Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Buddhism Buddha = Upplyst eller den som nått insikt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Buddhism Buddha = Upplyst eller den som nått insikt."— Presentationens avskrift:

1 Buddhism Buddha = Upplyst eller den som nått insikt

2 Prins Siddhartha Gautama Ca 500 el. 400 fvt i norra Indien Spådomen – Furste eller andlig ledare Siddhartha ger sig ut i världen Levde som asket med fasta och hårda kroppsövningar

3 Benarespredikan – vägen till lycka Staden Varanis – Vägen till lycka och till att bli fri från lidande krävde ansträngning och uthållighet. Predikade för sina anhängare om vägen till verklig lycka. Dit nåt man inte genom njutningar men inte heller att avstå från njutningar – Den gyllene medelvägen.

4 Den gyllene medelvägen Den gyllene medelvägen ett sätt att leva som förklaras i den åttafaldiga vägen. Lära om den vägen rullar som ett hjul ut i världen, ett hjul med åtta ekrar. Den gyllene medelvägen -Det finns enlig Buddha två motsatta sätt att leva på: lyx och överflöd eller att leva så enkelt att det bli självplågeri. Det bästa sättet att leva ligger mitt emellan, den gyllene medelvägen.

5 De fyra ädla sanningarna Sanningen om lidandet - Allt leder till lidande – Att föda, att leva, att vara kär, att vara sjuk, att åldras allt leder till lidande. Sanningen om lidandets uppkomst. Lidandet beror på begäret, livstörsten – Orsaken är att människan aldrig är nöjd. Sanningen om befrielsen från lidande. Lidandet upphör när begäret försvinner – Hur lidandet ska upphöra. Släck alla begär, sluta önska saker och ting, be inte om kärlek och framgång då blir du fri och når harmoni. Genom att gå den åttafaldiga vägen försvinner begären.

6 Den fjärde sanningen Sanningen om den åttafaldiga vägen som leder till att lidandet upphör. Genom att gå den åttafaldiga vägen försvinner begären. Det kräver ansträngning och uthållighet för att bli av med begäret. Meditationen en väg att släppa på allt begär och allt som håller en fast vid livet.

7 De åtta stegen – varje steg leder till nästa steg. Stegen går i en cirkeln. Inget steg är det första eller sista.

8 Den åttafaldiga vägen – Rätt insikt Rätt beslut Rätt tal Rätt handling Rätt levnadssätt Rätt strävan Rätt uppmärksamhet Rätt meditation

9 Nirvana - Slutmålet för en buddhist. Nirvana är ett tillstånd då man är fri från begär och längtan efter det materiella men också fri från längtan efter kärlek och lycka. Begär leder till otillfredsställelse och lidande.

10 Meditation Kan hjälpa människan att nå Nirvana.

11 Reinkarnation Befrielsen från återfödelsen – när livstörsten släcks och du är fri från begären. När livstörsten slocknat – Nirvana Nirvana är ett tillstånd av lycka – obeskrivlig, den går inte att förklara.

12 Anatman – icke själen Det finn ingen själ eller ett något jag som går vidare till nästa liv. Människan är en och samma.

13 Två riktningar inom buddhismen Theravada - De äldstes lära. Betonar att Buddha inte är någon gud. Varje människa måste själv ta sig till Nirvana. Buddha kan endast inspirera en människa att gå rätt väg. Med hjälp av meditation, rätt levnadssätt och kunskap om Buddhas lära kan människan nå Nirvana. Mahayana - Den stora vägen. Människan kan få hjälp att nå Nirvana. Buddha är en gud som man kan be till om kraft och förståelse. Nirvana är mer en plats, ett paradis där människan får leva lycka.

14 Skriftsamling-Tripitaka Tre korgar: Hur en munk ska leva. Den buddhistiska läran, predikningarna och berättelserna om Buddha. Hur läran ska tolkas

15


Ladda ner ppt "Buddhism Buddha = Upplyst eller den som nått insikt."

Liknande presentationer


Google-annonser