Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Processkartläggning Upphandling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Processkartläggning Upphandling"— Presentationens avskrift:

1 Processkartläggning Upphandling
Marcus Bäckström Upphandlingsstrateg Simrishamns Kommun Upphandlingsbloggen på

2 Upphandlingsprocessen
Inför upphandling Ta fram förfrågningsunderlag Annonsering och utvärdering Tilldelning och avtal Dokumentation och överlämning Avtalsperiod

3 Upphandlingsprocessen
Inför upphandling Initiering Ansvar Omfattning och avgränsningar Syfte Intressenter Bjud in till uppstartsmöte Inför uppstartsmöte Diarienummer Agenda Uppstartsmöte Allmänt Projektgrupp Förutsättningar Mål och kvalitetsmått Kvalitetsområde Information Kravställning Utvärdering Uppföljning Vidare arbete Arbetsfördelning Tidplan

4 Upphandlingsprocessen
Förfrågningsunderlag Ställa krav (kravspecifikation) Marknads-undersökning Miljöhänsyn Sociala hänsyn Krav på leverantören Krav på avtalsföremålet Kontraktsvillkor Ta fram utvärderingsmodell Hur utvärderas pris? LCC-kostnad Jämföra med kvalitet (poäng) Hur utvärderas kvalitet? Bör-krav Bedömning Uppföljningsplan Allmänna kontroller Upphandlings-specifika kontroller Färdigställande Sammanställ preliminärt FFU Inledning Administrativa krav Tekniska krav + kravspecifikation Utvärderingsmodell Bilagor Stäm av med tidigare upphandlingar Närliggande kommuner Upphandlingsdatabas Uppdatera FFU? Presentation Projektgrupp + intressenter Synpunkter Beslut om annonsering

5 Upphandlingsprocessen
Annonsering och utvärdering Annonsering Tröskelvärde CPV-koder Frågor och svar Besvara frågor Ändring av förutsättningar? Anbudsöppning Deltagare Anbudsförteckning Anbudssekretess Utvärdering Kvalificering Uteslutningsgrunder Krav på leverantören Prövning Krav på avtalsföremålet Utvärdering av börkrav Bedömning av beskrivningar Jämför anbud enligt utvärderingsmodell Avbryta upphandlingen? Onormalt låga anbud? Tilldelningsbeslut

6 Upphandlingsprocessen
Tilldelning och avtal Meddelande om tilldelning Form Avtalsspärr Sekretess upphävs Inför avtalsskrivning Kontakta vinnande leverantör Färdigställ uppföljningsplan Färdigställ avtal Skicka ut agenda Eventuell överprövning Grunder för överprövning Rättsprocessen Avtalsskrivning Avtalets innehåll Behörig företrädare Juridisk bindning

7 Upphandlingsprocessen
Dokumentation och överlämning Dokumentation Dokument-hanteringsplan Viktiga handlingar Efterannonsering Överlämning Informera om avtalet Avtalsdatabas Avtalspresentation Intranät Upphandlingsblogg Upphandlings-processen slut

8 Upphandlingsprocessen
Avtalsperiod Dialog Leverantör - Avtalsansvarig Avtalsansvarig - Verksamhet Avtalsansvarig - Upphandlare Avtalsdatabasen Dokumentation Upphandlingens mål Leverantörsträffar Genomförda uppföljningar Allvarliga avvikelser och synpunkter Initiera ny upphandling


Ladda ner ppt "Processkartläggning Upphandling"

Liknande presentationer


Google-annonser