Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PX Utvecklingen Petros Likidis Statistiska centralbyrån.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PX Utvecklingen Petros Likidis Statistiska centralbyrån."— Presentationens avskrift:

1 PX Utvecklingen Petros Likidis Statistiska centralbyrån

2 Upplägget •Del 1 – Framsteg sedan föregående möte •Del 2 – Demo - PX-Web 2012 •Del 3 – Framtida utvecklingt •Del 4 – Demo - PX-Web customization •Del 5 – Frågor och svar

3 Framsteg sedan föregående möte

4 Integrering av webbkontrollerna på SCB:s gränssnitt för de setatistiska databaserna •Använder PX-Webs webbkontroller på SCBs nya hemsida (EpiServer) •Flertalet förbättringar har därmed gjorts på kontrollerna.

5 Meny •TableOfContent kontrollen (Menyträdet) laddas dynamiskt •StartNode egenskapen (för att enbart visa en specifik gren i trädet) •ExpandNode egenskapen (för att kunna expandera till en specifik nod i trädet) •UrlLinkMode egenskapen (visar länkar som länkar i trädet eller som små ikoner)

6 Val av variabler och värden Innehållsvariabel •Ändrat utseende på innehållsvariabeln. •Innehållsvariabeln visas alltid först. •Inställning om innehållsvariabeln ska visas eller ej när det bara finns ett innehåll.

7 Grupperingar och värdemängder •Variabelnamnet har försvunnit ur listan över grupperingar och värdemängder •Valda aggregeringar visas efter de har blivit applicerad tillsammans med variabelnamnet •Ny egenskapValuesetMustBeSelectedFirst som kan sättas till true för att tvinga användaren att välja en gruppering eller värdemängd.

8 Search values •Search results displayed in grid with paging •Possibility to show all values

9 Tabell •Klippt tabell •MaxRows och MaxColumns egenskaper •Information om att tabellen är klippt visas när den är det. •Supporterar pivotering

10 Information •Lagg till nytt nyckelord OFFICIAL-STATISTICS •Visar upp innehållet från de nya nyckelordet i informationskontrollen

11 Support för loggning av användningen •Lagt till PxAction händelse till VariableSelector och CommandBar. •Inträffar när en operation körs och när ett uttag sparas till fil. •Parametrar från händelsen: •ActionType •Operation •Presentationsvy •Spara som •ActionName •TableId •NumberOfCells •NumberOfContents

12 Andra förbättringar… •W3C compliance •Optimerat procentberäkningen •PRN formatet har bytt namn till CSV •PX-Web: •Tagit bort genereringen av Menu.xml filer för CNMM databaser. •Support för flera CNMM databaser •Generell hantering av applikationsfel. •Förbättrad hantering av applikationsinställningar i settings.config •Lagt till filen Custom.css där användaranpassningar ska göras.

13 Test av PX-Web •Lasttest •Utfört av extern företag •Minnesläcka hittades och åtgärdades innan version 1.0av PX-Web •Säkerhetstest •Utfört av extern företag •Uppdrag: Försök hacka applikationen! •Resultat: Säkerheten är väldigt bra. •Kunde inte tillskansa sig någon otillåten access till applikationen. •Kunde inte få applikationen att spåra ut genom att skicka inkorrekt formaterat data till den.

14 Säkerhetstest •Positivt •Använder ASP.NET inbyggda säkerhetsmodell •IP-filtret är effektivt – Skall användas! •Överväganden •Det går att få åtkomst till PX-filer som inte finns med i trädet. •Enbart PX filer är berörda. •Enbart ett administrationskonto. •Kommer att ändras i framtida versioner •Manipulering av rxid •Innehåller ingen säkerhetsrelaterad information •Avsluta processen när IP-filtret är aktivt. •Redan implementerad •Potentiell skadlig kod i PCAxis.Sql •Kommer att undersökas av Statistikbyrån i Norge

15 PX-Web 2011 •Första versionen släpptes i år!

16 PX-Web 2012 •Lagt till en ny funktion: diagram •Beta 1 släpptes i Maj •Vi har definerat ett nytt koncept i och med diagram som vi kallar för, Views •Ledde till att vi byggde om delar av administrationsgränssnittet.

17 Views select table select values view data

18 Views fortsättning Views/Vyer kan ses som olika aspekter på samma data •Tabell •Diagram •Fotnoter •Annan metadata.

19 Demo PX-Web 2012

20 Framtida utveckling

21 Vad pågår just nu? •Attribute på cellnivå •API:er •Ny version av den nordiska datamodellen (2.3)

22 Idéer inför framtiden •Anpassningsmanuall för PX-Web •Ny selektering dialog •Input från detta möte

23 Grundläggande layout

24 Filter

25 Koder

26 Långa texter

27 Pageing

28 Fotnoter

29 Demo Anpassning av PX-Web

30 Frågor och svar


Ladda ner ppt "PX Utvecklingen Petros Likidis Statistiska centralbyrån."

Liknande presentationer


Google-annonser