Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konflikter i Afrika.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konflikter i Afrika."— Presentationens avskrift:

1 Konflikter i Afrika

2 Vad är en konflikt? En väpnad konflikt är en konflikt som inbegriper våld, där åtminstone en av parterna är en statsmakt och där konflikten leder till att åtminstone 25 personer dör till följd av strider. En konflikt kan vara mellan olika länder eller mellan olika grupper inom ett land.

3 Mindre väpnad konflikt - fler än 25 soldater dödas per år
men färre än under hela konflikten. Större väpnade konflikter – fler än 25 soldater dör per år och fler än soldater dör under hela konflikten, men är färre än under ett år. Krig – fler än soldater dör under ett år. Krig som pågår mellan grupper inom samma land kallas för inbördeskrig.

4 De flesta konflikter i Afrika är konflikter inom landet eller inbördeskrig.

5 Varför blir det en konflikt?
Fattigdom - de flesta väpnade konflikter äger rum i fattiga länder, ofta i form av inbördeskrig med rebellrörelser på ena sidan och regeringstrupper på den andra. Religion – i konflikter med religion är ofta religionen bara en del i konflikten. Vatten – vatten behövs för vår överlevnad. Naturresurser – tillgång till naturresurser som tex olja är en inkomstkälla.

6 Fattigdom – orsak till konflikter
När unga män på landsbygden inte får någon jord att ärva av sina fäder, förlorar de alla möjligheter att uppnå den ställning som krävs för att vara en "riktig" man. De kan inte gifta sig under traditionella villkor och får ingen respekt från de män som lyckats uppfylla villkoren. Många av dessa rotlösa och frustrerade män flyttar till städer. Vissa går ned sig i alkoholism eller begår självmord. Tillräckligt många finns dock kvar för att samvetslösa aktörer ska ha stort utrymme att mobilisera dem i vad som snabbt utvecklas till ännu en "milis" eller "rebellrörelse", och ännu ett inbördeskrig. Mobilisering sker ofta på etnisk grund. Under stabila förhållanden har etniska, nationella, religiösa eller regionala skillnader mindre betydelse. I ett utsatt läge får de snabbt stor betydelse. Människor som är utsatta för tryck utifrån tenderar att sluta sig samman inom den egna gruppen och se andra som ett hot, som fiender. Sedan spelar det mindre roll om konflikten egentligen handlar om brist på odlingsbar jord som i Rwanda 1994 eller tillgång på diamanter, mineraler och timmer som i exempelvis dagens Västafrika.

7 Religion - orsak till konflikter
De flesta konflikter i världen handlar inte om religion, dvs religiösa sakfrågor utgör en minoritet av världens konflikter. Religiösa sakfrågor kan exempelvis vara konflikter där ena parten vill införa muslimsk Sharia-lag. Även bland de konflikter som handlar om religion, så är religion ibland bara en av flera olika sakfrågor som parterna är oense om. Konflikter handlar alltså om olika saker och ganska sällan om bara religion. Ett exempel på detta ärSudan. Regeringen i Khartoum införde muslimsk lagstiftning i hela landet. Rebellrörelsen i södra delen av landet krävde istället en sekulär stat. Men rebellerna har också krävt självstyre och ökad demokrati i hela landet samt mer av inkomsterna från oljan som pumpas upp i Söder. Sudan är alltså ett exempel på där det finns en religiös sakfråga som parterna är oense om, men där religion bara är en fråga bland flera andra

8 Kriget i Kongo I Kongo har drygt fem och en halv miljon människor dött sedan krigsutbrottet Det är den dödligaste väpnade konflikten i världen sedan andra världskriget. Hundratusentals kvinnor och flickor har våldtagits igen och igen av olika väpnade grupper.

9 Vilka är det en konflikt mellan?
Konflikten grundar sig på motsättningarna mellan olika folkgrupperna hutuer och tutsier, och senare lendu och hema.

10 Vad är orsaken till konflikten?
Orsaken till kriget i Kongo är naturresurserna som olika grupper har velat ha kontroll över. I Kongo-Kinshasa finns diamanter, olja och timmer samt kobolt, koppar, coltan och andra metaller.

11 Hur har hänt i konflikten?
I augusti 1998 inledde lokala tutsier och rwandiska trupper ett uppror i östra Kongo-Kinshasa. Upproret stöddes även av Uganda. En rebellrörelse, Kongolesisk samling för demokrati (RCD), började tåga mot Kinshasa. I november 1998 öppnade en ugandiskstödd rebellrörelse, Rörelsen för Kongos befrielse (MLC), en ny front mot Kabila i norr. Rebellrörelserna i öster byggde upp sina styrkor med inkomster från guld, diamanter, coltan och tenn.

12 Senare förekom strider mellan rwandiska och ugandiska trupper i Kisangani, troligen om kontrollen över diamanthandeln I januari 2001 mördades president Laurent Kabila av en av sina livvakter. 2002 slöt Kongo-Kinshasa fred med Rwanda och Uganda. I Ituri i provinsen Orientale i nordöst utbröt strider mellan folkgrupperna lendu och hema, när de ugandiska trupperna drogs tillbaka. Konkurrensen om Ituris stora guldfyndigheter gav också bränsle till konflikten. Från slutet av 2008 ökade dessutom våldet markant i provinserna närmast gränsen mot Uganda sedan ugandiska, sydsudanesiska och kongolesiska regeringstrupper inlett en gemensam offensiv mot den ugandiska rebellgruppen Herrens motståndsarmé (LRA) som hade baser inne i Kongo-Kinshasa.

13 Vad gör FN? FN har soldattrupper i Kongo för att skydda civilbefolkningen. 2010 krävde president Kabila att FN-trupperna, som sedan 1 juli det året kallas MONUSCO, skulle lämna landet senast Men FN-styrkan ser ut att bli kvar ännu ett tag. Utan MONUSCOs hjälp lär regeringen ha fått det svårt att genomföra president- och parlamentsvalet 2011

14 Vad händer idag? Presidentval hösten 2011.
Joseph Kabila blev omvald som president i dec 2011 Många anser att rösträkningen var fusk och många är kritiska mot presidenten.

15 Hur påverkar konflikten lokalbefolkningen?
Systematiska våldtäkter av civila var något som nästan alla väpnade grupper gjorde sig skyldiga till under kriget. Beräkningar tyder på att människor våldtogs då och trots att kriget sägs vara över har det sexuella våldet fortsatt. I provinserna Norra Kivu och Södra Kivu i öster begås de flesta av våldtäkterna av män i uniform, inklusive regeringsarmén, men på andra håll i landet är många av gärningsmännen civila kongoleser. Ofta ser förövarna till att skada offren ytterligare efter våldtäkterna för att det ska synas på dem vad de har utsatts för. Det är också vanligt att övergreppen sker inför ögonen på familjemedlemmar. Enligt FN är de flesta av våldtäktsoffren minderåriga. Kvinnor och flickor är mest utsatta, men även män och pojkar drabbas.

16 Hur ser framtiden ut? Oroligheterna i Kongo ser ut att fortsätta då många är kritiska till preseidentvalet och presidenten. Fortfarande sker angrepp av rebeller mot civilbefolkningen.


Ladda ner ppt "Konflikter i Afrika."

Liknande presentationer


Google-annonser