbyggande och miljö, Teknikvetenskap Det finns 61 stycken olika inriktningar (alla skolor har dock inte alla inriktningar)

17 För elever som  inte är behöriga att söka nationellt program  inte kommit in på sina val  avbryter sina studier Introduktionsprogram

18  Preparandutbildning – studiemotiverade elever. Mindre ämneskompletteringar för att bli behörig till nationellt program. - Högst 1 år heltidsstudier ska leda till ett nationellt program  Programinriktat individuellt val – sökbart för elever som saknar betyg till yrkesprogram.(Eleven går på valt yrkesprogram) behörighetskrav: E i 6 ämnen ; SV + MA + ENG + 3 andra ämnen eller SV + eng. eller ma. + 4 andra ämnen  Yrkesintroduktion - För elever som ej är behöriga för ett yrkesprogram eller till PRIV. Ska leda till ett nationellt program eller till arbetsmarknaden  Individuellt alternativ - För elever som ej är behöriga för ett yrkesprogram. Utformas efter individ. Förbereda för yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden  Språkintroduktion - Invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige Ska leda till ett nationellt program

19 Varje ”block” är uppdelade i kurser. Varje kurs har ett givet antal gymnasiepoäng som anger kursens omfattning  är knutet till kursens kunskapsmål  50, 100, eller 200 poäng  1 p är ca 1 h  Betyg får man efter varje avslutad kurs Ett fullständigt nationellt program innebär totalt 2500 poäng (ca 2500 h) Ett fullständigt nationellt program innebär totalt 2500 poäng (ca 2500 h)

20 Gymnasiegemensamma ämnen 1p = 1 undervisnings hYrkesprogramHögskoleförberedandeprogram Svenska/Svenska A100p steg 1300p steg 2 och 3 behörighetsgivande Matematik100p steg 1 behörighetsgivande 200p300p Engelska100p steg 5200p steg 6 behörighetsgivande Samhällskunskap50p100p 200p Religion50p Historia50p100p 200p Idrott och hälsa100p Naturkunskap50p100p De som väljer yrkesprogram kan garanterat läsa de kurser som behövs för grundläggande behörighet till högskola och universitet.

21 • Programgemensamma karaktärsämnen Ämnen som specifika för programmet • Inriktningar Olika för olika program. Skolorna väljer själva vilken/vilka inriktningar man profilerar sig i. • Gymnasiearbete Eget arbete kopplat till gymnasieprogrammet • Individuellt val På yrkesprogrammen kan man här läsa in den grundläggande behörigheten På de högskoleförberedande programmen kan man här läsa kurser som ger ökad behörighet • Programfördjupning På yrkesprogrammen är det här man läser kurser som ger ökad yrkesskicklighet. På de högskoleförberedande programmen läser man (för det mesta )kurser i syfte att få fördjupande kunskaper i något teoretiskt ämne.

22

23 Obligatoriskt: val av moderna språk på: Samhällsvetenskapliga programmet 200 p Humanistiska programmet 200 p Ekonomi programmet 100p Naturvetenskapliga programmet100 p Exempelvis: tyska, franska, spanska eller italienska

24 Samlat betygsdokument får den som inte fullföljt alla kurser som ingår i studievägen. (Möjlighet att komplettera finns.) Ger inte grundläggande högskolebehörighet Samlat betygsdokument får den som inte fullföljt alla kurser som ingår i studievägen. (Möjlighet att komplettera finns.) Ger inte grundläggande högskolebehörighet Betyg i gymnasieskolan Högskoleförberedande examen får de som har minst betyget E i 90% av kurserna i ett högskoleförberedande program. Matematik steg1, Engelska steg 6, Svenska steg 2 o 3 ska ingå. Yrkesexamen och får de som har minst betyget E i 90% av kurserna och i matematik 1, Engelska 5, Svenska 1 eller Svenska. Ger behörighet till yrkeshögskola. Grundläggande behörighet till högskola och universitet: E i 90% av kurserna Där matematik steg 1, Engelska steg 6 och Svenska steg 2 o 3 ska ingå (valbart på yrkesprogrammen)

25 Meritkurser ( max 2,5 p ) ger ökad chans att komma in på högskola Moderna språk steg 3 (0.5p) max 1,5 Engelska steg 7 (0,5p) max 1 p Matematik 1 nivå över krav på behörighet ger 0,5 p max 1P Områdeskurser max 1,0p För mer info www.hsv.se

26 Vilken områdesbehörighet krävs? För att se vilken behörighet som krävs till en viss utbildning www.studera.nu www.yhutbildningar.se eller de olika lärosäten Antagningsregler hittar ni på högskoleverket www.hsv.sewww.hsv.se

27 Kartläggning Grundskolan IV program Gymnasieprogram Högskola universitet Komvux folkhögskola Karriär Högskola universitet Karriär Komvux Folkhögskola

28 Lagom antal – i rätt ordning  Att välja kostar ingenting  Minst tre valalternativ.  I önskad ordning – ett ”högre val” prövas alltid före ett ”lägre val”.

29 •Lösenord kring 10.e januari •Ansökan senast 1 februari •Preliminärintagning kring v 16 •Omval i april •Definitivintagning juli •Reservintagning aug/sep Gymnasieintagning

30 I dagstidningar och på respektive hemsidor finner du andra skolors öppet hus Öppet hus Öppet hus På sydskånska gymnasiets alla skolor (Ystad, Sjöbo) • Öppet hus den 14 november samt 15 januari. 17.00-19.00 Gymnasiemässa • Torsdag 11 oktober öppet till kl. 19.00 John Bauer gymnasiet Ystad • lördag 17/11 10.00-12.30 Samt torsdag 2013 17/1 18.00-20.00 Praktiska Ystad onsdag 21/11 kl. 18-20 torsdag 17/1 kl. 18-20 måndag 11/2 kl. 18-20 Gymnasiemässa i Malmö (på MalmöMässan) • 17 november 2012 kl.10.00 – 14.00 Bollerup lördagen 20 okt kl13.00 Österlengymansiet (Simrishamn) • 13 november 2012 och 17 januari 2013 Nils Holgerssongymnasiet Skurup • lördagen den 6 oktober kl. 10-14. Gymnasiemässa Lund på Färs o Frosta Sparbank Arena • lördagen 17 november klockan 11.00-15.00

31 Therese.gustafsson@ystad.se Tel. 0411 57 75 08 Mob. 0709 47 75 08

32 Salar • 9 A1 Sal A 32 • 9 B1 och 9 B2Sal A 34 • 9 C1 och 9 C2Sal B 21 • 9D1 och 9 D2Aulan


Ladda ner ppt "SYV Information • Syv- aktiviteter under läsåret • Vägen från grundskolan till gymnasieskolan • Gymnasieskolan • Ansökan It´s a jungle out there."

Liknande presentationer


Google-annonser