Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VISA DENNA BILD: INLEDNING

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VISA DENNA BILD: INLEDNING"— Presentationens avskrift:

1 VISA DENNA BILD: INLEDNING
Presentera dig själv, dagordningen och eventuell information om möteslokalen. BESTÄM DISKUSSIONSNORMER Gå igenom “grundregler” för diskussionen och inkludera att erkänna varandras erfarenheter; att hålla det som sägs på mötet konfidentiellt; och att delta fullt ut i diskussionen. FARLIG UTRUSTNING INLEDNING VISA DENNA BILD:

2 VISA DENNA BILD: FALLÖVERSIKT
Denna bild “berättar en historia”, som du eller en frivillig deltagare ska läsa högt. DISKUSSIONSÄMNEN Som facilitator måste du se till att du går igenom medarbetarens situation och påföljande handlingar innan du går över till nästa bild. Se till att eventuella personliga upplevelser som deltagarna vill berätta om har samband med det visade scenariot. FARLIG UTRUSTNING FALLÖVERSIKT VISA DENNA BILD:

3 VISA DENNA BILD: FARLIG UTRUSTNING INLEDANDE FRÅGOR SVAR PÅ FRÅGOR
Vad skulle du göra om du var Jedda? Instruktion till facilitatorn: Låt deltagarna svara fritt och diskutera i gruppen. Handlar Jedda på ett lämpligt sätt? Han handlar felaktigt eftersom han inte sätter säkerheten främst. Vi åsidosätter aldrig säkerheten för att nå ett affärsmål. Oavsett deadline skulle Jedda omedelbart ha rapporterat problemet till sin chef för att se till att utrustningen var säker innan han återupptog produktionen. Vilka potentiella problem och konsekvenser finns med detta handlingssätt? Genom att använda utrustning som inte är säker kunde Jedda ha åsamkat sig själv eller någon annan Tyco-medarbetare skada. Att inte rapportera problemet och/eller inte handla på ett säkert sätt, kan leda till disciplinära åtgärder och även uppsägning. Skulle situationen vara annorlunda om den baserades på följande variabler? Produktionslinjen hade exemplariska säkerhetsmeriter under Jeddas ledarskap. Exemplariska säkerhetsmeriter ger honom inte möjlighet att tillåta osäkra förhållanden i fabriken. Om Jedda vet att förhållandena är osäkra och någon kommer till skada är hans tidigare meriter betydelselösa. Jedda hade sakkunskap om utrustningen och var övertygad om att den provisoriska reparationen var säker. Nej. Utrustning och maskiner får aldrig ändras utan en adekvat säkerhetsanalys. Jedda ska tala med sin chef och Environmental Health & Safety (EHS)-avdelningen. Jedda visste inte att Tycos kontrakt var i fara. Oavsett om Jedda visste att kontraktet stod på spel var agerade han felaktigt eftersom han åsidosatte säkerheten för att nå ett affärsmål. FARLIG UTRUSTNING INLEDANDE FRÅGOR VISA DENNA BILD:

4 VISA DENNA BILD: DISKUSSIONSÄMNEN:
Hänvisa till Tyco Zero Harm policy. Påpeka för medarbetarna att Tyco anser att alla arbetsskador kan förebyggas och att vi alla ska kunna gå hem från jobbet i samma friska, oskadade skick som vi kom dit. FARLIG UTRUSTNING RIKTLINJER VISA DENNA BILD:

5 VISA DENNA BILD: DISKUSSIONSÄMNEN
Gör några avslutande kommentarer som du tycker passar med tanke på deltagarnas reaktioner och diskussioner kring det här ämnet och fallstudien. Sammanfatta de diskussioner som varit. Ta tillfället i akt att betona de viktigaste punkterna från tidigare om en medarbetare som agerar enligt Tycos värderingar och etik. Påminn en gång till om Tycos Zero Harm policy eftersom den handlar om de problem och konsekvenser som diskuterades i fallstudien. FARLIG UTRUSTNING VAD HAR VI LÄRT OSS? VISA DENNA BILD:

6 VISA DENNA BILD: DISKUSSIONSÄMNEN
Påminn de anställda att de inte är ensamma i sitt beslutsfattande och att det är viktigt att ta upp problem när de uppstår. Förstärk de resurser som är till för medarbetarna om det uppstår ett problem som behöver trappas upp. FARLIG UTRUSTNING TA UPP ETT PROBLEM VISA DENNA BILD:


Ladda ner ppt "VISA DENNA BILD: INLEDNING"

Liknande presentationer


Google-annonser