Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MS Excel 2007 Dag 2 Lärare: Mahmud Al Hakim

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MS Excel 2007 Dag 2 Lärare: Mahmud Al Hakim"— Presentationens avskrift:

1 MS Excel 2007 Dag 2 Lärare: Mahmud Al Hakim

2 Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim
Agenda 6. Skriva ut 7. Referenser mellan kalkylblad 8. Arbeta med funktioner 9. Makron 10. Objekt Extra: Pivottabeller Att läsa: sid Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

3 Granska kalkylblad innan utskrift Övning: Tandläkartider.xlsx
Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

4 Ändra orientering och skalning
Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

5 Ändra marginaler och centrera
Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

6 Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim
Sidhuvud/sidfot Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

7 Anpassa Sidhuvud/sidfot
Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

8 Skriv ut stödlinjer, svartvitt, rad- och kolumnrubriker
Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

9 Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim
Skriv ut markering Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

10 Infoga och ta bort sidbrytning
Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

11 Förhandsgranska sidbrytningar
Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

12 Förhandsgranska webbsida
Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

13 Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim
Vad är en referens? Celler som ingår i en formel kallas för referenser. Referenser Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

14 Övertidsersättning.xlsx, sid. 114
Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

15 Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim
Absoluta referenser Relativa referenser uppdateras automatiskt när en formel kopieras. Absoluta referenser uppdateras inte automatiskt när en formel kopieras. Om inget annat anges behandlar Excel en referens som relativ. Använd absoluta referenser om du arbetar med konstanter av olika slag. Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

16 Övning: Absoluta referenser Sid. 118, valuta.xlsx
Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

17 Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim
Vad är en funktion? En funktion är en förkortning av en formel och består av tre huvuddelar: funktionsnamn parenteser SUMMA(A1:A10) argument Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

18 Summa, Medel, Antal, Max, Min Övning: sid. 123, Årlig försäljning.xlsx
Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

19 Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim
Infoga funktion Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

20 Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim
Funktionen OM Vilka försäljare måste öka sin försäljning för att komma upp i medelförsäljning per månad som är kr. Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

21 Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim
Funktionen NU Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

22 Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim
Funktionen SLUTVÄRDE Funktionen SLUTVÄRDE räknar ut totalkostnaden för en investering som är köpt på avbetalning. Funktionen kan användas för att beräkna det slutliga värdet av ett sparande med förutbestämd ränta och kontinuerlig insättning. Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

23 Övning: Funktionen SLUTVÄRDE Sid. 130, slutvärde.xlsx
Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

24 Funktionen BETALNING Övning: sid. 131, betalning.xlsx
Denna funktion beräknar betalningen av ett lån som baseras på regelbundna betalningar och en konstant ränta. Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

25 Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim
Övningar Övning 7.3, sid. 122 Övning 8.1, sid. 132 Övning 8.2, sid. 132 Övning 8.3, sid. 132 Övning 8.4, sid. 132 Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

26 Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim
Makro Ett makro är ett kommando som du tillverkar själv för att effektivisera ditt arbete och för att tjäna tid genom att låta programmet utföra arbetsuppgifter som annars skulle ta lång tid att uträtta manuellt. Ett makro kan snabbt köra en följd av steg och kommandon som skulle ta lång tid att göra "för hand". Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

27 Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim
Makron och säkerhet Det är enkelt att skriva ett makro som innehåller en skadlig serie kommandon. Sådana kommandon kan exempelvis lägga till eller ta bort text i ett dokument eller till och med radera data från datorn. Öppna Säkerhetscenter Office-knappen – Excel-alternativ Säkerhetscenter Inställningar för säkerhetscenter. Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

28 Säkerhetscenter - Makroinställningar
Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

29 Visa fliken utvecklare
Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

30 Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim
Spela in ett makro Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

31 Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim
Inspelningen startas! Infoga funktionen nu() Stoppa inspelningen Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

32 Kör ett makro på flera kalkylblad
Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

33 Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim
Övning: resultat.xlsx Skapa ett makro som formaterar listan och sorterar kolumnen totalt. Copyright 2010, Mahmud Al Hakim Excel Dag 2

34 Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim
Makroalternativ Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

35 Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim
Ta bort ett makro Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

36 Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim
Globala makron Globala makron är tillgängliga i vilken arbetsbok som helst. Spara i ”Arbetsboken Egna makron” som är en dold arbetsbok som öppnas automatiskt när Excel startas. Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

37 Lägg till makrot i snabbåtkomst
Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

38 Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim
Ändra Knappbild Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

39 Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim
Övning Skapa ett globalt makro som formaterar tal som valuta och visar texten SEK istället för kr. Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

40 Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim
Objekt Ett objekt i Excel är exempelvis ett fotografi, en ClipArt-bild, en rektangel, ett diagram etc. som kan flyttas runt fritt i en arbetsbok. Eftersom objekt är flyttbara kan de ligga ovanpå varandra och framför text. Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

41 Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim
Pivottabell En pivottabell är en interaktiv tabell där du snabbt kan kombinera och jämföra stora mängder data. Du kan använda pivottabeller för att visa mönster, trender och samband i Excel. Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

42 Öppna filen clowner.xlsx
Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

43 Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim
Frågeställning Ställ upp en enkel tabell och ett diagram som visar hur uthyrningen av clowner fördelats på orterna! Försök att lösa uppgiften på egen hand d.v.s utan att använda en pivottabell! Clown Jönköping Perstorp Örebro Gertrud Kåverud 5 895 kr Mikael Kock kr Sverre Lövgren 6 810 kr Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

44 Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim
Delsummor Tips Funktionen Delsummor kan lösa enkla problem men glöm inte att sortera först! Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

45 Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim
Infoga - Pivottabell Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

46 Verktyg för pivottabell
Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

47 Fältlista för pivottabell
När du har skapat en pivottabell använder du rutan Fältlista för pivottabell för att lägga till fält. Copyright 2010, Mahmud Al Hakim Excel Dag 2

48 Formatera pivottabellrapport
Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

49 Pivottabellalternativ
Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

50 Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim
Fältinställningar Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

51 Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim
Visa/Dölj detaljer Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

52 Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim
Gruppera Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

53 Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim
Sortera Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

54 Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim
Filtrera Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

55 Uppdatera och ändra datakälla
Ändring i källdata påverkar inte pivottabellen. Därför måste man uppdatera eller ändra datakällan manuellt. Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

56 Radera, Markera och Flytta
Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

57 Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim
Beräknat fält Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

58 Infoga ett Pivotdiagram
Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

59 Övning - Filen Order v21.xlsx
Visa försäljning av frukträd per säljare Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

60 Övning - Filen ikea.xlsx
Visa antal BILLY bokhylla som såldes under den aktuella perioden? Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

61 Övning - Filen ikea.xlsx
Vilka varor sålde Gabriel? Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

62 Övning Filen Jersey_Sales_Pivot_1.xlsx
Visa en sammanställning på antal sålda produkter per butik! Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

63 Övning Filen effektivitet.xlsx
Hur många objekt per timme respektive avdelning hinner med, fördelat på tre olika åldersintervall 20-29 år 30-39 år 40-50 år Resultatet ska visas i ett pivotdiagram. Copyright 2010, Mahmud Al Hakim

64 Exempel på Pivotdiagram
Copyright 2010, Mahmud Al Hakim


Ladda ner ppt "MS Excel 2007 Dag 2 Lärare: Mahmud Al Hakim"

Liknande presentationer


Google-annonser