Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Petros Likidis Statistiska centralbyrån

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Petros Likidis Statistiska centralbyrån"— Presentationens avskrift:

1 Petros Likidis Statistiska centralbyrån
PX Utvecklingen Petros Likidis Statistiska centralbyrån

2 Upplägget Del 1 – Framsteg sedan föregående möte
Del 2 – Demo - PX-Web 2012 Del 3 – Framtida utvecklingt Del 4 – Demo - PX-Web customization Del 5 – Frågor och svar

3 Framsteg sedan föregående möte

4 Integrering av webbkontrollerna på SCB:s gränssnitt för de setatistiska databaserna
Använder PX-Webs webbkontroller på SCBs nya hemsida (EpiServer) Flertalet förbättringar har därmed gjorts på kontrollerna.

5 Meny TableOfContent kontrollen (Menyträdet) laddas dynamiskt
StartNode egenskapen (för att enbart visa en specifik gren i trädet) ExpandNode egenskapen (för att kunna expandera till en specifik nod i trädet) UrlLinkMode egenskapen (visar länkar som länkar i trädet eller som små ikoner)

6 Val av variabler och värden
Innehållsvariabel Ändrat utseende på innehållsvariabeln. Innehållsvariabeln visas alltid först. Inställning om innehållsvariabeln ska visas eller ej när det bara finns ett innehåll.

7 Grupperingar och värdemängder
Variabelnamnet har försvunnit ur listan över grupperingar och värdemängder Valda aggregeringar visas efter de har blivit applicerad tillsammans med variabelnamnet Ny egenskapValuesetMustBeSelectedFirst som kan sättas till true för att tvinga användaren att välja en gruppering eller värdemängd.

8 Search values Search results displayed in grid with paging
Possibility to show all values

9 Tabell Klippt tabell MaxRows och MaxColumns egenskaper
Information om att tabellen är klippt visas när den är det. Supporterar pivotering

10 Information Lagg till nytt nyckelord OFFICIAL-STATISTICS
Visar upp innehållet från de nya nyckelordet i informationskontrollen

11 Support för loggning av användningen
Lagt till PxAction händelse till VariableSelector och CommandBar. Inträffar när en operation körs och när ett uttag sparas till fil. Parametrar från händelsen: ActionType Operation Presentationsvy Spara som ActionName TableId NumberOfCells NumberOfContents

12 Andra förbättringar… W3C compliance Optimerat procentberäkningen
PRN formatet har bytt namn till CSV PX-Web: Tagit bort genereringen av Menu.xml filer för CNMM databaser. Support för flera CNMM databaser Generell hantering av applikationsfel. Förbättrad hantering av applikationsinställningar i settings.config Lagt till filen Custom.css där användaranpassningar ska göras.

13 Test av PX-Web Lasttest Säkerhetstest
Utfört av extern företag Minnesläcka hittades och åtgärdades innan version 1.0av PX-Web Säkerhetstest Uppdrag: Försök hacka applikationen! Resultat: Säkerheten är väldigt bra. Kunde inte tillskansa sig någon otillåten access till applikationen. Kunde inte få applikationen att spåra ut genom att skicka inkorrekt formaterat data till den.

14 Säkerhetstest Positivt Överväganden
Använder ASP.NET inbyggda säkerhetsmodell IP-filtret är effektivt – Skall användas! Överväganden Det går att få åtkomst till PX-filer som inte finns med i trädet. Enbart PX filer är berörda. Enbart ett administrationskonto. Kommer att ändras i framtida versioner Manipulering av rxid Innehåller ingen säkerhetsrelaterad information Avsluta processen när IP-filtret är aktivt. Redan implementerad Potentiell skadlig kod i PCAxis.Sql Kommer att undersökas av Statistikbyrån i Norge

15 PX-Web 2011 Första versionen släpptes i år!

16 PX-Web 2012 Lagt till en ny funktion: diagram Beta 1 släpptes i Maj
Vi har definerat ett nytt koncept i och med diagram som vi kallar för, Views Ledde till att vi byggde om delar av administrationsgränssnittet.

17 Views select table select values view data

18 Views fortsättning Views/Vyer kan ses som olika aspekter på samma data
Tabell Diagram Fotnoter Annan metadata.

19 Demo PX-Web 2012

20 Framtida utveckling

21 Vad pågår just nu? Attribute på cellnivå API:er
Ny version av den nordiska datamodellen (2.3)

22 Idéer inför framtiden Anpassningsmanuall för PX-Web
Ny selektering dialog Input från detta möte

23 Grundläggande layout

24 Filter

25 Koder

26 Långa texter

27 Pageing

28 Fotnoter

29 Demo Anpassning av PX-Web

30 Frågor och svar


Ladda ner ppt "Petros Likidis Statistiska centralbyrån"

Liknande presentationer


Google-annonser