Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Region Skånes 1177-tjänster ger ökad tillgång till kvalitetssäkrad information, underlättar kontakten med vård och omsorg och ger bättre möjlighet till.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Region Skånes 1177-tjänster ger ökad tillgång till kvalitetssäkrad information, underlättar kontakten med vård och omsorg och ger bättre möjlighet till."— Presentationens avskrift:

1 Region Skånes 1177-tjänster ger ökad tillgång till kvalitetssäkrad information, underlättar kontakten med vård och omsorg och ger bättre möjlighet till självservice och delaktighet. Tjänsterna ska stärka invånarens i sin roll som patient, vårdsökande och närstående.

2 1177 på flera språk Utvalda artiklar på 10-15 språk på 1177.se.
Översättningar av kampanjer, t ex Hälsoval Skåne och vaccination mot den nya influensan.

3 Sjukvårdsrådgivning med tolk
Pilotprojekt under tre månader 3 december till 28 februari Arabiska och somaliska Piloten genomförs även i Stockholm och Västra Götaland Tjänsten utvärderas under hela pilotperioden Därefter beslut om tjänsten kommer att fortsätta

4 Sjukvårdsrådgivning med tolk
Sjukvårdsrådgivning med stöd av tolk på arabiska Sjukvårdsrådgivning med stöd av tolk på somaliska Öppet – alla dagar i veckan Rådgivningen är gratis, men samtalet kostar som ett vanligt samtal. Erfarna sjuksköterskor ger råd med stöd av tolk.

5 Råd om vård på ditt språk
”Ring oss om du eller ditt barn blir sjukt, skadar sig eller behöver råd om hälsa. Du får hjälp med vilken vård du ska söka och rådgivning av sjuksköterska på ditt språk, med stöd av tolk.”

6 Så går ett samtal till Patienten ringer eller Automatiskt talsvar på somaliska/arabiska. Information om hur samtalet går till. Tolk svarar inom 60 sek. Tolken frågar var patienten ringer ifrån*. Och om patienten vill bli uppringd inom en vecka för uppföljning och utvärdering. Tolken ringer upp sjukvårdsrådgivningen (prioriterat samtal). Patienten är med i hela samtalet. Sjuksköterska svarar. Rådgivningssamtalet sker mellan patient och sjuksköterska med stöd av tolk. * Pilotprojektet är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne

7 Flera vägar in Tolklinjen 0771-11 77 90 / 0771-11 77 91
1177 och knappval till tolklinjen 1177 ssk kopplar in tolk

8 Så går ett samtal till Steg för steg för den som vill fördjupa sig

9 Sprida kännedom om tjänsten
Göra tjänsten känd så att folk ringer och testar den 3 december – 28 februari. Viktigt att tillräckligt många ringer in för att tjänsten ska kunna utvärderas. Eftersom det är ett pilotprojekt väljer vi att begränsa kommunikationen till Malmöstadsdelarna Fosie, Rosengård och Södra innerstaden. I Fosie, Rosengård och Södra innerstaden bor cirka somalisktalande och cirka arabisktalande.

10 Hur får vi folk att ringa?
Nå ut muntligen direkt till målgruppen via påverkare och vidareförmedlare! Kommunikationen ska leda till att tillräckligt många samtal rings för att möjliggöra en kvalitativ utvärdering (uppskattat 100 samtal per 6 veckor som går att mäta). Antalet samtal från definierat avgränsat geografiskt område skall öka under perioden. Personal inom vården – inom definierat geografiskt område och hos de vårdgivare som utgör kanal för information i piloterna - har kännedom om tjänsten och rekommenderar den. Målgrupper i definierat geografiskt område har kännedom om tjänsten och skulle kunna tänka mig att använda den. 10

11 Informationsmaterial på arabiska och somaliska
Affisch Folder OBS Vårdguidens utkast med svensk text – bilderna ska bytas ut! 11

12 Hur kan ni sprida information om tjänsten?
Tipsa i patientmötet. Affischer och foldrar synliga i reception, väntrum, mottagningsrum. Information på telefonsvararen med hänvisning till sjukvårdsrådgivning med tolk. Informera tolkar.

13 Beställa mer informationsmaterial
Ange antal, adress samt kontaktperson

14 Mål med sjukvårdsrådgivning via tolk
Övergripande mål för sjukvårdsrådgivning via tolk: Öka tillgängligheten till Landstingens tjänster Erbjuda vård på lika villkor för hela befolkningen Öka förtroendet för hälso- och sjukvården Bidra till en effektivare vård

15 Mål med pilotprojektet
Mål med tjänsten under pilotperioden: Tjänsten skall vara säker och hålla hög medicinsk kvalitet. Tjänsten skall guida till rätt vård och ge råd om egenvård utifrån behov. De som ringer ska vara nöjda med tjänsten, vilja använda den igen och rekommendera den till andra. De som ringer ska följa råden. Antalet samtal skall öka under perioden, som en följd av att de som ringer är nöjda.

16 Utvärdering Telefonintervjuer, utförs av ett undersökningsföretag, oberoende från tolktjänsten på somaliska och arabiska. Inom en vecka efter samtalet. Enkäter från tolk och SSK efter samtal Medlyssning och bedömning enligt Sjukvårdsrådgivningens kvalitetssystem Statistik Enkäter från vårdgivare i Rosengård, Södra innerstaden och Fosie.

17 Kontakt Anna Möller, projektledare och kommunikatör för sjukvårdsrådgivning med tolk i Region Skåne Ingela Källhag, teamledare, 1177 Sjukvårdsrådgivningen


Ladda ner ppt "Region Skånes 1177-tjänster ger ökad tillgång till kvalitetssäkrad information, underlättar kontakten med vård och omsorg och ger bättre möjlighet till."

Liknande presentationer


Google-annonser