Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Seminariet Digitalisering för vem? Projektet Digitala Sveriges runinskrifter Riksantikvarieämbetet Gun Larsson Biblioteksdagarna 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Seminariet Digitalisering för vem? Projektet Digitala Sveriges runinskrifter Riksantikvarieämbetet Gun Larsson Biblioteksdagarna 2012."— Presentationens avskrift:

1 Seminariet Digitalisering för vem? Projektet Digitala Sveriges runinskrifter Riksantikvarieämbetet Gun Larsson Biblioteksdagarna 2012

2 211-02-20 Projekt Digitala Sveriges runinskrifter •Finansiär: Riksbankens jubileumsfond •Slutrapport 15 mars 2012 •Huvudmål: • Digitalisera bokverket Sveriges Runinskrifter och publicera det fritt tillgängligt på Internet. • Tillsammans med runforskare utforma en plan för en webbaserad, infrastrukturell plattform för forskning, antikvarisk verksamhet och samskapande kring runinskrifter – ’e-runic’. • Modell för andra digitaliseringsprojekt och andra typer av data.

3 311-02-20 Karakteristika Sveriges runinskrifter •En förteckning över svenska runinskrifter •Utgivare: först Vitterhetsakademien sedan Riksantikvarieämbetet •Bokverk, 33 tryckta häften i 15 band •1900- (senaste tryckta bandet 1981) •Totalt ca 7 000 sidor •Utgivet landskapsvis. Öland, Östergötland, Södermanland, • Småland, Västergötland, Uppland, Gotland, Västmanland, Närke, •Värmland, Gästrikland •Indelad efter landskap, härad och socken

4 411-02-20 Digitalisering av SRI • Avtal publiceringsrätt • Skanningsexemplar • Upphandling digitalisering • Leverantör: Stockholms univ.bibl. • Skanning, OCR-tolkning, metadata • Digitala leveranser: PDF för presentation och TIFF för arkivering.

5 511-02-20 Första steget - webbpublicering • Riksantikvarieämbetets webbplats. • Enkel webbsida med icke persistenta länkar • PDF:er omstuvade till tänkt läsordning • Licens CC ByCC By

6 611-02-20 Tryckta verkets begränsningar följer med •Att hitta rätt information kräver kunskap om verkets uppbyggnad •Register och index viktiga •Långt tidsspann 1900 till 1981 – det förekommer inaktuella uppgifter •Nya forskningsrön och uppgifter saknas •Specialtecken - all text kan inte OCR-tolkas automatiskt

7 711-02-20 För vem? Sveriges runinskrifter är ett unikt språkligt, historiskt och stilhistoriskt material som används av forskare inom många ämnen. Språkhistoria, arkeologi, konstvetenskap, religionshistoria och bebyggelsehistoria Materiellt kulturarv och några av de äldsta språkliga och historiska källorna. Stort allmänintresse för runorna, där många fler än forskare engagerar sig. Att Sveriges runinskrifter finns på nätet och tillgång till en plattform för runforskning är av stort värde för både forskare och andra intresserade.

8 11-02-20 ARKIVEN BIBLIOTEKEN RAÄ (Kulturmiljö) MUSEERNA Standarder Teknikkunskap Drift Lagring Utveckling Öppenhet Licensiering Användbarhet Tillgänglighet Omvärldskoll Standarder Teknikkunskap Drift Lagring Utveckling Öppenhet Licensiering Användbarhet Tillgänglighet Omvärldskoll Professionella Forskare Föreningar Företag Individer Professionella Forskare Föreningar Företag Individer Kunskapsunderlag Forskning Lärande Upplevelser Tillväxt Marknadsföring Innovation Kunskapsunderlag Forskning Lärande Upplevelser Tillväxt Marknadsföring Innovation Behov av Institutioner Användare Nytta/Effekter ”Digitalt kulturarv” ”Kultur” Produktmål

9 911-02-20 Vad behöver forskaren? Runforskare i projekt- och referensgrupp • Söka specifika delar av innehållet i SRI •Viktiga sökingångar: runsignum, socknar och orter •Få överblick över innehållet •Kunna korrigera och lägga till information • Bilden/pdf:en viktig för korrekt tolkning • Permalänkar för referenser • Fler källor om runinskrifter än SRI

10 11-02-20 Museisystem / Statens historiska museum m.fl. Fornsök/FMIS / Riksantikvarieämbetet Böcker, tidskrifter Samnordisk runtextdatabas / Uppsala runforum Bilddatabaser / Riksantikvarieämbetet m.fl. Forskningsdatabaser Arkivhandlingar/ Riksantikvarieämbetet m.fl. Information om vård och tillsyn / Länsstyrelserna Information om runinskrifter i många källor

11 11-02-20 Museisystem / Statens historiska museum m.fl. Fornsök/FMIS / Riksantikvarieämbetet Böcker, tidskrifter Samnordisk runtextdatabas / Uppsala runforum Bilddatabaser / Riksantikvarieämbetet m.fl. Forskningsdatabaser Arkivhandlingar/ Riksantikvarieämbetet m.fl. Information om vård och tillsyn / Länsstyrelserna K-Samsök Samsökning

12 1211-02-20 Projektets förstudie till forskarplattformen e-runic • Vill frigöra Digitala Sveriges runinskrifter från det tryckta verkets begränsningar • Text, bilder, kartor • En ”huv” som kan rymma flera källor med information om runobjekt • Samsökning (via K-samsök) • Aktuell antikvarisk information • Dialog och bidrag

13 11-02-20 Samnordisk runtextdatabas Signum (alias och ID) Master el. ”Artikel” Artikeltext Same as Bild/ Plansch Tillägg DSpace riga källor (t ex kartor) Skörda Excelark / Koppling till PDF API Gränssnitt ”Under huven” API PI Digitala Sveriges runinskrifter Tjänsteanteckn./ Kommentarer / Litteraturref. / Diarieref. etc. API

14 Huvudartikel Up 604 Plansch Up 604Tillägg till Up 604 U 604sri_uppland_b08 _h01_ 68317 U 605sri_uppland_b08 _h01_ 814 sri_uppland_b08 _h03_ 229 U 606sri_uppland_b08 _h01_ 156 RunsignumFilnamns- prefix Artikel från sida Artikel till sidaPlansch sidaTillägg från sida Tilägg till sida Nya Digitala Sveriges run- inskrifter

15 1511-02-20 Skiss – sökgränssnitt E-runic

16 1611-02-20 Skiss – träfflista E-runic

17 1711-02-20 Steg 2 - ny projektansökan forskarplattform e-runic • Sökgränssnitt ’e-runic’ • Utveckla tekniskt gränssnitt för Samnordisk runtextdatabas. • Utveckla teknisk infrastruktur för koppling mellan e-runic och runbärande objekt i DSpace • Anpassa digitala Fornvännen och flytta den till DSpace • Utreda möjligheterna att integrera fler källor till E- runic


Ladda ner ppt "Seminariet Digitalisering för vem? Projektet Digitala Sveriges runinskrifter Riksantikvarieämbetet Gun Larsson Biblioteksdagarna 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser