Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kultur- och språkanpassad hälsoinformation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kultur- och språkanpassad hälsoinformation"— Presentationens avskrift:

1 Kultur- och språkanpassad hälsoinformation
Talarstöd för att utbilda utbildare Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända

2 Syfte med Hälsoinformation
Syftar till att öka kunskapen om svensk hälso- och sjukvård och tandvård hos asylsökande och nyanlända

3 Syfte med Hälsoinformation
Genom att sprida kunskap om hur vården fungerar kan vårdsökningsmönster påverkas, exempelvis att i ökad utsträckning styra patientflöden från ambulans och akutmottagning till primärvården Störst effekt tidigt efter ankomst, avtar ju fler interaktioner med vården som den nyanlända har

4 Syfte med Hälsoinformation
Enligt vårdpersonal vet asylsökande ibland inte: hur de kan söka vård vad hälsoundersökningen innebär vilken vård de har rätt till Vi tror att information behöver ges: på olika sätt på olika språk upprepas vid flera tillfällen

5 Beståndsdelar Hälsoinformation består av affischer, filmer och metodstöd för gruppträffar Allt material finns på arabiska, dari, somaliska, tigrinja och svenska Affisch Metodstöd gruppträffar Filmer Klicka på länken för att gå till webbsidan där hela produkten Kultur- och språkanpassad hälsoinformation presenteras Filmen ”Vård i Sverige för asylsökande” finns också på Filmen ”Sjuksköterskans roll” finns också på Under 2016 utbildar SKL i hur man använder ”Kultur- och språkanpassad hälsoinformation” i verksamheten, se för mer information om dessa utbildningar

6 Hälsoinformation - affisch
Affisch med symbolbaserad information om: Hälsoundersökning Vilken vård man har rätt till Hur man söker vård Vad det kostar Fyll i adressen till närmaste vårdcentral och sätt upp på asylboendet Finns på arabiska, dari, engelska, somaliska, tigrinja och svenska

7 Hälsoinformation - film
Kort film med samma innehåll som affischen: Hälsoundersökning Vilken vård man har rätt till Hur man söker vård Vad det kostar Finns på arabiska, dari, somaliska, tigrinja och svenska Längd 3-4 min (olika beroende på språk)

8 Hälsoinformation i ett möte
Underlag för presentation (Powerpoint) med samma innehåll som affischen: Hälsoundersökning Vilken vård man har rätt till Hur man söker vård Vad det kostar Fyll i lokal information och använd vid informationsmöte för asylsökande Finns på arabiska, dari, engelska, somaliska, tigrinja och svenska

9 Film om sjuksköterskans roll
En kort film om vad sjuksköterskan hjälper till med i Sverige Filmen berättar också om hälsoundersökningen Finns på arabiska, dari, somaliska, tigrinja och svenska

10 Hur du använder materialet
Symbolbaserat och enkelt språk – för att nå så många som möjligt Språk: Svenska, arabiska, dari, somaliska, tigrinja (engelska) Anpassa geografiskt med lokal information

11 Övning 1: Affischen Hur kan ni använda affischen?
Hur anpassar ni affischen till lokala förutsättningar? Låt deltagarna diskutera i grupper och ge cirka tre förslag per grupp. Exempel: Sätt upp på platser Asylboenden Vårdinträttningar Idéburna organisationer Bibliotek Religiösa samlingspunkter SFI ... och andra träffpunkter. Ge som lösblad. Sprid via Internet.

12 Övning 2: Filmerna I vilka sammanhang gör filmerna nytta?
När och hur kan ni visa dem för målgruppen? Låt deltagarna diskutera i grupper och ge cirka tre förslag per grupp. Exempel: Sätt upp på platser Asylboenden Vårdinträttningar Idéburna organisationer Bibliotek Religiösa samlingspunkter SFI ... och andra träffpunkter. Ge som lösblad. Sprid via Internet.

13 Övning 3: Gruppträffar Hur kan ni använda metodstöd för gruppträffar?
Hur anpassar ni materialet till lokala förutsättningar? Låt deltagarna diskutera i grupper och ge cirka tre förslag per grupp. Exempel: Sätt upp på platser Asylboenden Vårdinträttningar Idéburna organisationer Bibliotek Religiösa samlingspunkter SFI ... och andra träffpunkter. Ge som lösblad. Sprid via Internet.

14 Övning 4: Hur gör ni i dag? Hur informerar ni asylsökande och nyanlända om deras rätt till vård och om hur sjukvården fungerar i Sverige? Vilka personalgrupper gör detta?

15 Övning 5: Komma igång Tänk ut tre konkreta saker som du kan börja med inom två veckor: ... Exempel: Bokmärk webbsidorna du behöver (Bonus: sätt hemsidan som startsida) Ladda hem materialet Sprid länkarna Läs materialet och fundera på hur du vill använda det Berätta för dina kollegor vad du har lärt dig i dag Dokumentera språkbehoven Sätt upp affischen på relevanta platser (SL) Identifiera de som ska utbildas (SL): Ta reda på vilka lokaler som är lämpliga att utbilda i (SL): Informera om satsningen

16 Övning 6: Vad behövs? Vad behöver du för att sätta igång när du kommer tillbaka till jobbet? Kunskap Stöd Praktiska förutsättningar Material Exempel: Bokmärk webbsidorna du behöver (Bonus: sätt hemsidan som startsida) Ladda hem materialet Sprid länkarna Läs materialet och fundera på hur du vill använda det Berätta för dina kollegor vad du har lärt dig i dag Dokumentera språkbehoven Sätt upp affischen på relevanta platser (SL) Identifiera de som ska utbildas (SL): Ta reda på vilka lokaler som är lämpliga att utbilda i (SL): Informera om satsningen

17


Ladda ner ppt "Kultur- och språkanpassad hälsoinformation"

Liknande presentationer


Google-annonser