Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur går det på arbetsmarknaden?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur går det på arbetsmarknaden?"— Presentationens avskrift:

1 Hur går det på arbetsmarknaden?
Vidarebosättning: Hur går det på arbetsmarknaden? Pieter Bevelander

2 Tidigare studier Mycket forskning om arbetsmarknadsintegration av invandrare Få studier med fokus på anledning till bosättning, flyktingar, kvotflyktingar och anhöriginvandring Flyktingar lägre sysselsättning och inkomster Anhöriginvandring bättre arbetsmarknadsintegration än flyktingar Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare Lärarutbildningen

3 Jämförelse av vidarebosatta flyktingars, asylsökares och anhöriginvandrares arbetsmarknadsintegration, 2007 Sysselsättning Så därför är det viktig att när vi å ena sidan talar om en misslyckad integration (politik) I Sverige och samtidigt pekar på Kanada som ett exempel på en bra integration (politik), man kanske först skall studera om det verkligen är så I och med att bägge länder har och har haft en sådan olik invandring de senaste decennierna. Det är därför jag och en Kanadensik kollega har försökt oss på att studera sysselsättningen och arbetsinkomster av just enbart flyktingar och anhöriga invandrare I Sverige och Kanada, med andra ord äpplen med äpplen och päron med päron! Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare Lärarutbildningen

4 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Resettled refugees refugees
1-5 years 6-10 years 11-15 years 16-20 years Resettled refugees refugees Relatives För att åskådligöra resultaten av en del studier, kan vi se på denna bild, som visar tydligt att olika grupper har olika snabb integrationsprocess över tid, men att efter år ligger på ungefär samma nivå! Detta gäller även om vi studerar kvinnor, nivån på sysselsättningen är något läggre, men återigen samma process! Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare Lärarutbildningen

5 Denna figur ger sysselsättningsgraden för men I Sverige och Kanada efter hur många år de har varit I respektive land. Vad som är tydligt är att linjerna går lite huller om buller! Vad som är tydligt är att kvotflyktingar har en långsammare väg in, men ligger I nivå med de andra flyktingar och anhöriga invandrare efter en si så där år. Flyktingar I bägge länder har en snarlik nivå liksom anhöriga invandrare. Generellt för alla är att det är en process uppåt! Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare Lärarutbildningen

6 I denna figur studerar vi igen sysselsättningsgrad men nu för kvinnor I Sverige och Kanada! Återigen inget tydlig mönster kan urskilja vad gäller anledning till bosättning. Kvotflyktingar I Sverige har återigen en något sämre start, detta gäller även I kanada, men vissa kohorter har rätt hög sysselsättningsgrad! Flyktingar I Sverige har överlag en högre sysselsättningsgrad än I Kanada förutom efter 12/13 år där det är lika! Slutligen har familjeinvandringen till Kanada klart lägre nivåer över tid än familjeinvandringen I Sverige. Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare Lärarutbildningen

7 Resultat av multivariatanalys:
Kön: Sverige positivt för kvinnor, Kanada för män (sysselsättning) Födelseland: 1. Före detta Jugoslavien 2. Iran 3. Iraq 4. Afghanistan I de tidigare bilderna har vi inte tagit hänsyn till både utbildningsnivå och från vilka länder invandrare de har kommit! I så kallade multivariata analyser kan man göra detta och resultaten ger då följande: Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare Lärarutbildningen

8 Resultat av multivariatanalys: anledning till bosättning
I både Sverige och Kanada (sysselsättning): Anhöriga Flyktingar Kvotflyktingar Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare Lärarutbildningen

9 Variation i sysselsättningsintegration
Resultat av 2012 analys Variation i sysselsättningsintegration Några exempel Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare Lärarutbildningen

10 Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare
Lärarutbildningen

11 Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare
Lärarutbildningen

12 Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare
Lärarutbildningen

13 Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare
Lärarutbildningen

14 Primary education Secondary education University education
Primary education Secondary education University education Afghanistan 40 34 26 Colombia 15 43 42 Eritrea 38 45 17 Ethiopia 21 46 33 Iran 11 51 Iraq 31 36 Myanmar 60 24 16 Somalia 59 12 Total population 13 48 39 Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare Lärarutbildningen

15 Slutsatser Variation i arbetsmarknadsintegration
Asyl ”högre sysselsättning” än vidare bosatta flyktingar Ökad sysselsättning med fler år i landet Tidigare invandring och större antal möjliga förklaringar till bättre arbetsmarknadsintegration Skillnader i utbildningsnivå viktigt för integration Flyktingläger negativ effekt på utbildningsmöjligheter Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare Lärarutbildningen


Ladda ner ppt "Hur går det på arbetsmarknaden?"

Liknande presentationer


Google-annonser