Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Workshop 2: Skapa egna e-tjänster och skicka ärenden till era patienter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Workshop 2: Skapa egna e-tjänster och skicka ärenden till era patienter."— Presentationens avskrift:

1 Workshop 2: Skapa egna e-tjänster och skicka ärenden till era patienter

2 Skapa egna e-tjänster! Det finns möjlighet att göra detta från mallar med: formulerade frågor till invånaren klara svarsalternativ för personalen Vi vill inte ha av/omboka tid utan bara avboka tid. Våra patienter ska kunna beställa tid där doktorns namn står i e-tjänstens rubrik!

3 Skapa egna e-tjänster! Det finns möjlighet att göra detta helt från grunden med egna frågor och svarsalternativ Har min remiss kommit fram? Jag vill lämna meddelande till min doktor När har jag bokat tid? Jag vill boka tid för testning Jag vill ha svar på min provtagning

4 När du loggat in som personal, välj Administrations- fliken och Inställningar + Ärendetyper 1. 2. 3.

5 Några exempel på egna e-tjänster: egna ärendetyper Via ovan två val kan du skapa helt nya ärendetyper eller välja från färdiga mallar Här finns de vanliga standard-ärendetyperna. De syns alltid.

6 Val: Skapa egen ärendetyp från mall Titta gärna runt här på de olika, egna ärendetyperna med färdiga mallar. Klicka på Visa-knappen för den ärendetyp du vill se.

7 Skapa egen ärendetyp från mall Klicka på Använd-knappen, efter det du kommer till ett läge där du kan redigera ärendetypen Vald ärendetyp

8 Skapa egen ärendetyp från mall Välj de delar som ska gäller för ärendetypen. Dessa syns/syns inte för invånaren.

9 Skapa egen ärendetyp från mall Här är frågor för ärendetypen: ”Egen vårdbegäran”. Välj vad är det för typ av fråga och om den ska vara obligatorisk.

10 Skapa egen ärendetyp från mall Det finns olika möjligheter vid val av Svarsalternativ, exempelvis flervalsfråga. Saknar du någon fråga kan du lägga till fler.

11 Skapa egen ärendetyp från mall Färdiga svarsalternativ för att snabbt kunna besvara ärenden återfinns under frågedelen. Möjlighet finns att lägga till fler.

12 Skapa egen ärendetyp från mall Precis som gäller för de vanliga ärendetyperna måste de egna aktiveras för att bli synliga för invånaren. v

13 Skapa egen ärendetyp från mall Innan aktiveringen: SPARA och se över villkorstexten för ärendetypen. OBS! När ärendetypen sparats hamnar en i listan över egna ärendetyper. Vill du någon gång radera ärendetypen finns det nu en sådan möjlighet bland knapparna ovan.

14 Skapa egen ärendetyp från mall Hoppa över till Villkorstexter-fliken. Din nya, sparade ärendetyp ligger nu under Ärendetyper – egna. Klicka på den. Ser du en orange bock framför ärendetypen betyder det att den är aktiverad.

15 Skapa egen ärendetyp från mall Det finns färdiga villkorspunkter. Se över dessa och ändra/lägg till. Spara. Glöm inte att aktivera ärende- typen när ni är redo för det!

16 Skapa egen ärendetyp Det går att bygga helt egna ärendetyper. Detta fungerar ungefär som när du skapar egen från mall. Skillnaden är att…

17 Skapa egen ärendetyp … du behöver namnge och rubriksätta ärendetypen. Skriv instruktion. Skriv frågor och ange om de ska vara obligatoriska.

18 Skapa egen ärendetyp Du behöver manuellt skriva in De svarsalternativ som ska finnas för vårdgivare som besvarar ärenden. Välj om vårdgivarna ska kunna erbjuda patienten en tid och skriv i så fall en text till detta svarsalternativ.

19 Skapa egen ärendetyp Precis som med ärendetyper från mall är det viktigt att SPARA och se över Villkors- texter för den nya ärendetypen före aktivering.

20 Exempel på egna ärendetyper Har min remiss kommit fram? Meddelande till min doktor Boka tid för testning Svar på provtagning När har jag bokat tid? Hur kan vi förbättra oss?

21 Skicka nytt meddelande En möjlighet för vårdpersonal att skicka ut meddelanden till invånare. Färdiga mallar för frågor information Skapa helt nya mallar och välj om frågor ska vara obligatoriska eller inte att svara på. En förutsättning är att invånaren har registrerat sig i e-tjänsterna!

22 Skicka ärende: omvänt ärendeflöde För att kunna skicka ett nytt ärende till en invånare måste du ha behörigheten VÅRDGIVARE. Detta för att du ska kunna få ärenden och också skicka. Under Mina ärenden i menyn finns valet Skicka nytt ärende. Klicka där. Observera att du nu behöver vara under Ärendehanteringsfliken uppe till höger.

23 Skicka nytt ärende I nästa steg anger du personnummer på honom/henne du vill skicka meddelande till. Klicka på Hämta-knappen. Behöver vara registerad som invånare i e-tjänsterna

24 Välj mall: skicka nytt ärende Fråga till invånare och Meddelande till invånare finns som fasta mallar. En Administratör på mottagningen kan skapa nya mallar (se kommande bilder). Klicka på Skapa ärende.

25 Skicka nytt ärende Vårdgivaren skriver ett meddelande till invånaren. Frågor som administratören skapat (se kommande bilder). Skicka meddelande som hamnar i invånarens inkorg.

26 Skicka nytt ärende: skapa mallar För att skapa egna mallar, utöver de två som redan finns, behöver en Administratör gå in under Administrations-fliken och välja Ärende i menyn. Därefter Mallar för invånarärenden och klicka Skapa mall.

27 Skicka nytt ärende: skapa mallar Namnge vad ärendemallen ska heta. Skriv instruktioner till vårdgivare och info till invånaren. Om du väljer Nej på om invånare ska kunna svara blir detta helt enkelt ett informationsärende.

28 Skapa nytt ärende: skapa mallar Anger du istället Ja får du möjlighet att skapa ett frågeformulär. Ange om frågorna ska vara obligatoriska. När du är nöjd med din mall, glöm inte att Aktivera och Spara den. Efter det kommer mallen att vara tillgänglig för Vårdgivare enligt bilderna ovan. TACK!


Ladda ner ppt "Workshop 2: Skapa egna e-tjänster och skicka ärenden till era patienter."

Liknande presentationer


Google-annonser