Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Försäkringskassan www.forsakringskassan.se Försäkringskassans uppdrag är att besluta om och betala ut en stor del av de förmåner som ingår i socialförsäkringen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Försäkringskassan www.forsakringskassan.se Försäkringskassans uppdrag är att besluta om och betala ut en stor del av de förmåner som ingår i socialförsäkringen."— Presentationens avskrift:

1 Försäkringskassan www.forsakringskassan.se
Försäkringskassans uppdrag är att besluta om och betala ut en stor del av de förmåner som ingår i socialförsäkringen. Vi ser till att medborgarna får de ersättningar och bidrag de har rätt till.

2 Motverka skuldsättning hos nyanlända
I den här texten presenteras bestämmelser, situationer och hjälpmedel som är bra att känna till för att undvika att nyanlända får stora skulder. Under rubrikerna Bra att känna till listas en rad exempel på saker som kan orsaka en skuld, kopplat till olika förmåner.

3 Bostadsersättning Om du deltar i aktiviteter i en etableringsplan, har etableringsersättning och bor ensam i en egen bostad där du är folkbokförd kan du få bostadsersättning. Boendekostnad över 1800 kronor upp till 5700 kronor i månaden Beviljas från om med den månad ansökan kommer in till Försäkringskassan Betalas ut i efterskott Anmäl förändringar! Meddela om hyran höjs eller sänks Om du flyttar eller flyttar ihop med någon Flyttar till annan bostad Med folkbokförd menas att Skatteverket har registrerat på vilken adress du bor. Du kan få bostadsersättning om du har en boendekostnad över 1800 kronor upp till 5700 kronor i månaden. Är din boendekostnad mindre än 1800 kronor kan du inte få någon ersättning. Och du kan inte få bostadsersättning för bostadskostnad som överstiger kronor. Om kostnad för hushållsel ingår i den avtalade hyran ska elen dras av från bostadskostnaden. Bostadsersättning kan tidigast beviljas från och med den månad din ansökan kommer in till Försäkringskassan. - Om du t.ex. flyttar in i en bostad i september och lämnar in ansökan i oktober kan bostadsersättning beviljas först från oktober. Ersättningen betalas i efterskott och det innebär att du får betala första hyran själv. Den betalas oftast ut samtidigt som etableringsersättningen. Du får mindre pengar i bostadsersättning om du deltar mindre än heltid i etableringsplanen. Du ska alltid anmäla alla förändringar som kan påverka din ersättning! Då kan vi se till att du får rätt bidrag. Om du får för mycket kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar. Om du får ändrade bostadskostnader - Har du beviljats både bostadsersättning och bostadsbidrag så minskas bostadsersättningen med det beviljade beloppet i bostadsbidraget. Bostadsersättningen minskas också om du inte deltar i aktiviteterna som är bestämda i etableringsplanen. Det gör däremot inte bostadsbidrag. - Meddela om din hyra höjs eller sänks. Om någon flyttar in i din bostad - Rätten till bostadsersättning upphör om någon annan flyttar in i bostaden och bedöms bo där t.ex. din make eller maka, en släkting eller kompis. Det spelar ingen roll om den som flyttar in har uppehållstillstånd eller inte. Släktingar eller vänner och ålder på den som flyttar in spelar inte heller någon roll. Om du flyttar - Bostadsersättningen är beviljad för en specifik adress och upphör direkt om man flyttar. Vid flytt ska man skicka in en ny ansökan om bostadsersättning. Bra att känna till Frågor och svar: Måste jag meddela Försäkringskassan även om personen som bor hos mig inte har uppehållstillstånd? Ja, även om personen inte har uppehållstillstånd så ska du meddela Försäkringskassan. Om du inte meddelar Försäkringskassan kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar.

4 Etableringstillägg Om du har rätt till etableringsersättning och har barn som bor hemma kan du även få etableringstillägg. Barnen ska vara under 20 år vara bosatta och folkbokförda hos dig stå eller har stått under din vårdnad inte försörja sig själv. Anmäl förändringar! * När ett barn flyttar hemifrån.  Bra att känna till Du som har rätt till etableringsersättning kan även få etableringstillägg om du har barn som bor hemma. För att få etableringstillägg ska barnen vara under 20 år, bosatta och folkbokförda hos dig och stå eller ha stått under din vårdnad. Barnet ska inte försörja sig själva. Du kan inte få bostadsersättning och etableringstillägg för samma tid. Har du beviljats etableringstillägg och även beviljas underhållsstöd så minskas etableringstillägget. Etableringstillägget minskas också om du inte deltar i aktiviteterna som är bestämda i etableringsplanen. Frågor och svar. Vad menas med att barnet inte ska försörja sig själv? Ett barn räknas som självförsörjande om barnet har inkomst av arbete eller tillgångar, t.ex. pengar på banken. Barnbidrag, studiestöd och underhållstöd, räknas inte som inkomst.

5 Bostadsbidrag Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket en familj kan få beror på: Hushållets inkomster Boendekostnader Bostadens storlek Antalet barn. Anmäl förändringar! Meddela om hyran höjs eller sänks Om du flyttar eller flyttar ihop med någon Om ni blir fler eller färre i familjen. Bostadsbidraget baseras på den inkomst och hyra som du angav i sin ansökan. Om du tjänar mer pengar än du trodde när du ansökte kan bostadsbidraget bli lägre. Om du bor tillsammans med någon måste du meddela detta till Försäkringskassan. Det gäller även om sambon inte har svenskt personnummer eller inte har någon inkomst. Det händer att personer är folkbokförda på en annan adress än de bor, detta kan leda till att man får felaktigt bostadsbidrag. Om Försäkringskassan bedömer att en person bor tillsammans med någon när den uppgett att den bor ensam så måste den andra personen styrka att hen faktiskt bor på en annan adress. Viktigt att förstå att bostadsbidraget är preliminärt Det är först efter att du har deklarerat som Försäkringskassan vet exakt hur mycket bostadsbidrag du skulle ha fått. Då kan du få mer bostadsbidrag eller behöva betala tillbaka. Det är viktigt att du meddelar Försäkringskassan om något förändras! Meddela om hyran höjs eller sänks Om du flyttar eller flyttar ihop med någon Om ni blir fler eller färre i familjen. - För att få räkna med ett barn över 18 år i bostadsbidraget måste barnet ha studiehjälp från CSN eller förlängt barnbidrag. - Man har inte rätt att räkna med barn som är gifta, i sitt bostadsbidrag. Om ett barn är gift ska man ange detta i sin ansökan. Gifter sig ett barn under pågående bostadsbidrag ska man anmäla det till Försäkringskassan.

6 Håll koll på bostadsbidraget med Bostadsbidragsappen
Om du söker som ensamstående Bilagor kan skickas digitalt Appen laddas ner via Google Play eller Appstore. Med appen kan du se hur mycket pengar du kan tjäna utan att det påverkar bostadsbidraget. Om inkomsten ser ut att bli högre än du trodde kan du meddela oss det i tid så att vi kan justera ditt bostadsbidrag och på så sätt kan du slippa betala tillbaka pengar senare.  Om du har tjänat mer eller mindre än du trodde när man ansökte om bostadsbidrag kan du fylla i det i appen och se om det påverkar bostadsbidraget. I appen ser du direkt om du behöver meddela förändringarna till Försäkringskassan för att få rätt bidrag.

7 Underhållsstöd Undvik återkrav och meddela förändringar!
Om skilda föräldrar får fler barn tillsammans efter skilsmässan Om en kvinna är gift blir maken automatiskt pappa Om en gymnasieungdom får förlängt underhållsstöd och gifter sig Den andra föräldern flyttar till Sverige Fastställt faderskap När föräldrar skiljer sig eller separerar ska den förälder som har vårdnaden om barnet få hjälp med försörjningen av barnets andra förälder. I första hand ska föräldrarna själva komma överens om ett belopp. Det kallas underhållsbidrag. Om föräldrar inte kommer överens om underhållsbidrag kan föräldern som barnet bor hos ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan. Det händer att skilda föräldrar får fler barn tillsammans efter skilsmässan. Försäkringskassan anser då att de har ett familjelikt förhållande och föräldern som barnet bor hos kan inte få underhållsstöd. Om en kvinna är gift blir maken automatiskt pappa även om de inte träffats på flera år. Det är därför viktigt att uppge rätt pappa. Om en gymnasieungdom får förlängt underhållsstöd och gifter sig så förlorar hen rätten till förlängt underhållsstöd. En vanlig situation är att en förälder får underhållsstöd eftersom den andra föräldern inte bor i Sverige. När den andra föräldern kommer till Sverige och föräldrarna är gifta anser Försäkringskassan att de bor tillsammans om de inte visar att de inte gör det. Underhållsstödet fortsätter dock att betalas ut om den föräldern som flyttar till Sverige saknar svenskt personnummer. När den föräldern får ett svenskt personnummer kan återkrav uppstå från det datum hen kom till Sverige. Återkravet kan baseras på flera månader. En annan vanlig situation är att en mamma uppger en man som pappa till barnet hon får underhållsstöd för och är sambo med en annan man. Om faderskapet fastställs och det visar sig att sambon är pappa till barnet blir mamman återbetalningsskyldig för underhållsstödet, eftersom hon hela tiden bott tillsammans med barnets pappa.

8 Meddela förändringar till Försäkringskassan
Följande förändringar ska meddelas till Försäkringskassan: ökad eller minskad inkomst, även andra inkomster än lön ändrad hyra eller månadsavgift byte av bostad att någon flyttar in att ett barn fyller 18 år och inte längre får studiehjälp eller förlängt barnbidrag att ett barn flyttar hemifrån.  Om man flyttar och vill ha bostadsbidrag eller bostadsersättning för den nya bostaden ska man skicka in en ny ansökan. Om något i en persons situation förändras kan rätten till ersättning påverkas. Därför är det viktigt att meddela Försäkringskassan när något förändras. I första hand ska du logga in på Mina sidor på forsakringskassan.se och meddela förändringar där. Du kan också ringa Försäkringskassan på  524. Om du får en för hög ersättning eller en ersättning som du inte har rätt till, blir du normalt skyldig att betala tillbaka pengarna. Det gäller även om det inte är ditt fel att du fått ersättningen t.ex. om du har varit på ett Servicekontor och någon annan har fyllt i blanketten åt dig. Att medvetet låta bli att anmäla förändringar som kan påverka rätten till ersättning kan vara brottsligt. Försäkringskassan polisanmäler alla misstänkta bidragsbrott.

9 Ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning


Ladda ner ppt "Försäkringskassan www.forsakringskassan.se Försäkringskassans uppdrag är att besluta om och betala ut en stor del av de förmåner som ingår i socialförsäkringen."

Liknande presentationer


Google-annonser