Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ASI och Ubåt - ett ramverk för att följa upp och utvärdera insatser i missbruksvård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ASI och Ubåt - ett ramverk för att följa upp och utvärdera insatser i missbruksvård."— Presentationens avskrift:

1 ASI och Ubåt - ett ramverk för att följa upp och utvärdera insatser i missbruksvård

2 Syftet med ASI och UBÅT är att bidra till en kunskapsbaserad lokal missbruksvård Riktlinjer och forskningsrapporter Visar vad som fungerar utifrån resultat i vetenskapliga studier Studierna är redan gjorda (gamla) Studierna är oftast från andra länder med relativt få deltagare Kan resultaten generaliseras till vår verksamhet? Nya studier tar tid och är resurskrävande ASI och UBÅT Verktyg för att ta reda på vad som fungerar i den egna verksamheten Bygger på data som uppdateras kontinuerligt av användarna Alla rapporter är datoriserade och omedelbart tillgängliga Ca 70% av Sveriges kommuner kan användas som jämförelse Nya rapporter kan göras på ett par minuter och kräver inga resurser

3 Hur ser vår klientgrupp ut? Hur ser problembilden ut för våra klienter? Fördelning av Narkomaner – alkoholister – blandmissbrukare? Hur många har ett tungt missbruk? Har de speciella behov? Har de också psykiska problem som kräver behandling? Hur bor och försörjer sig klienterna? Hur många har barn? Hur ser brukarna på sina åtgärder och på oss? Kvalitetsskattningar. Vilket inflytande har brukarna över val av åtgärder? Är brukarna nöjda med de åtgärder de får? Är brukarna mer nöjda med externa än interna åtgärder? Upplever brukarna att de blir bättre av våra åtgärder? Tycker man att stödåtgärder ger lika bra resultat som psykosociala behandlingsinsatser? Hur ser brukarna på de ställen där de får behandling? Skiljer sig brukarnas uppfattningar från hur brukare i allmänhet upplever sina insatser? Vad kan vi använda brukar- och handläggarskattningar till? Mäta effekter eller tillfredsställelse? Vilka effekter har våra insatser? Hur många klienter följs upp? Är det bara vissa grupper som följs upp? Har klienterna mindre problem efter ett år? Hur många procent är sämre? Hur många procent är problemfria? Vilka åtgärder är vanligast hos oss – jämfört med andra? Vilka av våra åtgärder är mest effektiva? Finns det klientgrupper som har bättre eller sämre effekt av vissa åtgärder; är t.ex. KBT bra för narkomaner men inte för alkoholister? Har vi de åtgärder som visat sig effektiva på andra orter eller bör vi förändra vårt utbud av åtgärder? Exempel på frågor som kan belysas med hjälp av ASI och UBÅT

4 ASI Grundintervju ASI Uppföljningsintervju Utredning av klientens hjälpbehov och förändringar av problem Beskrivning av verksamhetens klientgrupper och hur deras problem förändras till uppföljning UBÅT Uppföljning och Beskrivning av Åtgärder Beskriver vilka åtgärder en klient får och hur de upplevs av brukare och handläggare Beskrivning av åtgärder vid verksamheten och hur de upplevs av brukare och handläggare ASI och UBÅT Visar hur klientens problem har förändrats för de åtgärder hen fått ASI och UBÅT visar vilka effekter olika åtgärder har vid verksamheten och i Sverige VerktygKlientnivå Verksamhetsnivå

5 ASI: Net-analys Verksamhetsrapporter: Kartläggning och uppföljning Backa vs Sverige storstad fullständig Backa vs Sverige storstad förenklad Backa två tidsperioder jämförs Göteborg vs Backa (nätverk/CAD) UBÅTUBÅT: Enkelt tabelluttag: Åtgärder och kvalitetsskattningar i SödertäljeÅtgärder och kvalitetsskattningar i Södertälje StälleStälle*: Åtgärder, kvalitetsskattningar och effekter vid olika ställen i Södertälje. UBÅT OCH ASI*: Effekter av olika åtgärder i Södertälje och i hela UBÅT Effekter av olika åtgärder i Södertälje och i hela UBÅT Ramverket består av tre typer av datoriserade uttag från ASI och UBÅT * Under utarbetande

6 Vanligaste enskilda åtgärderna (% av alla åtgärder)

7 Brukarskattningar av planerat och oplanerat avslut. % positiva skattningar.

8 Handläggarskattning av planerat och oplanerat avslut. % positiva skattningar.

9 Längd för åtgärder med planerat och oplanerat avslut. Median för dagar.

10

11

12

13 Förändring – uppföljningsintervjuer Två målsättningar med missbruksvård. Problemfrihet Socialtjänstlagen säger att missbruket ska upphöra, dvs bot. Intervjuarskattning = 0-1 i ASI-U Förbättring Ett annat mål är att missbruket och andra problem ska minska. Intervjuarskattning minskar med minst 2 skalsteg mellan G och U

14 Andel problemfria och med kvarstående problem i Södertälje vid G och U

15 Förbättrade StälleÅtgärdNAlkoholNarkotikaPsykisk hälsa BoendeBoendestöd2 11 2 Kognitiv beteendeterapi2 11 0 Lösningsfokuserad psykoterapi1 11 0 Motiverande behandling (MI)1 11 0 Stödboende12 58 4 % 41,7%67,0% 33% Alla åtgärder på Boende18 913 6 % 50,0%72,0% 33% Stället ”Boende” i Södertälje Vilka åtgärder finns där? Antal klienter som fått åtgärden? Antal (andel om det finns fler än 10) förbättrade.

16 Förbättrade StälleÅtgärdNAlkoholNarkotikaPsykisk hälsa M&K - KBTKognitiv beteendeterapi10 53 6 % 50,0%27,0% 60% Motiverande behandling (MI)1 10 1 Alla åtgärder på M&K - KBT11 63 1 % 54,5%27,0% 64% Stället ”M&K - KBT” i Södertälje Vilka åtgärder finns där? Antal klienter som fått åtgärden? Antal (andel om det finns fler än 10) förbättrade.

17 Förbättrade StälleÅtgärdNAlkoholNarkotikaPsykisk hälsa VuxenenhetenBoendestöd1 10 1 CRA2 00 0 Haschavvänjningsprogram, HAP1 01 0 Kognitiv beteendeterapi4 03 2 Lösningsfokuserad psykoterapi1 10 1 Stödjande samtal1 01 0 Återfallsprevention4 33 2 Alla åtgärder på Vuxenenheten14 58 6 % 35,7%57,0% 43% Stället ”Vuxenenheten” i Södertälje Vilka åtgärder finns där? Antal klienter som fått åtgärden? Antal (andel om det finns fler än 10) förbättrade.

18 ASI-Grund Kartläggning Bakgrund Problem ASI-Uppföljning Problem UBÅT Vilka åtgärder finns? Vilka får åtgärden? Vilka resultat har åtgärden? ASI och UBÅT Ett ramverk för kartläggning, uppföljning och utvärdering Förändring av problem Brukarupplevelse kvalitet Handläggare Bättre - Sämre Problemfri

19 Intervjuarskattningar för de tre profilerna


Ladda ner ppt "ASI och Ubåt - ett ramverk för att följa upp och utvärdera insatser i missbruksvård."

Liknande presentationer


Google-annonser