Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patienttelefon för döva

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patienttelefon för döva"— Presentationens avskrift:

1 Patienttelefon för döva
Vi har blivit ombedda att prata om patienttelefoner och hur vi jobbat med det, det vore intressant att veta hur många landsting som erbjuder det och hur man löst det i sitt landsting, jag vet att vissa har leasingavtal med leverantörer, vi har löst det på ett annat sätt och Staffan kommer berätta hur de löst det i Östergötland.

2 Projekt patienttelefon för döva
Bakgrund Jämlik vård Patientsäkerhet Tradition vid förskrivning Skyldighet - Enligt HSL (3 b § HSL) föreligger en direkt skyldighet att erbjuda patienter tolk om det är fråga om tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade. Bakgrund - Tolkcentralen kännedom om inlagda, HC fick ingen information (fick veta månader efter kurator), okunskap hos vårdpersonal och kunskap/teknikvana hos brukarna. Texttelefon central receptionen UAS, lånades ej ut längre. Försök med information till vårdpersonal. Bytes ofta ut Sisyfos arbete. Samarbete TC och HC. Brukarråd. Jämlik vård - jämförelse med hörande. Hörande patienttelefon, egen mobiltelefon hur ser det ut för döva? Patientsäkerhet - hur säkerställs den, krav i nya patient lagen att vårdgivare ska säkerställa att patienten kunnat ta till sig informationen. Hur? Vi med kunskap ger verktyg. Tradition inom förskrivning av alternativ telefoni - en per hushåll samhället förändras vi hänger inte med. Appar som kompenserar, yngre klarar bättre. Skyldighet - Erbjuda tolk vid varje vårdtillfälle.

3 Utlåning av patienttelefoner
Patientgrupp Antal lån Tidsintervall Tid till återlämning Män >35 år - Kvinnor > 35 år Män år 2 >1v / 6 mån pågående 1 dag / - Kvinnor år 2 mån / 2 mån pågående 0 dagar / - Män <65 år 3 2 mån / 2 mån / 1,5 mån 2 v / 2,5 v / 0 dagar Kvinnor <65 år 1 8 mån  förskrivning

4 Informationsblad Låneförbindelse Enkät

5 Återstående frågeställningar
Ska vi debitera för patienttelefon? Hur säkerställer vi snabb återlämning? Hur skapar vi bra enkäter? Hur utvärderar vi på ett bra sätt? Hur ska vi arbeta med att få brukargruppen att se iPad som ett portabelt hjälpmedel? Hur kan vi förbättra kunskapen hos vårdgivare?

6 Framtidsvision Starta nytt projekt ihop med ambulanssjukvården


Ladda ner ppt "Patienttelefon för döva"

Liknande presentationer


Google-annonser