Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MS Excel 2007 Dag 2 Lärare: Mahmud Al Hakim. Agenda 6. Skriva ut 7. Referenser mellan kalkylblad 8. Arbeta med funktioner 9. Makron 10. Objekt Extra:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MS Excel 2007 Dag 2 Lärare: Mahmud Al Hakim. Agenda 6. Skriva ut 7. Referenser mellan kalkylblad 8. Arbeta med funktioner 9. Makron 10. Objekt Extra:"— Presentationens avskrift:

1 MS Excel 2007 Dag 2 Lärare: Mahmud Al Hakim

2 Agenda 6. Skriva ut 7. Referenser mellan kalkylblad 8. Arbeta med funktioner 9. Makron 10. Objekt Extra: Pivottabeller Att läsa: sid. 95-151 Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 2

3 Granska kalkylblad innan utskrift Övning: Tandläkartider.xlsx Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 3

4 Ändra orientering och skalning Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 4

5 Ändra marginaler och centrera Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 5

6 Sidhuvud/sidfot Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 6

7 Anpassa Sidhuvud/sidfot Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 7

8 Skriv ut stödlinjer, svartvitt, rad- och kolumnrubriker Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 8

9 Skriv ut markering Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 9

10 Infoga och ta bort sidbrytning Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 10

11 Förhandsgranska sidbrytningar Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 11

12 Förhandsgranska webbsida Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 12

13 Vad är en referens? • Celler som ingår i en formel kallas för referenser. Referenser Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 13

14 Övertidsersättning.xlsx, sid. 114 Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 14

15 Absoluta referenser • Relativa referenser uppdateras automatiskt när en formel kopieras. • Absoluta referenser uppdateras inte automatiskt när en formel kopieras. • Om inget annat anges behandlar Excel en referens som relativ. • Använd absoluta referenser om du arbetar med konstanter av olika slag. Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 15

16 Övning: Absoluta referenser Sid. 118, valuta.xlsx Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 16

17 Vad är en funktion? • En funktion är en förkortning av en formel och består av tre huvuddelar: funktionsnamn parenteser SUMMA(A1:A10) argument Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 17

18 Summa, Medel, Antal, Max, Min Övning: sid. 123, Årlig försäljning.xlsx Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 18

19 Infoga funktion Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 19

20 Funktionen OM • Vilka försäljare måste öka sin försäljning för att komma upp i medelförsäljning per månad som är 50 000 kr. Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 20

21 Funktionen NU Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 21

22 Funktionen SLUTVÄRDE • Funktionen SLUTVÄRDE räknar ut totalkostnaden för en investering som är köpt på avbetalning. • Funktionen kan användas för att beräkna det slutliga värdet av ett sparande med förutbestämd ränta och kontinuerlig insättning. Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 22

23 Övning: Funktionen SLUTVÄRDE Sid. 130, slutvärde.xlsx Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 23

24 Funktionen BETALNING Övning: sid. 131, betalning.xlsx • Denna funktion beräknar betalningen av ett lån som baseras på regelbundna betalningar och en konstant ränta. Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 24

25 Övningar • Övning 7.3, sid. 122 • Övning 8.1, sid. 132 • Övning 8.2, sid. 132 • Övning 8.3, sid. 132 • Övning 8.4, sid. 132 Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 25

26 Makro • Ett makro är ett kommando som du tillverkar själv för att effektivisera ditt arbete och för att tjäna tid genom att låta programmet utföra arbetsuppgifter som annars skulle ta lång tid att uträtta manuellt. • Ett makro kan snabbt köra en följd av steg och kommandon som skulle ta lång tid att göra "för hand". Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 26

27 Makron och säkerhet • Det är enkelt att skriva ett makro som innehåller en skadlig serie kommandon. • Sådana kommandon kan exempelvis lägga till eller ta bort text i ett dokument eller till och med radera data från datorn. Öppna Säkerhetscenter  Office-knappen – Excel-alternativ  Säkerhetscenter  Inställningar för säkerhetscenter. Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 27

28 Säkerhetscenter - Makroinställningar Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 28

29 Visa fliken utvecklare Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 29

30 Spela in ett makro Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 30

31 Inspelningen startas! • Infoga funktionen nu() • Stoppa inspelningen Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 31

32 Kör ett makro på flera kalkylblad Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 32

33 Övning: resultat.xlsx • Skapa ett makro som formaterar listan och sorterar kolumnen totalt. Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 33

34 Makroalternativ Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 34

35 Ta bort ett makro Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 35

36 Globala makron • Globala makron är tillgängliga i vilken arbetsbok som helst. • Spara i ”Arbetsboken Egna makron” som är en dold arbetsbok som öppnas automatiskt när Excel startas. Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 36

37 Lägg till makrot i snabbåtkomst Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 37

38 Ändra Knappbild Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 38

39 Övning • Skapa ett globalt makro som formaterar tal som valuta och visar texten SEK istället för kr. Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 39

40 Objekt • Ett objekt i Excel är exempelvis ett fotografi, en ClipArt-bild, en rektangel, ett diagram etc. som kan flyttas runt fritt i en arbetsbok. • Eftersom objekt är flyttbara kan de ligga ovanpå varandra och framför text. Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 40

41 Pivottabell • En pivottabell är en interaktiv tabell där du snabbt kan kombinera och jämföra stora mängder data. • Du kan använda pivottabeller för att visa mönster, trender och samband i Excel. Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 41

42 Öppna filen clowner.xlsx Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 42

43 Frågeställning • Ställ upp en enkel tabell och ett diagram som visar hur uthyrningen av clowner fördelats på orterna! • Försök att lösa uppgiften på egen hand d.v.s utan att använda en pivottabell! ClownJönköpingPerstorpÖrebro Gertrud Kåverud 5 895 kr Mikael Kock 11 775 kr Sverre Lövgren6 810 kr Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 43

44 Delsummor Tips • Funktionen Delsummor kan lösa enkla problem men glöm inte att sortera först! Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 44

45 Infoga - Pivottabell Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 45

46 Verktyg för pivottabell Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 46

47 Fältlista för pivottabell • När du har skapat en pivottabell använder du rutan Fältlista för pivottabell för att lägga till fält. Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 47

48 Formatera pivottabellrapport Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 48

49 Pivottabellalternativ Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 49

50 Fältinställningar Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 50

51 Visa/Dölj detaljer Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 51

52 Gruppera Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 52

53 Sortera Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 53

54 Filtrera Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 54

55 Uppdatera och ändra datakälla • Ändring i källdata påverkar inte pivottabellen. Därför måste man uppdatera eller ändra datakällan manuellt. Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 55

56 Radera, Markera och Flytta Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 56

57 Beräknat fält Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 57

58 Infoga ett Pivotdiagram Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 58

59 Övning - Filen Order v21.xlsx • Visa försäljning av frukträd per säljare Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 59

60 Övning - Filen ikea.xlsx • Visa antal BILLY bokhylla som såldes under den aktuella perioden? Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 60

61 Övning - Filen ikea.xlsx • Vilka varor sålde Gabriel? Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 61

62 Övning Filen Jersey_Sales_Pivot_1.xlsx • Visa en sammanställning på antal sålda produkter per butik! Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 62

63 Övning Filen effektivitet.xlsx  Hur många objekt per timme respektive avdelning hinner med, fördelat på tre olika åldersintervall ◦ 20-29 år ◦ 30-39 år ◦ 40-50 år  Resultatet ska visas i ett pivotdiagram. Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 63

64 Exempel på Pivotdiagram Copyright 2010, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim 64


Ladda ner ppt "MS Excel 2007 Dag 2 Lärare: Mahmud Al Hakim. Agenda 6. Skriva ut 7. Referenser mellan kalkylblad 8. Arbeta med funktioner 9. Makron 10. Objekt Extra:"

Liknande presentationer


Google-annonser