Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Redigering Jaana Hagelberg 12.1.2009. Kursprogram DatumKl.ÄmneFöreläsareSal 12.110–14IntroduktionJHövn.red 14.110–14Nyhetsgrafik i dagstidningenBjörn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Redigering Jaana Hagelberg 12.1.2009. Kursprogram DatumKl.ÄmneFöreläsareSal 12.110–14IntroduktionJHövn.red 14.110–14Nyhetsgrafik i dagstidningenBjörn."— Presentationens avskrift:

1 Redigering Jaana Hagelberg 12.1.2009

2 Kursprogram DatumKl.ÄmneFöreläsareSal 12.110–14IntroduktionJHövn.red 14.110–14Nyhetsgrafik i dagstidningenBjörn Heseliusövn.red 15.110–14Principer för layoutJesper Vuoriövn.red 16.110–14Principer för layout (forts.)Jesper Vuoriövn.red 19.110–15PhotoshopBo-Erik Mannerström301 (datasal) 21.110–14Bilden i layoutenHannu Vanhanen314 26.110–14InDesignPatrik Haraldövn.red 28.110–14InDesignPatrik Haraldövn.red 29.110–14InDesignPatrik Haraldövn.red 2.210–14InDesignPatrik Haraldövn.red 4.210–14InDesignPatrik Haraldövn.red 5.210–14InDesignPatrik Haraldövn.red

3 I dag ska vi  … titta lite på historien  … titta lite på dagstidningar  … titta lite på tidskrifter  … titta lite på Morgonvrålet

4 Lite historia  Boktypografi 1771-1850 Boktypografi  Korsettens tid 1850-1910 Korsettens tid  Paradsidornas tid 1910-1950  Blockredigeringens tid 1970-  ”Modern” redigering

5 ”En doldis på redaktionen” (Alm & Eliasson 2008)  Redigeraren kan t.ex.:  Värdera texter  Välja och beskära bilder  Tvätta texter  Etiska överväganden  Skriva rubriker, bildtexter och annat  Strukturera och layouta sidorna  Producera tryckfärdigt sidoriginal

6 Redigering  redigering (av redigera, av fr. rédiger, se vidare redaktion), bearbetning och sammanställning av ett text-, bild- eller ljudmaterial. Jfr klippning, mixning och ordbehandling.redaktionklippningmixning ordbehandling  2008-12-17 Nationalencyklopedin • Lång  http://www.ne.se/artikel/291465

7 Ombrytning ombrytning, sammanställning av en trycksaks text och bilder till färdiga sidor. Termen myntades på den tid då typer, gjutna textrader och klichéer plockades för hand till en tryckform. Med fotosättningens genombrott på 1960-talet kom ombrytning att ske i form av montage av text- och bildmaterialet på papper eller film före tryck. Med användandet av desktop publishing, som successivt ökat sedan 1980-talet, har ombrytningen integrerats med text- och bildbehandlingen och utgör inte längre ett särskilt arbetsmoment.desktop publishing 2008-12-17 Nationalencyklopedin • Lång http://www.ne.se/artikel/275876

8 Layout  layout (eng.), skiss som visar placeringen på ett givet trycksaksutrymme av satta texter, bilder, teckningar, rubriker etc. jämte instruktioner till t.ex. sättare, tryckare och reprofotografer. Förr klistrades vanligen text och bild upp på ett pappersark, men numera utförs ofta layoutarbetet på bildskärm med hjälp av dator och scanner (jfr desktop publishing). – Ordet kan även avse verksamheten ("arbeta med layout") och resultatet ("sidan har en snygg layout").desktop  2008-12-17 Nationalencyklopedin • Lång  http://www.ne.se/artikel/238773

9 Alm 2008

10 Tidningsformgivning  Skapa en logisk och läsarvänlig grunduppbyggnad  Grafisk identitet och hålla ihop helhten.  Sidmallar, typografi och färger

11 Olika frihetsgrader  Olika hård styrning  Layoutstyrd produktion

12 Grundprinciper  Tydlig ingång  Dynamisk sida  Blockredigering  Balans  Kontrast

13 Bra layout (Jais-Nielsen)  Ändamålsenlig och funktionell  Organiserar och orienterar  Attraherar och fångar uppmärksamhet

14 Tidskrift  tidskrift, periodisk publikation som vanligen förmedlar fackkunskap, kulturmaterial eller förströelse. De äldsta tidskrifterna utgavs i början av 1600-talet i Tyskland och Frankrike. Tidskriftsmarknaden i Sverige är i dag mycket stor; flertalet har emellertid liten upplaga och låg utgivningsfrekvens. De upplagemässigt största tidskriftsgrupperna är i fallande ordning kulturtidskrifter, facktidskrifter, specialtidningar och familje-, dam-, herr- och ungdomstidningar. Drygt 600 tidskrifter har utgåvor på Internet. De stora svenska förlagen inom tidskriftsområdet är Bonnier, Forma Publishing Group, Aller och Egmont.  2008-12-17 Nationalencyklopedin • Kort  http://www.ne.se/artikel/1183902

15 Magasin  magasin, (över fr. magasin 'varuhus', 'lager', 'förrådshus', av likabetydande ital. magazzino, av arab. makhāzin, plur. av makhzan 'lager', 'förvaringsplats') en i flera språk använd benämning på tidskrifter, vanligen med varierat innehåll. I Storbritannien grundades 1731 The Gentleman's Magazine, en tidig representant för tidskrifter med "magasin" i namnet som kom att bli tongivande. Det var dock framför allt från 1800-talet som ordet blev vanligt tidskriftsnamn. I dag används det ofta om illustrerade tidskrifter med ett speciellt, glansigt, papper.  2008-12-17 Nationalencyklopedin • Lång  http://www.ne.se/artikel/248288

16 Definition på tidskrift (Tidskrifternas förbund)  En tidskrift • utkommer regelbundet minst fyra gånger per kalenderår • innehåller flera artiklar och annat redaktionellt material i varje nummer • kan prenumereras av vem som helst • innehåller inte huvudsakligen meddelanden från affärsverksamhet, prislistor, annonser eller reklam • kan var hurdan som helst vad gäller storlek och papper, eller kan enbart publiceras på webben

17 Finlandssvenska tidskrfter  Finns ca 150 tidskrifter.  Samarbetar inom det s.k. tidskriftsprojektet. Startades och leddes länge av Anders G. Lindqvist. Nu av Thomas Rosenberg  www.tidskrift.fi www.tidskrift.fi

18 Olika typer av tidskrifter  Läsaren väljer tidskrft utgående från sina intressen: hobbyer, politik, professionellt  Olika målgrupper skapas utgående från intressena, men också utgivarna kan skapa olika målgrupper

19 Olika typer av tidskrifter  Enligt utgivare  Organisationer  Organisationstidskrifter, statliga och kommunala tidskrifter, företagstidskrifter  Förlag  Populärtidskrifter, facktidskrifter, kultur- och allmänpolitiska tidskrifter

20 Olika typer av tidskrifter  Populärtidskrifter  Vänder sig till läsare som konsumenter.  Uppdelning enligt målgrupp  Eller intresseområde  Underhålla och informera  Facktidskrifter  Vänder sig till läsare som yrkesutövare.  Uppdelning enligt yrkesområde

21 Tidskriften som gränssnitt (Rantanen 2007)  Inte sida utan uppslag  Slappt föremål  Synlig övre del  Vänster och höger  Som filmscener  text + bild, visualitet

22 Tidskriften  är ett visuellt medium  är ett dramaturgiskt medium  är ett journalistiskt medium  är ett berättande medium

23 Tidskriftens uppbyggnad  Omslag  Framvagn  Mitten  Bakvagn


Ladda ner ppt "Redigering Jaana Hagelberg 12.1.2009. Kursprogram DatumKl.ÄmneFöreläsareSal 12.110–14IntroduktionJHövn.red 14.110–14Nyhetsgrafik i dagstidningenBjörn."

Liknande presentationer


Google-annonser