Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Manual Styrande dokument.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Manual Styrande dokument."— Presentationens avskrift:

1 Manual Styrande dokument

2 Lägga in ett styrande dokument – så här gör man…
Klicka på knappen ” Vårdportal i den horisontella grå menyn på intranätets startsida.

3 Klicka på styrande dokument

4 Leta reda på den enhet i den alfabetiska listan där du vill lägga in ett nytt styrande dokument.

5 Högerklicka på sidan och gå till redigeraläget.

6 Högerklicka på din enhet i vänsterkolumnen och välj ”Ny sida”

7 Klicka på ”Skapa” Lio Dokument

8

9 Schemaläggning – börja publicera
Det datum då dokumentet ska börja visas för de som använder intranätet.

10 Schemaläggning – sluta publicera
Detta fält ska vara tomt. Diariesystemet ska användas för påminnelser om att det är dags att faktagranska innehållet.

11 Fyll i respektive fält

12 Namn Diagnos, metod o dyl ska anges som första ordet. Utgå från under vilken bokstav detta styrande dokument bör hamna i en lista sorterad i bokstavsordning. Namnet behöver inte vara exakt samma som rubriken överst i textfältet.

13 Utfärdande PE Valbox, välj namnet på den produktions-enhet/ centrum som utfärdat aktuellt PM.

14 Dokumenttyp Valbox, välj det som stämmer bäst överens med dokumentet

15 Ålder Här ska det framgå vilken ålder som innehållet berör.

16 Kön Här ska det framgå vilket kön innehållet berör.

17 ICD-10-kod Här ska det framgå vilken sjukdomsgrupp innehållet berör.

18 Målgrupp Här ska det tydligt framgå vilka som berörs av innehållet. Använd helst ordet medarbetare istället för personal. Skriv ut vilken klinik eller enhet och inte enbart ”kliniken”. Ordet remittenter föreslås användas för de som skickar remisser till enheten. Dagens tema, , Förnamn Efternamn

19 Framtagen av Här ska det tydligt framgå vem eller vilka som har utformat sakinnehållet i aktuellt dokument. Helst med titel, namn och enhet.

20 Godkänd av Här ska det tydligt framgå vem som har godkänt detta styrande dokument. Titel, namn och enhet.

21 Diarienummer Diarieföring innebär att man ger ett dokument ett unikt nummer, så kallat diarienummer, samt förvarar originalet och eventuellt tidigare versioner av dokumentet på ett ordnat sätt. Diarienummer består av tre delar; centrum – årtal –löpnummer. Exempel: BKC

22 Giltigt fr o m och t o m Ska vara samma datum som finns angivna i diarie-systemet. Datumen ska vara realistiska i förhållande till innehållets art. Nyhet: påminnelse skickas ut till infoansvarig för sidan när giltig t o m-datum håller på att gå ut.

23 Standardsökord för sidan
Här anges sökord som ska ge träff på detta styrande dokument och som inte ingår i namnet.

24 Texten – primärt innehåll
I textfältet kan text, bilder, länkar, tabeller med mera finnas på samma sätt som på andra ”vanliga” webbsidor.

25 Sidfot - revisionshistorik
Om detta är första versionen av detta styrande dokument ska sidfoten vara tom. I annat fall ska dokumentets historik framgå, dvs när ändring gjordes och av vem. Exempel på sidfot;

26 Publicera När allt är klart, klicka på knappen ”Spara och publicera”

27 Voilá – jag har lagt ut ett styrande dokument!


Ladda ner ppt "Manual Styrande dokument."

Liknande presentationer


Google-annonser