Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medborgarpanel om bibliotek I Botkyrka Om bibliotek och läsning Projekt Ny biblioteksplan i Botkyrka 2017-2021 Anna-Stina Takala, KoF.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medborgarpanel om bibliotek I Botkyrka Om bibliotek och läsning Projekt Ny biblioteksplan i Botkyrka 2017-2021 Anna-Stina Takala, KoF."— Presentationens avskrift:

1 Medborgarpanel om bibliotek I Botkyrka Om bibliotek och läsning Projekt Ny biblioteksplan i Botkyrka 2017-2021 Anna-Stina Takala, KoF

2 Medborgarpanelens syfte Att ta reda på panelens uppfattning om bibliotekens verksamhet Att undersöka panelens inställning till bibliotekens befintliga värdegrund Att undersöka läsvanor och -attityder Att undersöka hur panelen prioriterar verksamhet för olika grupper Att få en överblick över panelens talade och lästa språk Att få veta mer om önskade vägar att få kontakt och påverka verksamheten

3 Resultat Ca 200 svar 64 procent kvinnor, 36 procent män 76 procent är biblioteksanvändare, högre andel än bland invånarna i stort (60%) 76 procent tycker att biblioteken fungerar ganska eller mycket bra, 1 procent att de fungerar dåligt

4 Vad saknar du på biblioteket? Öppettider som fungerar för mig – saknas främst i Alby och Fittja 13 procent saknar föreläsningar som intresserar mig 28 procent saknar inget

5 Tre viktigaste sakerna att jobba med Att ge barn tillgång till böcker i sitt hem så tidigt som möjligt Att utveckla både svenska språket och andra modersmål när det gäller små barn Att stötta vuxna som inte har så bra kunskaper i läsning

6 Bibliotekets värdegrund En majoritet stödjer värdegrunden som den uttrycks i enkäten

7 Hur man vill kontakta biblioteken genom mejl genom muntliga förslag direkt till biblioteken

8 Iakttagelser Tydligaste skillnaden syns mellan dem som använder biblioteken och dem som inte använder biblioteken, framförallt när det gäller synen på bibliotekets demokratiska funktion. De som använder biblioteken har en starkare uppfattning om att biblioteken ska arbeta för människors lika möjligheter oavsett bakgrund och motarbeta kränkningar, än de som inte använder biblioteken. Dessa värden har särskilt starkt fäste bland unga biblioteksanvändare som bor i Alby och Fittja.

9 Återkoppling till deltagarna Vi kommer att använda svaren som underlag i den nya biblioteksplanen. Vi kommer särskilt uppmärksamma att många önskar mer intressanta föreläsningar på biblioteken. Det är något som vi kan börja arbeta med direkt. Vi kommer att satsa ännu mer på att arbeta med språk och läsning för barn, samt arbeta med vuxna som inte har så bra kunskaper i läsning. Vi ska anpassa skyltning och informationsmaterial. Arbetet sker i dialog med invånare i kommunen.


Ladda ner ppt "Medborgarpanel om bibliotek I Botkyrka Om bibliotek och läsning Projekt Ny biblioteksplan i Botkyrka 2017-2021 Anna-Stina Takala, KoF."

Liknande presentationer


Google-annonser