Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppgörande av trafiksäkerhetsplan för Lovisa och påbörjande av trafiksäkerhetsarbetet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppgörande av trafiksäkerhetsplan för Lovisa och påbörjande av trafiksäkerhetsarbetet."— Presentationens avskrift:

1 Uppgörande av trafiksäkerhetsplan för Lovisa och påbörjande av trafiksäkerhetsarbetet

2 Målsättning och utgångspunkter Uppgörande av trafiksäkerhetsplan Påbörjande av tväradministrativt trafiksäkerhetsarbete Stöd åt den kommunala förvaltningen i planeringen och förverkligandet av trafiksäkerhetsverksamheten Föregående plan från år 2005, efter det kommunfusion Trafiksäkerheten är en del av välståndet och boendetrivseln Trafiksäkerhet och smart rörlighet Linea Konsultit Oy | 15.12.2014 | 2

3 Arbetsskeden 1.Utgångspunkter och målsättningar, tyngdpunkter i verksamheten 2.Planering av trafikmiljöförbättring 3.Utveckling av bildningssektorns trafiksäkerhetsarbete: skolor, ungdomsarbete, idrottsväsende 4.Utveckling av grundtrygghetssektorns trafiksäkerhetsarbete: rådgivningar, dagvård, skolhälsovård, äldrevård 5.Utveckling och stödjande av det tväradministrativa trafiksäkerhetsarbetet 6.Kommunikation, rapportering Linea Konsultit Oy | 15.12.2014 | 3

4 Tidtabell Linea Konsultit Oy | 15.12.2014 | 4

5 Styrgrupp Lovisa stad Markus Lindroos, tekniska centralen Suvi Peltola, tekniska centralen Timo Tenhunen, bildningscentralen Lisbeth Forsblom, grundtrygghetscentralen Päivi Heikkilä, grundtrygghetscenrtralen Polisen Olli Reini Trafikskyddet Varpu Tavaststjerna Satu Tuomikoski NTM-centralen i Nyland Jenni Rautiainen Marko Kelkka Konsulter Annu Korhonen, Linea Konsultit Oy (trafiksäkerhetsarbete) Juha Heltimo, Strafica Oy (stöd åt förvaltningssektorerna) Mikko Lautala, Linea Konsultit Oy (förbättringsbehov i trafikmiljön) Linea Konsultit Oy | 15.12.2014 | 5

6 Trafiksäkerhet i skolorna, diskussionsteman 15.12.2014 Skolvägar, skoltransporter Elevenkät om trafiksäkerhet Säkerhetsbrister i trafikmiljön kring skolorna, skolkort Främjande av trafikfostran Trafikfostran i den nya läroplanen Linea Konsultit Oy | 15.12.2014 | 6

7 Skolvägar skoltransportbeslut och transportupphandling spelregler för skoltransporter hämtnings- och lämningsplatser, gångvägar dit föräldrars följeslagartrafik gång- och cykelvägar, spelregler Linea Konsultit Oy | 15.12.2014 | 7

8 Elevenkät om trafiksäkerhet Innehåll färdsätt till skolan saker som upplevs som farliga på vägen till skolan användning av cykelhjälm och reflex tycker man sig känna trafikreglerna Förverkligande, tidpunkt webropol årligen/vart annat år alla/vissa skolstadier sammandrag och behandling av resultaten Linea Konsultit Oy | 15.12.2014 | 8

9 Linea Konsultit Oy | 28.11.2014 | 9 2. Vad heter din skola?: 3. På vilken klass är du?:  3-klassen  6-klassen  9-klassen 4. Hur tog du dig till skolan idag (svarsdagen)?:  gående eller med sparkbräda  med cykel  med skoltaxi eller buss  med bilskjuts (förälder eller någon annan)  med moped eller skoter  med mopedbil  på något annat sätt 5. Hur tog du dig till skolan dagen innan?:  med cykel  med skoltaxi eller buss  med bilskjuts (förälder eller någon annan)  med moped eller skoter  med mopedbil  på något annat sätt 6. Hur lång väg har du till skolan?:  mindre än en kilometer  1-2 kilometer  2-3 kilometer  över 3 kilometer 7. Tycker du att din skolväg är trygg?:  ja  nej 8. Använder du cykelhjälm då du cyklar (till och från skolan eller annars)?:  alltid  nästan alltid  ganska sällan  aldrig  jag cyklar inte 9. Använder du reflex på hösten och vintern då det är mörkt?:  alltid  nästan alltid  ganska sällan  aldrig 10. Använder du bilbälte när du åker bil?:  alltid  nästan alltid  ganska sällan  aldrig

10 Säkerhetsbrister i trafikmiljön kring skolorna uppdatering av de år 2004 gjorda skolkorten enkät riktad till skolornas rektorer konsultbesök i terrängen Linea Konsultit Oy | 15.12.2014 | 10

11 Linea Konsultit Oy | 28.11.2014 | sivu 11 http://linea.fi/ekstranet/loviisanlitu2015/


Ladda ner ppt "Uppgörande av trafiksäkerhetsplan för Lovisa och påbörjande av trafiksäkerhetsarbetet."

Liknande presentationer


Google-annonser