Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagens aktiviteter 13.00—14.00 MTA, historik, fakta om kundtidningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagens aktiviteter 13.00—14.00 MTA, historik, fakta om kundtidningar"— Presentationens avskrift:

1

2 Dagens aktiviteter 13.00—14.00 MTA, historik, fakta om kundtidningar
Paus 10 minuter 14.10— Koncept, projektfaser, övning Paus 20 minuter 15.20—16 Ett fall 16.10– Webb och papper, framgångsfaktorer, diskussioner Trovärdiga relationer genom kundtidningar, MIS

3

4 Om MTA Branschförening för kundtidningsbyråer Startade våren 2000
16 medlemsföretag 3 arbetsutskott: Analys, Marknadsföring och Utbildning och arrangemang. Trovärdiga relationer genom kundtidningar, MIS

5 Definitionen av kundtidning
”Regelbundet utkommande publikationer som gratis distribueras till företagets kunder eller uppdragsgivare.” ”Trycka gratisutgivna publikationer som genom annonsstruktur eller redaktionellt innehåll har tidskriftsliknande egenskaper.och som huvudsakligen är riktade till ett företags eller en organisations kunder och uppdragsgivare.” I en vidare definition kan personaltidningar, böcker och engångspublikationer ingå. Trovärdiga relationer genom kundtidningar, MIS

6 Historien Organisationstidningar 1890-tal ASEA 1909
Ratten startade april 1930 Trovärdiga relationer genom kundtidningar, MIS

7 Sveriges tio största tidningar 2000
1 Buffé 2 Ikea Family Magazine 3 Vår Bostad 4 Kommunalarbetaren 5 Dagens Arbete 6 Siftidningen 7 Akademiker 8 Ica-Kuriren 9 Svensk Golf 10 Pro Pensionären Trovärdiga relationer genom kundtidningar, MIS

8 Sveriges tidskrifters undersökning
17 tidningsbyråer svarade 428 titlar, 244 med annonser Upplaga/gång: ex/nr Omsättning 0,4 miljarder 63 Mkr i annonsintäkter Kvartalsutgivning vanligast 44% B2C, 56% B2B 381 fast anställda varav 190 PL + red Trovärdiga relationer genom kundtidningar, MIS

9 Branscher med kundtidningar
12 % IT, datorer 11,5 % Tillverkningsindustri 6 % Finansiellt 5,6 % Transport 28 % ”Övrigt” Resten fördelat på en rad branscher. Trovärdiga relationer genom kundtidningar, MIS

10 Marknaden ökar Antalet titlar ökar – speciellt B2B Upplagan ökar
Annonsförsäljningen ökar Få är dock TS-kontrollerade Trovärdiga relationer genom kundtidningar, MIS

11 Massmediakonsumtion 6 timmar totalt/dag
18 minuter till fack- och populärpress. Trovärdiga relationer genom kundtidningar, MIS

12 Vilket jobb gör tidningen?
Trovärdiga relationer genom kundtidningar, MIS

13 Vilket jobb gör tidningen?
Trovärdiga relationer genom kundtidningar, MIS

14 Kundtidningens styrkor
Varumärkesbyggande Kontinuitet Sätter produkter i ett sammanhang Kan belysa ett ämne från olika håll Ger trovärdighet Bygger relationer och möjliggör dialog Har även en intern effekt Opinionsbildande Tidningen kan i sig vara en värdefull produkt Trovärdiga relationer genom kundtidningar, MIS

15 Nya vägar Event Kundklubbar CRM Telemarketing/DR Webb PR Radioreklam
Kundtidningar Trovärdiga relationer genom kundtidningar, MIS

16 Tidningens livscykel Trovärdiga relationer genom kundtidningar, MIS

17 Utvecklingssteg 1. Analys 2. Målformulering 3. Koncept
4.     Utformning (dummy/skisser, tryckupphandling, casting etc.) Trovärdiga relationer genom kundtidningar, MIS

18 Övning Sitt tre och tre under 10 minuter
Ta tillsammans fram en brief för en tänkt tidning från ett av era företag. Anteckna korta punkter på blädderblock Vi går igenom gemensamt Trovärdiga relationer genom kundtidningar, MIS

19 Produktionsflödet 1. Redaktionsrådsmöte 2. Utlägg av jobb
3.       Sidplanering 4.       Redigering 5.       Korrektur 6.       Layout 7.       Korrektur 8.       Repro 9.       Tryck 10.   Distribution Trovärdiga relationer genom kundtidningar, MIS

20 Ett framgångsrikt tidningsprojekt
Att uppfylla målen. Att läsaren känner och agerar som du planerat. Att väcka uppmärksamhet och synas i bruset. Goda läsvärden är i sig inte framgång. Intern förankring - kontinuerligt Trovärdiga relationer genom kundtidningar, MIS

21 Att välja leverantör Kvalitet Arbetsprocess Personkemi Ambitionsnivå
Avlastningsförmåga och ansvarsfördelning Trovärdiga relationer genom kundtidningar, MIS

22


Ladda ner ppt "Dagens aktiviteter 13.00—14.00 MTA, historik, fakta om kundtidningar"

Liknande presentationer


Google-annonser