Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljödatastöd Maj 2016. 60% svarsfrekvens 45 svar från 75 verksamheter Svar representerar 9 av 10 Fomaprogram 24 stycken frågor Syfte och motivation Innehåll.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljödatastöd Maj 2016. 60% svarsfrekvens 45 svar från 75 verksamheter Svar representerar 9 av 10 Fomaprogram 24 stycken frågor Syfte och motivation Innehåll."— Presentationens avskrift:

1 Miljödatastöd Maj 2016

2 60% svarsfrekvens 45 svar från 75 verksamheter Svar representerar 9 av 10 Fomaprogram 24 stycken frågor Syfte och motivation Innehåll och förståelse Genomförande Enkätsvar (anonymiserade) finns på arbetsplatsen och spritt via e- post Resultat utgörs delvis av tolkningar av enkätsvar

3 + Bra instrument för att arbeta med datahanteringsfrågor + Uppfattas meningsfullt och är linje med eget kvalitetsarbete -Är inte självklart ett bra sätt att kommunicera hur väl vi arbetar och upplevs delvis som en egen sfär skild från ’egentlig’ verksamhet -Koppling till miljö- och informationssäkerhetsarbete upplevs som otydlig

4 + Tillfört verksamheterna nya relevanta kvalitetskrav + Krav på dokumentation och kommunikation är bra -Svårt att ta till sig, kräver stöd -Finns delar som kvalitetsguiden inte hanterar -Relativt liten andel tycker att baskrav på ’tillhandahållande’ är tillräckligt

5 + Kvalitetsarbete är nytt för många verksamheter + Ersatt eller kompletterat annat kvalitetsarbete + Bra underlag till förbättringar i verksamheterna + Väl tilltagna tidsramar + Nödvändigt och tillräckligt stöd finns + Stor ambition finns att höja kvalitetsstatus till mer än basnivå -Formulärhanteringen på arbetsplatsen är bökig - Ofta resursbrist (personer) för att jobba med kvalitetsarbete och kunna nå uppsatta mål

6


Ladda ner ppt "Miljödatastöd Maj 2016. 60% svarsfrekvens 45 svar från 75 verksamheter Svar representerar 9 av 10 Fomaprogram 24 stycken frågor Syfte och motivation Innehåll."

Liknande presentationer


Google-annonser