Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Kristendom, Islam, Hinduism, Buddhism, Judendom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Kristendom, Islam, Hinduism, Buddhism, Judendom."— Presentationens avskrift:

1  Kristendom, Islam, Hinduism, Buddhism, Judendom

2

3  Ca 781 miljoner anhängare.  Största religionen i Indien.  Hinduer tror att Gud kan visa sig i olika gudar och gudinnor.  Gudarna har olika uppgifter och visar olika sidor av den högsta guden.  Tre vanliga gudar är Brahma(skaparguden), Vishnu(världens beskyddare) och Shiva(förstöraren-skapare av nytt).  Viktigt att leva rätt, att tänka och handla kärleksfullt.  Gudstjänstbyggnaden kallas tempel, varje gud har sitt eget tempel.  Många heliga böcker. Vedaböckerna, Upanishaderna.  Mest omtyckt är Bhagavadgita, den Högstes sång.

4  Har funnits i flera tusen år, ca 3500 år  Panteism = Gud finns i allt.  Ingen särskild grundare, tror att den vuxit fram i mötet mellan två folk, arierna och folket i norra Indien.  Hinduer tror på återfödelse. – När en människa dör föds hon igen i en ny kropp. = Reinkarnation.  Nirvana = Målet, vill nå nirvana, det totala utslocknandet då du inte återföds. Återförenas med Brahman (världssjälen).  Karma = resultatet av en människas handlingar under sitt liv. - God karma – bättre nästa liv. - Dålig karma – sämre nästa liv.  Guru = en person som visar rätta vägen och äger rätt kunskap.

5  De fyra ”viktigaste” gudarna är: - Brahma, skaparguden bygger upp nytt.  Allseende har därför ansiktet åt fyra håll. - Vishnu, håller ordning i världen & bevarar det goda.  (Mänskliga gestalter – Rama kämpar mot det onda och Krishna är en äventyrare). - Shiva, bygger upp nytt men kan också förstöra allt.  - Kali, (=Shiva) för sjukdomar och död över  människorna. Den viktigaste guden för en del hinduer eftersom de tror att urkraften finns i det kvinnliga.

6  Hinduer tror på en Gud men denna gud kan visa sig i många olika gudar och gudinnor som har olika uppgifter.  Alla gudar kommer från det högsta väsendet (Guden) och därför spelar det egentligen ingen roll vem man ber till.  Många ber ofta till en gud som familjen har valt och följer då reglerna kring den guden, ex vilken mat man får äta.  Många familjer har ett familjealtare där man ber morgon och kväll.  Tänder rökelser, lägger fram blommor, frukt eller mat.

7

8

9

10

11  Meditation – en form av bön.  Den som mediterar har en ledare som heter Guru.  Gurun ger den som mediterar ett mantra som ska upprepas under bönen.  Yoga – övningar man gör för att kunna genomföra en effektiv meditation.

12  Indien – kastsystem sedan flera tusen år(klassystem).  Förr – man hade det yrke man föddes till.  Fyra kaster – präster, krigare, köpmän/hantverkare och bönder.  Den från en fin kast kunde bli oren om den kom för nära någon från en lägre kast.  Kastlösa/daliter. Lägst i samhället fick de orena jobben som att tömma toaletter och behandla djurhudar.  Nu – alla har rätt till utbildning och då blir kasten inte lika viktig. Men ojämlikhet finns.  Man umgås helst och gifter sig helst med personer från samma kast som sig egen.

13  Inom hinduismen finns fyra stora inriktningar; Shaivism, Shaktism, Vaishnavism och Smartism. Dessa skiljer sig främst på vilken gud som dyrkas som det högsta väsendet och de ritualer som genomförs vid tillbedjan.  Shaivism  Shaivism kallas även för shivanism och betraktar guden Shiva som det högsta väsendet. Shaivanister tror att Shiva är allsmäktig och att guden är både skapare, beskyddare, den som förgör samt den som bevarar.  Shaivismen finns huvudsakligen i Indien, Nepal och i Sri Lanka men även i Malaysia, Singapore och Indonesien.  Shaktism  Shaktism är en inriktning där gudinnan Shakti eller Devi tillbeds. Shakti är den kvinnliga versionen av gudomligheten, medan Shiva är den manliga. Inriktningen liknar Shaivismen. Shaktismen utövas, i olika former, i hela Indien men är som starkast i södra, norra och östra Indien.

14  Vaishnavism  Inom vaishnavismen tillber man endast Vishnu alternativt någon av gudens tio inkarnationer. De två viktigaste inkarnationerna/avatarerna är Rama och Krishna.  Anhängarna inom den här hinduistiska inriktningen har fått internationell uppmärksamhet tack vare Hare Krishna- rörelsen.  Smartism  Smartism är en ortodox inriktning som skapats av särskild kategori av Brahminer (präster). Generellt sett så tillber anhängarna en av följande: Ganesha, Shiva, Shakti, Vishnu och Suraya.

15  Diwali – ljusfest. Ljus - och nyårsfest som firas vid nymåne i oktober eller november. Firas till gudarna Rama och Lakshmis ära.  Holi – färgfest. Färg- och vårfest som handlar om att det goda ska segra. Firas under två dagar i februari eller mars.

16  Barns födelse – familjens präst ber att inga onda andar ska skada barnet. Efter tolv dagar får barnet sitt namn.  Studera heliga skrifter – pojkarna i de tre högsta kasterna deltar i en rit när de är nio eller tio år. Lär sig läsa de heliga skrifterna på sanskrit tillsammans med en guru.  Bröllop – gifter sig ofta med någon föräldrarna valt, helst en ur samma kast. Bröllopet vara ofta i flera dagar. Vid bröllopsceremonin läser Brahminen (prästen) heliga texter, tar några timmar.  Begravning – när någon dör har kroppen dött men själen har blivit instängt i huvudet och måste befrias. Kremerar kroppen och den äldste manlige släktingen får tända bålet. Helst ska askan spridas i heliga floden Ganges.

17  Bhagavadgita – mytologiska berättelser om prinsen Arjuna och hans dilemman i livet. Många av äventyren finns även som film och i serietidningar.  Vedaböckerna – 3500 år gamla. Innehåller sånger, verser, böner och magiska formler.  Upanishaderna – samtal mellan en guru och hans adept. Beskriver många delar av hinduismen, bl a hur människans själ och världssjälen hör ihop.


Ladda ner ppt " Kristendom, Islam, Hinduism, Buddhism, Judendom."

Liknande presentationer


Google-annonser