Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medborgarpanel 5 – Om jämställdhet inom Kultur- och fritidsaktiviteter Botkyrka kommun November-december 2009 Stockholm december 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medborgarpanel 5 – Om jämställdhet inom Kultur- och fritidsaktiviteter Botkyrka kommun November-december 2009 Stockholm december 2009."— Presentationens avskrift:

1 Medborgarpanel 5 – Om jämställdhet inom Kultur- och fritidsaktiviteter Botkyrka kommun November-december 2009 Stockholm december 2009

2 Information om undersökningen
1 Information om undersökningen Metod Metod Onlineintervju Målgrupp 163 personer har genomfört undersökningen Datainsamling Undersökningen är genomförd under perioden 30 november - 10 december

3 Information om undersökningen
1 Information om undersökningen Frågeställningar Fråga 1. Upplever du att Botkyrka kommun i sin kommunala service behandlar alla invånare lika oavsett: Fråga 2. Inom vilken/vilka verksamheter upplever du att alla inte behandlas lika i Botkyrka kommun? Fråga 3. Upplever du att du har lika möjlighet som alla andra i Botkyrka till: Fråga 3b. Varför upplever du att du inte har lika möjlighet som alla andra i Botkyrka? Fråga 4. Har du eller någon du känner varit utsatt för diskriminering eller kränkande behandling under de senaste 12 månaderna? Fråga 5. Vad var orsaken till diskrimineringen eller den kränkande behandlingen? Fråga 6. I vilka situationer har diskrimineringen eller den kränkande behandlingen skett? Fråga 7. Hur upplever du att du behandlas på arbetsmarknaden? Fråga 8. Upplever du att du har samma möjlighet som majoriteten av Sveriges befolkning att få makt och inflytande i samhället? Fråga 8b. Varför upplever du att du inte har samma möjlighet som majoriteten av Sveriges befolkning att få makt och inflytande i samhället? Fråga 9. Känner du till dina rättigheter om du skulle bli diskriminerad? Fråga 10. Vet du vart du kan vända dig om du skulle bli diskriminerad? Fråga 11. Hur definierar du själv din etnicitet? Fråga 12. Hur bor du idag? Fråga 13. Vilken är den högsta utbildning du har gått? Fråga 14. I vilken stadsdel i Botkyrka kommun bor du?

4 Information om undersökningen
1 Information om undersökningen Bakgrundsvariabler som visas i tabellerna (bilaga)

5 Sammanfattande punkter 1 (2):
Nöjdhet 2/3 är nöjda med utbudet av bibliotek och friluftsliv, fler personer med högre utbildning. I högre utsträckning kvinnor och äldre 50+ är nöjda med bibliotek. Resultatet är polariserad vad gäller nöjdheten beträffande Sporthallar och idrottsanläggningar. 1/3 är nöjda. Kvinnor i högre utsträckning ganska nöjda medan män i högre utsträckning mycket nöjda. Medan 22% av männen och 24% i åldern år svarar att de inte är nöjda. 1/4 är nöjda över idrott inom föreningslivet, något fler nöjda i Södra Botkyrka. Det är fler negativa än positiva vad gäller kultur för vuxna. 41% av Männen är inte nöjda och 44% i åldern år är inte nöjda. Kvinnor och äldre 50+ är mer nöjda. Kultur för barn och unga: 24% i åldern 15-34år är inte nöjda med utbudet Vad Botkyrka kommun bör satsa på Det som invånarna tycker att Botkyrka kommun ska satsa på i första hand är fritidsgårdar (71%) och Kultur för barn/unga (68%) . Därefter kommer friluftsliv (66%), Bibliotek (64%) och Simhallar (59%). Att det behövs en stor satsning inom Kultur för vuxna tycker fler personer i åldern 50 år och uppåt. Satsning på bibliotek anges i högre utsträckning av personer med högre utbildning. Fler män än kvinnor tycker att Botkyrka behöver satsa på Idrott vid sidan av föreningslivet. Deltagande i olika aktiviteter De aktiviteter som flest personer ägnar sig åt regelbundet är; Besöker sporthallar/drottsanläggningar, Deltar i friluftsliv och besöker bibliotek. Genomgående svarar fler personer i Norra Botkyrka att de sällar/aldrig ägnar sig åt aktiviteterna (undantaget simmarhallar och föreningsliv där lika stor andel svarar mer sällan/aldrig) Enda skillnaderna mellan män och kvinnor finner vi bland dem som deltar i kulturaktiviteter för barn och unga (Fler män svarar sällan/aldrig) och deltar i idrott inom föreningslivet (fler kvinnor svarar sällan/aldrig). Övriga skillnader: Deltar i kulturaktiviteter för vuxna: Fler i ålder 50+ Deltar i kulturaktiviteter för barn och unga: Färre i Norra Botkyrka deltar i kulturaktiviteter för barn och unga 83% jfrt med 59% i södra Botkyrka. Besöker bibliotek gör fler i äldre 50+ och personer med högre utbildning.

6 Sammanfattande punkter 2(2):
Skillnader mellan kvinnor och män Man uppfattar att bibliotek, simhallar och friluftsliv vänder sig till både kvinnor och män. 1/5 svarar att idrott inom föreningslivet och sporthallar och idrottsanläggningar främst vänder sig till män/killar. 1/3 uppfattar att kulturaktiviteterna svarar mot båda könens intressen och behov. Över hälften har ingen uppfattning eller svarar varken eller. Möjligheter till fysiska aktiviteter upplevs svara mot båda könens intressen och behov (48%). Bemötta på lika villkor Många svarar vet ej på frågan om män och kvinnor har lika stora möjligheter inom olika områden. Bra träningstider i idrottshus/ishall är den aktivitet som flest svarar att tjejer och killar inte har lika stora möjligheter att ta del av. Runt hälften svarar vet ej på frågan om man upplever att män och kvinnor blir bemötta på lika villkor inom olika aktiviteter. Bibliotek är den aktivitet där flest upplever att villkoren är lika (69% svarar ja) följt av simhallar (47%) och friluftsliv (47%). Sporthallar och idrottsanläggningar är den aktivitet där flest personer inte tycker att kvinnor/tjejer och män/killar blir bemötta på lika villkor. Tillräckligt stort utbud ¼ tycker inte att kultur- och fritidsutbudet är tillräckligt. Medan 23% tycker att utbudet är tillräckligt stort för vuxna och 20% för barn. Information om kultur- och fritidsaktiviteter De flesta vill ha information om kultur- och fritidsaktiviteter i lokaltidningen (65%) eller på kommunens hemsida (21%). Viljan att engagera sig mer 49% vill aktivera sig mer i kultur- och fritidslivet i Botkyrka.

7 2/3 är nöjda med utbudet av bibliotek och friluftsliv, fler personer med högre utbildning. I högre utsträckning kvinnor och äldre 50+ är nöjda med bibliotek. Resultatet är polariserad vad gäller nöjdheten beträffande Sporthallar och idrottsanläggningar. 1/3 är nöjda. Kvinnor i högre utsträckning ganska nöjda medan män i högre utsträckning mycket nöjda. Medan 22% av männen och 24% i åldern år svarar att de inte är nöjda. 1/4 är nöjda över idrott inom föreningslivet, något fler nöjda i Södra Botkyrka. Det är fler negativa än positiva vad gäller kultur för vuxna. 41% av Männen är inte nöjda och 44% i åldern år är inte nöjda. Kvinnor och äldre 50+ är mer nöjda. Kultur för barn och unga: 24% i åldern 15-34år är inte nöjda med utbudet

8 Det som invånarna tycker att Botkyrka kommun ska satsa på i första hand är fritidsgårdar (71%) och Kultur för barn/unga (68%) . Därefter kommer friluftsliv (66%), Bibliotek (64%) och Simhallar (59%). Att det behövs en stor satsning inom Kultur för vuxna tycker fler personer i åldern 50 år och uppåt. Satsning på bibliotek anges i högre utsträckning av personer med högre utbildning. Fler män än kvinnor tycker att Botkyrka behöver satsa på Idrott vid sidan av föreningslivet.

9 De aktiviteter som flest personer ägnar sig åt regelbundet är; Besöker sporthallar/drottsanläggningar, Deltar i friluftsliv och besöker bibliotek. Genomgående svarar fler personer i Norra Botkyrka att de sällar/aldrig ägnar sig åt aktiviteterna (undantaget simmarhallar och föreningsliv där lika stor andel svarar mer sällan/aldrig) Enda skillnaderna mellan män och kvinnor finner vi bland dem som deltar i kulturaktiviteter för barn och unga (Fler män svarar sällan/aldrig) och deltar i idrott inom föreningslivet (fler kvinnor svarar sällan/aldrig). Övriga skillnader: Deltar i kulturaktiviteter för vuxna: Fler i ålder 50+ Deltar i kulturaktiviteter för barn och unga: Färre i Norra Botkyrka deltar i kulturaktiviteter för barn och unga 83% jfrt med 59% i södra Botkyrka. Besöker bibliotek gör fler i äldre 50+ och personer med högre utbildning.

10 Man uppfattar att bibliotek, simhallar och friluftsliv vänder sig till både kvinnor och män. 1/5 svarar att idrott inom föreningslivet och sporthallar och idrottsanläggningar främst vänder sig till män/killar. Många svarar även vet ej på denna fråga.

11 1/3 uppfattar att kulturaktiviteterna svarar mot båda könens intressen och behov. Över hälften har ingen uppfattning eller svarar varken eller.

12 (Alla svar i separat excelfil)
Vad ska Botkyrka göra? Fråga 5b. Vad tycker du att Botkyrka kommun bör göra för att båda könen ska ha tillgång till och få del av kulturaktiviteterna? Bas: Alla (n=15) Exempel öppna svar (Alla svar i separat excelfil) Arbeta mer aktivt för att locka de olika könen. Tjejer/killar, kvinnor/män lockas ofta av olika saker. Anpassa informationen/marknadsföringen till de olika grupperna. Det behövs kanske olika! Fråga de som tillhör de olika könen om vad de efterfrågar! Skapa en ny enkät eller gå ut till skolor, föreningar, idrottsföreningar osv och fråga där! Det är mer en fråga för föräldrarna att avgöra. Kommunen bör inte styra. Men se till att det finns möjligheter för de som så önskar. Allt behöver inte vara så himla tillrättalagt, folk måste kunna få betämma själva. Ha egna initiativ.Lägg kommunpengen på vettiga alternativ både privata och kommunala. Familjetraditionen hos många familjer i Botkyrka går ofta emot kommunenens värderingar och gör att många tjejer inte har möjlighet att delta i aktiviteter utanför skola och familj.

13 Möjligheter till fysiska aktiviteter upplevs svara mot båda könens intressen och behov (48%).

14 (Alla svar i separat excelfil)
Vad ska Botkyrka göra? Fråga 6b. Vad tycker du att Botkyrka kommun bör göra för att båda könen ska ha tillgång till och få del av fysiska aktiviteter i Botkyrka oavsett kön? Bas: Alla (n=12) Exempel öppna svar (Alla svar i separat excelfil) Se till att skapa förutsättningar för, och underlätta aktiviteter som riktar sig till de olika grupperna. Främst lokalmässigt.. Möjligen satsa mer på traditionellt kvinnligt idrottsutövande i högre utsträckning än byggandet av konstgräsplaner för fotboll. Satsa på flickidrotterna. Det är kraftigt nedprioriterade av kommunen. Gymnastiken får inget gehör alls i sin idrott. de behöver en ny gymnastikhall med hoppgrop men det finns det inte pengar till. Mera satsning på friluftsaktiviteter. Fräscha upp gångstigar, belysning och behåll naturområdena i anslutning till bostadsområdena. Utomhusgym tex nere vid Albysjön. En sådan satsning skulle vara en bra tillgång för båda könen. Det ger även en möjlighet till att vara ute och göra fysiska aktiviteter oavsett tid på dygnet. Fler separata dager /Kön ha öppet för alla oavsett kön

15 Många svarar vet ej på denna fråga
Många svarar vet ej på denna fråga. Bra träningstider i idrottshus/ishall är den aktivitet som flest svarar att tjejer och killar inte har lika stora möjligheter att ta del av. Det är inga direkta skillnader i undergrupper på dem som svarar nej.

16 Runt hälften svarar vet ej på frågan om man upplever att män och kvinnor blir bemötta på lika villkor inom olika aktiviteter. Bibliotek är den aktivitet där flest upplever att villkoren är lika (69% svarar ja) följt av simhallar (47%) och friluftsliv (47%). Sporthallar och idrottsanläggningar är den aktivitet där flest personer inte tycker att kvinnor/tjejer och män/killar blir bemötta på lika villkor.

17 ¼ tycker inte att kultur- och fritidsutbudet är tillräckligt
¼ tycker inte att kultur- och fritidsutbudet är tillräckligt. Medan 23% tycker att utbudet är tillräckligt stort för vuxna och 20% för barn. Många har även svarat vet ej/ingen uppfattning.

18 (Alla svar i separat excelfil)
Hur kultur- och fritidsutbudet ska utvecklas Fråga 10 Hur vill du att kultur- och fritidsutbudet i Botkyrka ska utvecklas? Bas: Alla (n=163) Exempel öppna svar (Alla svar i separat excelfil) Fler alternativ inom bio, teater, musik och konst för den vuxna publiken, så att man inte alltid måste resa utanför kommunen för att uppleva sådant.. Det viktigaste är att barnen utöva detta på hemmaplan får möjlighet att. Vi vuxna är mer flyttbara och det är inte lika viktigt att det finns att tillgå precis i Botkyrka. Tycker dock att det berikar alla kommuner att det finns i kommunen Fler aktiviteter som är kostnadsfria och som vänder sig till barn och unga. Fler fritidsgårdar för ungdomar, i alla kommundelarna. Genom information, interaktion, möten med invånare på lokal nivå. Fortsätta lyssna på och värdera stämningar från allmänheten. bättre fördelning över kommunen - det är i dagsläget inte lätt att förflytta sig till kulturen om man bor i Tullinge och aktiviteterna är i Hallunda - försök åka kmmmunalt dit utan att göra en heldag av det! satsa på att ha aktivitetna dit alla kan ta sig hyfsat lätt alternativt låt sammma föreställning visas på fler ställen Det måste byggas en ny sporthall i Tullinge alternativt utbyggnad av befintlig hall vid Trädgådstadsskolan. Den som finns nu har inte plats för alla som vill komma och träna innebandy. Man har inte möjlighet att ta emot vare sig flickor eller pojkar som vill börja träna. Det är ju inte precis pensionärer som flyttar till Tullinge!!! Vet ej/ingen åsikt/ej svar: 54 st

19 De flesta vill ha information om kultur- och fritidsaktiviteter i lokaltidningen (65%) eller på kommunens hemsida (21%). Inga skillnader i undergrupper.

20 49% vill aktivera sig mer i kultur- och fritidslivet i Botkyrka
49% vill aktivera sig mer i kultur- och fritidslivet i Botkyrka. Inga skillnader i undergrupper

21 (Alla svar i separat excelfil)
2 Aktiviteter Fråga 12b Hur skulle du vilja aktivera dig? Bas: Det som vill aktivera sig mer (n=78) Exempel öppna svar (Alla svar i separat excelfil) Aktivera mej mer för barn och ungdomar så att det finns ett utbud av aktiviteter som sysselsätter dom med bra grejor. Upplever gängbildningen som uttalad i området. Mycket hänga runt tunnelbanan och centrum med kriminalitet som följd. Botkyrka behöver bättre rykte. besöka fler av de kultur arrangemang som ordnas och eventuellt delta i någon lagsportsgrupp på motionsnivå för kvinnor Mer friluftsliv i skogarna i Botkyrka utan dessa motorcrossar och fyrhjulingar som kör söder vår fina natur medans kommunen, polisen och Stockholmstad bara tittar på. Idéellt arbete främst i föreningslivet. I viktiga frågor som gör vårt samhälle mer jämlikt både vad gäller kön, ålder, etnicitet m.m. skulle vilja delta ,jobba med utveckling av kultur Studiecirkelverksamhet

22 (Alla svar i separat excelfil)
2 Aktiviteter Fråga 13. Vilka eventuella hinder har du upplevt för att aktivera dig i kultur- och fritidslivet i Botkyrka? Bas: Alla (n=163) Exempel öppna svar (Alla svar i separat excelfil) Inga hinder (30 svar) Det annonseras dåligt om aktiviteter. Föreningar borde visa sej mer. Jag vet helt enkelt för lite om vad som finns. Inte hittat något som intresserar mej. Lokaliseringen.....exempelvis är det storvretsbadet inte särskilt tillgängligt med kollektivtrafiken. Botkyrkahallen har lång promenad till närmsta busshållplats etc. Jag har gjort det i många år och ser att det är Trögjobbat, Man får otrevliga svar från vissa håll, finns i vissa fall inget intresse av sammarbete. Eftersom det är lokalbrist så är det huggsexa om lokaler och hallar, detta bidrar till fula knep och fördelar för de föreningar som har släkt/familj/medlemmar i vissa positioner inom Kultur och Fritid. Detta är kännt bland alla föreningar, verkara bara vara komunledningen som är helt blinda, synd för folk söker sg till andra komuner och föreningar utanför borkyrka Jag har inte upplevt några hinder. Det jag vill delta i det gör jag.Jag skulle önska att badhuset var öppet flera mornar så jag kunde simma lite oftare. Men det är allt jag har att "klaga" på. Brist på information Har inte upplevt några andra hinder än egen brist på tid.

23

24

25 Vägning av data Ovägt/Vägt
Resultaten är vägda med utgångspunkt från statistik avseende fördelningen av Botkyrka kommuns befolkning på kön och ålder. Vi tar hänsyn till hur stor andel män respektive kvinnor det finns i kommunen och vilken åldersfördelning kommunen har. Exempelvis; om det är för få män som har svarat på undersökningen kan vi väga resultatet så att 10 män väger lika som om de hade varit 12 män. Detta gör vi för att respondenterna i undersökningen i så hög utsträckning som möjligt ska spegla verkligheten.


Ladda ner ppt "Medborgarpanel 5 – Om jämställdhet inom Kultur- och fritidsaktiviteter Botkyrka kommun November-december 2009 Stockholm december 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser