Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMMEN! BABBEL OCH BUBBEL Klassföräldraträff

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMMEN! BABBEL OCH BUBBEL Klassföräldraträff"— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMMEN! BABBEL OCH BUBBEL Klassföräldraträff
Kort presentation av värdarna. Mingel: Ta ett glas bubbel, hälsa på fem personer du inte känner från förut, berätta vilken skola du kommer från och vad du själv är riktigt bra på eller tycker om att göra. Efter minglet Kahoot. it

2 PROFESSIONELLT KAPITAL
DEN GODA SKOLAN PROFESSIONELLT KAPITAL SOCIALT KAPITAL Denna bild beskriver, tycker jag, hur barnen/eleverna behöver stabila starka rötter som ger dem trygghet och stöd då de växer upp. Ju fler vuxna som kan finnas där desto sannolikare ä Jag tänker såhär: Den goda skola är en summa av flera ingredienser eller flera investeringar. Om man vill öka på kapitalet och få en god avkastning måste man göra investeringar. Professionellt kapital är t.ex. Kompetenta och behöriga lärare, ändamålsenliga utrymmen, tillräckliga resurser, en hög ambitionsnivå hos lärarna, osv Det sociala kapitalet är minst lika viktigt. Det innebär Tillit mellan alla som finns i skolgemenskapen, lärare, elever, föräldrar. Tillit och förtroende är något som växer fram i mötet mellan människor. Det kräver tid och satsningar men framförallt ett positivt förhållningssätt. Vi föräldrar är en stor och viktig del av det sociala kapitalet. Hur vi förhåller oss till våra egna barns skolgång, deras kamrater, barnens lärare, rektor osv. Det sociala kapitalet har enorm betydelse för elever välmående och lärande,

3 Vad säger läroplanen? ”Samarbetet mellan hem och skola främjar också kontakten vårdnadshavarna emellan och lägger grund för föräldraföreningsverksamhet. Nätverk bland föräldrarna och gemensamma aktiviteter stärker gemenskapen och stödjer lärarnas och skolans arbete. ”

4 KLASSFÖRÄLDRAR Varför det?
Idén med klassföräldrar är att klassens föräldrar och lärare tillsammans jobbar för en god stämning och gemenskap bland eleverna och föräldrarna i klassen. Det handlar om att investera i det sociala kapitalet som ger utdelning i högre trivsel, mindre utanförskap, mindre mobbning och bättre förutsättningar för inlärning. Med det sociala kapitalet menar vi alla de människor som på något sätt genom sin närvaro och sitt engagemang bidrar till att eleverna i klassen och skolan har det bra. Föräldrar är en viktig del av det sociala kapitalet i en skola. Genom att ta tillvara föräldrarnas intresse för sina barn och göra dem delaktiga är förutsättningarna för att eleverna ska må bra i skolan goda. Då föräldrarna involveras och får ta ansvar för välmående i skolan underlättas också ditt arbetes som lärare. Om det under läsåret uppstår problem är de lättare att lösa då man skapat ett förtroendefullt förhållande lärare och föräldrar emellan.

5 Siffrorna baserar sig på enkät som gjordes i Danmark bland föräldrar till barn i grundskola. Nästan föräldrar svarade. (Tidningen Skolebarn april 2014) Siffrorna talar sitt tydliga språk. Känsla av gemenskap är markant bättre i de klasser där föräldrar ordnar gemensamma aktiviteter för barnen 12% mot 72% Och eleverna trivs sämre i klasser där föräldrarna talar illa om varandra 38% mot 71% Eleverna trivs markant bättre i klasser där gemenskapen bland föräldrar är god. 23% mot 81% Det dinns ingen orsak att tro att dessa siffror inte skulle gälla äben här hos oss.

6 Visa videon som vi gjort om vad som är idén med Klassföräldrar där både elever, en lärare och en klasspappa resonerar kring varför det är viktigt att föräldrarna i klassen engagerar sig i barnets skolgång.

7 TRYGGA RELATIONER I KLASSEN
Då det finns en bra gemenskap i klassen känner eleverna sig trygga och som en del av gruppen. Diskussion: Varför har jag ställt upp som klassförälder? Vilka är de positiva effekterna för mig då jag ställer upp? Vad är barnens roll i vårt arbete? Hur samarbetar vi med läraren? Mina bästa tips/erfarenheter? Inled med att berätta vad som är syftet med klassföräldrar i en klass och varför just du som klasslärare eller klassföreståndare önskar att det väljs klassföräldrar i klassen. Förminska inte uppdraget utan tala om det som ett viktigt och meningsfullt värv.

8 Några points Engagera barnen Delegera, be om hjälp Håll kontakt med läraren/klassföreståndaren Ge inte upp genast (det tar tid att ändra en norm) Tala positivt om andra föräldrar, var glad över att du kan ställa upp

9 Innan ni går...... LOTTERI


Ladda ner ppt "VÄLKOMMEN! BABBEL OCH BUBBEL Klassföräldraträff"

Liknande presentationer


Google-annonser