Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett ramverk för kartläggning, uppföljning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett ramverk för kartläggning, uppföljning"— Presentationens avskrift:

1 ASI och Ubåt - ett ramverk för att följa upp och utvärdera insatser i missbruksvård

2 Ett ramverk för kartläggning, uppföljning
ASI och UBÅT Ett ramverk för kartläggning, uppföljning och utvärdering ASI-Grund Kartläggning Bakgrund Problem ASI-Uppföljning Problem Förändring av problem Register Försörjning Sjukvård Kriminalitet Död Bättre - Sämre Problemfri Vilka effekter har åtgärden? Vilka får åtgärden? UBÅT Vilka åtgärder finns? Brukarupplevelse kvalitet Handläggare

3 Intervjuer i ASI-net mellan 2007 – 2016.
Denna presentation bygger på kliniska data från ASI-net Dvs både ASI och UBÅT I oktober 2016 fanns Grundintervjuer Uppföljningsintervjuer

4 Intervjuarskattningar ASI-Grund och ASI-uppföljning efter ca 1år (jan2016).
20% uppföljda

5 Reliabel förändring Vi behöver ett uttryck för en säkerställd förändring av en enskilds klients problem. I behandlingsforskning används Reliabelt Förändrings Index (RCI) som mått på en säkerställd förändring. För ASI är en säkerställd förändring minst 2 skalsteg på intervjuarskattningen mellan G och U (95% RCI). Vi kan då beräkna hur många procent av klienterna som uppnår en reliabel förbättring/försämring/oförändrade inom olika problemområden i ASI.

6 Andel förbättrade klienter (RCI) i hela ASI-net
Närmare 50% minskar sina problem med alkohol och runt 30% för övriga områden

7 Hur ser förändringarna ut för klienter med olika problembilder och behov?
Av alla klienter passar: Narkotikaprofilen 38%. Alkohol och Psykiska problem 33%. Avgränsade Alkoholproblem 18%. Ingen missbruksprofil 11%.

8 Intervjuarskattningar för de tre profilerna (AIS-G)

9 Andel förbättrade (RCI) i de tre missbruksprofilerna jämfört med hela ASI-net
Man måste ta hänsyn till att missbruksklienter är olika när man gör utvärderingar t.ex. är andelen förbättrade av det dominerande missbruket lika stor för alkohol- som narkotikamissbrukare

10 UBÅT: resultat från implementeringsperioden (juni 2012-oktober 2016)
63 Kommuner 2520 Åtgärder 1220 Klienter 875 ASI-G och 465 ASI-U 53% av ASI-G är uppföljda i UBÅT!

11 Totalt 2520 registreringar för 38 olika åtgärder

12 Uppföljning med Brukar- och Handläggarskattningar
Skala mellan 1 och 10. 7-10 = höga positiva skattningar. Vi visar procentandel positiva skattningar.

13 Brukarskattning av alla åtgärder (n=803 åtgärder)

14 Några kommentarer från brukarna.
Utan det här hade jag inte kunnat börja mitt tillfrisknande, fått oersättliga verktyg. (KBT) Behandlingspersonalen var trevliga, gav ett bra bemötande, välutbildade. (Stödsamtal) Insikt hur jag fungerar. Samtalen har varit givande, mycket bra. (ÅP) Tack för allt (Boendestöd) Klockrent! (12-steg) Utan detta hade jag inte kunnat svara på dessa frågor. Jag har fått mitt liv tillbaka. (12-steg) Utvecklade ett spelberoende under vistelsen. (Stödboende) Långtråkigt. (HVB-hem) Det var ingenting för mig. (Arbetsträning/sysselsättning)

15 Handläggarskattning av alla åtgärder (n=930 åtgärder)

16 Välkomna Täby! 60% av ASI-G är uppföljda i Täby!!!
Täby har registrerat 132 åtgärder för 70 klienter. 65 har ASI-G och 39 ASI-U 60% av ASI-G är uppföljda i Täby!!! Cecilia presenterar verksamheten utifrån standardiserade verktyg och vikten av ASI-uppföljningarna. Hans presenterar hur man säljer in ASI-UBÅT till klienterna. Tony presenterar Vikten av utvärdering av insatser inom socialtjänsten och hur vi integrerar ASI – UBÅT i verksamheten.

17 Ramverket består av olika rapporter från ASI och UBÅT
ASI: Net-analys Verksamhetsrapporter: Kartläggning och uppföljning Verksamhetsrapport Täby UBÅT OCH ASI*: Effekter av olika åtgärder i UBÅT och i Täby UBÅT: Åtgärder och kvalitetsskattningar i Täby Åtgärder och effekter vid olika Ställen i Täby*. * Under utarbetande

18 Resultat från UBÅT och ASI
Här visar vi resultat (% förbättrade) från de vanligaste åtgärderna (1504 registreringar) som också har ASI med uppföljningsintervju. De har minst 30 registreringar i hela UBÅT De har minst 20 registreringar i missbruksprofilerna De har minst 10 registreringar i en enskild kommun Vi använder Täby som exempel på en enskild kommun

19 Andel förbättrade för de vanligaste åtgärderna i hela UBÅT
UBÅT hela % Antal Alkohol Narkotika Psykisk hälsa Genomsnitt 12-steg 153 69 39 58 55 Stödsamtal 66 56 53 54 Boendestöd 63 57 38 51 ÅP 59 Stödboende 165 42 48 49 KBT 107 34 52 46 Arbetsträning 40 36 33 MI (MET) 32 50 24 Alla åtgärder 991

20 Effekter på Alkohol, Narkotika och Psykisk hälsa för olika åtgärder i UBÅT
%

21 Andel förbättrade för de vanligaste åtgärderna i hela UBÅT och i Täby
UBÅT hela % Täby hela % N Alkohol Narkotika Psykisk hälsa Genom-snitt 12-steg 153 69 39 58 55 2 Stödsamtal 66 56 53 54 10 50 57 30 46 Boendestöd 63 38 51 14 36 27 ÅP 59 60 11 24 Stödboende 165 42 48 49 18 35 22 32 KBT 107 34 52 7 Arbetsträning 40 33 20 37 MI (MET) 1 Alla åtgärder 991 83

22

23

24

25 Socialmedicinska teamet
Ställe Vilka åtgärder finns på två olika ställen i Täby? Hur ser effekterna ut? Behandlingsteamet Antal förbättrade Åtgärder Totalt antal Alkohol Narkotika Psykisk hälsa Boendestöd 1 CRA 2 Kognitiv beteendeterapi MET Stödjande samtal 9 4 Återfallsprevention 5 Totalt Antal 23 11 7 Procent förbättrade 48% 25% 32% Socialmedicinska teamet Antal förbättrade Åtgärder Totalt antal Alkohol Narkotika Psykisk hälsa Boendestöd 13 5 6 2 Kontaktperson 4 Stödjande samtal 1 Totalt 18 9 Procent förbättrade 53% 40% 22%

26 Vad tycker brukarna i Täby om Behandlingsteamet och Socialmedicinska teamet?

27 Vad tycker handläggarna i Täby om Behandlingsteamet och Socialmedicinska teamet?

28 SLUT Om du vill ha dessa bilder
Eller rapporter från Täby och Södertälje så gå till Ubåtsnytt på Råbe&Kobberstads hemsida Eller Googla Ubåtsnytt! SLUT


Ladda ner ppt "Ett ramverk för kartläggning, uppföljning"

Liknande presentationer


Google-annonser