Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INLEDNING Presentera dig själv, dagordningen och eventuell information om möteslokalen. BESTÄM DISKUSSIONSNORMER Gå igenom “grundregler” för diskussionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INLEDNING Presentera dig själv, dagordningen och eventuell information om möteslokalen. BESTÄM DISKUSSIONSNORMER Gå igenom “grundregler” för diskussionen."— Presentationens avskrift:

1 INLEDNING Presentera dig själv, dagordningen och eventuell information om möteslokalen. BESTÄM DISKUSSIONSNORMER Gå igenom “grundregler” för diskussionen och inkludera att erkänna varandras erfarenheter; att hålla det som sägs på mötet konfidentiellt; och att delta fullt ut i diskussionen. VISA DENNA BILD: DELA UPP MARKNADER KONKURRENTER EMELLAN INLEDNING 1

2 VISA DENNA BILD: DELA UPP MARKNADER KONKURRENTER EMELLAN FALLÖVERSIKT Denna bild “berättar en historia”, som du eller en frivillig deltagare ska läsa högt. DISKUSSIONSÄMNEN Som facilitator måste du se till att du går igenom medarbetarens situation och påföljande handlingar innan du går över till nästa bild. Se till att eventuella personliga upplevelser som deltagarna vill berätta om har samband med det visade scenariot. 2

3 VISA DENNA BILD: DELA UPP MARKNADER KONKURRENTER EMELLAN INLEDANDE FRÅGOR SVAR PÅ FRÅGOR Vad skulle du göra om du var Vincent? Instruktion till facilitatorn: Låt deltagarna svara fritt och diskutera i gruppen. Är Stephens förslag lämpligt? Nej, det är det inte. Stephen ber Vincent att dela upp distriktet i mindre områden i vilka de inte skulle konkurrera. Att dela upp marknaden bryter mot Tycos Antitrust-policy och mot konkurrenslagstiftningen. Vilka potentiella problem och konsekvenser finns med överenskommelsen att dela upp distriktet? Att dela upp distriktet bryter mot Tycos Antitrust-policy och är olagligt. Vincent och Stephen skulle kunna få en otillåten fördel gentemot övriga konkurrenter genom att försämra valmöjligheterna för sina kunder. Om Vincent går med på detta, ställer han Tyco i en juridisk och finansiell risksituation, och riskerar själv att bli föremål för disciplinära åtgärder och även uppsägning. Skulle omständigheterna vara annorlunda om: Vincents chef godkände överenskommelsen? Nej. Även om Vincent överväger att gå med på det. måste han först fråga sin chef. Chefen ska avråda från att göra överenskommelsen. Skulle han inte göra det, blir båda föremål för disciplinära åtgärder. Stephen och Vincent enades om att dela upp distriktet efter vems produkter som bäst passade kunderna? Nej. Även om intentionerna är goda, är alla sådana överenskommelser mellan konkurrenter förbjudna. Stephen sade i förbigående att den nordvästra delen av distriktet var besvärlig att nå för honom geografiskt, och att han inte träffade kunderna där eller skickade offerter dit lika ofta som han borde. Är det ok för Vincent att sätta hårdare fokus på detta område nu när han vet att han förmodligen inte behöver konkurrera med Stephen om dessa kunder? Nej. Även om detta inte är ett lagbrott, ska alla medarbetare handla i enlighet med våra värderingar och inte dra fördel av informationer som ger en orättmätig fördel på marknaden. 3

4 VISA DENNA BILD: DELA UPP MARKNADER KONKURRENTER EMELLAN RIKTLINJER DISKUSSIONSÄMNEN: Påminn med hänvisning till Tycos Antitrust- policy, att i allt samröre med våra konkurrenter, kunder och leverantörer måste vi agera ärligt, opartiskt och i enlighet med lagar och regler om fri konkurrens. Peka i bilden på de handlingar som Tycoanställda måste undvika. Uppmana medarbetarna, som sista punkt, att kontakta företagets juridiska avdelning med frågor rörande möjliga konkurrensproblem. 4

5 DISKUSSIONSÄMNEN Gör några avslutande kommentarer som du tycker passar med tanke på deltagarnas reaktioner och diskussioner kring det här ämnet och fallstudien. Sammanfatta de diskussioner som varit. Ta tillfället i akt att betona de viktigaste punkterna från tidigare om en medarbetare som agerar enligt Tycos värderingar och etik. Påminn en gång till om Tycos Antitrust-policy eftersom den behandlar de problem och konsekvenser som diskuterades i fallstudien. DELA UPP MARKNADER KONKURRENTER EMELLAN VAD HAR VI LÄRT OSS? VISA DENNA BILD: 5

6 DELA UPP MARKNADER KONKURRENTER EMELLAN TA UPP ETT PROBLEM VISA DENNA BILD: DISKUSSIONSÄMNEN Påminn de anställda att de inte är ensamma i sitt beslutsfattande och att det är viktigt att ta upp problem när de uppstår. Förstärk de resurser som är till för medarbetarna om det uppstår ett problem som behöver trappas upp. 6


Ladda ner ppt "INLEDNING Presentera dig själv, dagordningen och eventuell information om möteslokalen. BESTÄM DISKUSSIONSNORMER Gå igenom “grundregler” för diskussionen."

Liknande presentationer


Google-annonser