Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation av SLU Siffror och fakta baserade på årsredovisningen 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation av SLU Siffror och fakta baserade på årsredovisningen 2015."— Presentationens avskrift:

1 Presentation av SLU Siffror och fakta baserade på årsredovisningen 2015

2 SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället. Vision SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper. Verksamhetsidé

3 SLU är ett rikstäckande universitet med verksamhet på många orter. De största campus ligger i Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. SLU har en för Sverige unik och fokuserad profil inom strategiskt viktiga områden för samhället, både nationellt och globalt. SLU i hela Sverige

4 Organisation Näringsdepartementet Internrevision Styrelsen för SLU Institutioner och enheter Universitetsadministration Bibliotek Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Fakulteten för skogsvetenskap Universitetsdjursjukhuset SLU Holding AB Rektor

5 Jord- och trädgårdsbruk Landskapsplanering Livsmedelsproduktion Naturvård Skogsbruk och vedråvarans förädling Fiske och vattenbruk Veterinärmedicin och husdjursskötsel ”Kombinationen av grundläggande forskning, utbildning och samhälls- relaterad verksamhet utgör SLU:s speciella styrka.” Ur Strategi för SLU Den speciella styrkan är …

6 För att att angripa komplexa frågeställningar utifrån en helhetssyn kraftsamlar SLU i fyra ämnesövergripande, tvärvetenskapliga forskningsplattformar: Framtidens skogar (Future Forests) Framtidens lantbruk (Future Agriculture) Framtidens djurhälsa och djurvälfärd (Future Animal Health and Welfare) Människan i framtidens miljöer (Future Urban Sustainable Environment, FUSE) Fyra framtidsplattformar

7 Fördelning av intäkter 2015 Total omsättning mkr Källa: SLU:s Årsredovisning 2015 Finansiella >0 % Bidrag 30 % Statsanslag 51 % Avgifter 19 %

8 Fördelning av kostnader 2015 Källa: SLU:s Årsredovisning 2015 Fortlöpande miljöanalys 13 % Grundutbildning 16 % Forskning och forskarutbildning 71 % Totala kostnader mkr

9 Externfinansieringsgrad (= andel externa intäkter i förhållande till totala intäkter) %55% 58%57% Forskningsfinansiering (mkr)

10 Vetenskaplig publicering Antal artiklar med minst en SLU-adress 2006–2015.

11 Forskarutbildning Källa: SLU:s Årsredovisning Foto. Julio Gonzalez SLU har cirka 650 aktiva forskar- studerande varav drygt hälften är kvinnor. Under 2015 beräknades antal examina till 121.

12 24 program på grundnivå 17 program på avancerad nivå, alla på engelska Över 300 kurser helårsstudenter (2015) 5 studenter per lärare Bra utbytesavtal och internationella samarbeten Utbildningar på grund- och avancerad nivå 2015

13 24 program på grundnivå Kandidat/yrkesprogram Biologi - bioteknik Biologi och miljövetenskap Djursjukskötare Ekonomi Etologi och djurskydd Hippolog Landskapsingenjör Lantmästare Skogsmästare Sport- och sällskapsdjur Trädgårdsingenjör – design Trädgårdsingenjör – odling Längre yrkesprogram Agronom – ekonomi Agronom – husdjur Agronom – landsbygdsutveckling Agronom – livsmedel Agronom – mark/växt Civilingenjör i energisystem (UU) Civilingenjör i miljö- och vattenteknik (UU) Hortonom Jägmästare Landskapsarkitekt – Alnarp Landskapsarkitekt – Ultuna Veterinär

14 Levererar vetenskapligt grundade beslutsunderlag Utgår från samhällsbehoven Är under ständig utveckling Fortlöpande miljöanalys

15 Skog Jordbrukslandskap Sjöar och vattendrag Kust och hav Bebyggd miljö Klimat Biologisk mångfald Övergödning Försurning Giftfri miljö Miljöanalysens 10 program

16 Jämnare könsfördelning Andel kvinnor efter anställningskategori. Rekryteringsmål 2013–2015: 42 procent kvinnliga professorer

17 Resultaträkning 2015Tkr% Intäkter Anslag Avgifter och ersättningar Bidrag Finansiella intäkter Summa Kostnader Personal Lokaler Drift Finansiella kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Summa Verksamhetsutfall SLU:s resultaträkning 2015 Källa: SLU:s Årsredovisning 2015

18


Ladda ner ppt "Presentation av SLU Siffror och fakta baserade på årsredovisningen 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser