Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljödata ABwww.miljodata.seBG 5504-4325Besöksadress Ronnebygatan 46 37138 Karlskrona0455-33 35 30PG 17141-3Org. Nr 556324-4036 Adato - rehabverktyget.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljödata ABwww.miljodata.seBG 5504-4325Besöksadress Ronnebygatan 46 37138 Karlskrona0455-33 35 30PG 17141-3Org. Nr 556324-4036 Adato - rehabverktyget."— Presentationens avskrift:

1 Miljödata ABwww.miljodata.seBG 5504-4325Besöksadress Ronnebygatan 46 37138 Karlskrona0455-33 35 30PG 17141-3Org. Nr 556324-4036 Adato - rehabverktyget

2 En samverkande helhet

3 Adato - rehabverktyget Tiden är kort!

4 Adato - rehabverktyget Inloggning Starta Adato från adressen: https://www.halsolaget.se/xxxxxxxx/adato Som ansvarig chef har du behörighet att arbeta med den personal som du ansvarar för. Adato Chef känner av om du arbetar med surfplatta (Ipad, Android, Win 8), dator (IE, Safari, Google, Firefox) eller smartphone.

5 Adato - rehabverktyget Startsidan – att göra Sjukfrånvaroperioder förs över automatiskt från PA-systemet till Adato, som bevakar dessa ett kalenderår bakåt. Sjukperioder med mer än 15 sjukdagar, eller 6 korttidstillfällen förs över till rehabbevakningen. Bevakningsperioderna väljer ni själva! Mail går till chefen när ett ärende finns i rehabbevakningen! Att göra visar aktiviteter och bevakningar som ska utföras: - Klicka på ”77 rehabbevakningar” för att visa ”Rehabbevakningar” - Klicka på ”5 pågående rehabärenden” för att visa ”Rehabärenden” Du kan också söka en person nedanför, skriv namnet. Länkar visar samlade dokument och sidor du kan klicka på.

6 Adato - rehabverktyget Rehabbevakningar När du loggat in visas ”Rehabbevakningar” som urval (som du även fått e-post om). Markera en rad/person som du ska skapa ett nytt rehabärende för och klicka på ”Lägg till rehabärende”. ”Visa frånvaro” visar sjukperioderna som också visas grafiskt bredvid.

7 Adato - rehabverktyget Lägg till ett rehabärende Nu visas medarbetaren med person- och anställningsinformation. Ange sjukdomstyp och sjukdomsorsak, och om det finns förebyggande personanteckningar kan de kopieras till rehabärendet (visas längst ner). När du klickar på ”Spara” sparas detta som ett rehabärende och flyttas från Rehabbevakningar till Rehabärenden.

8 Adato - rehabverktyget Anteckna i ett nytt ärende När ett nytt rehabärendet visas är det tomt på anteckningar. Registrera nu din första anteckning, välj t ex guiden Anteckning där du dokumen- terar din första kontakt i rehabjournalen om rehabärendet.

9 Adato - rehabverktyget Rehabanteckningar Registrera datum för händelsen, en rubrik, vilket rehabsteg ärendet befinner sig på i processen. Skriv själva anteckningen som beskriver rehabhändelsen. Klicka på knappen ”Spara”, men först kan du också lägga till en åtgärd.

10 Adato - rehabverktyget Rehabjournal med anteckningar I rehabjournalen dokumenteras alla händelser med hjälp av guider (Anteckning, rehabutredning etc.). Detta medför att en journal av händelser successivt skapas över rehabärendet. Om du klickar på pilarna visas mer information om ärendet

11 Adato - rehabverktyget Åtgärder och bifoga dokument Du kan koppla åtgärd(er) till ärendet. Om du vill att åtgärden ska skickas som ett e-postmeddelande kan du ange datum och välja kontakt- person(er) som meddelandet ska skickas till, skriv namnet och välj. Du kan också bifoga dokument, t.ex. ett skannat sjukintyg

12 Adato - rehabverktyget Mina pågående rehabärenden Rehabbevakningen försvinner från bevakningslistan, och kommer att visas som ett nytt rehabärende bland Rehabärenden (fliken Mina medarbetare), här visas alla de ärenden du ansvarar för, en person på varje rad. Det finns fler urval att välja och titta på t ex Sjukfrånvaroöversikt.

13 Adato - rehabverktyget Skriv ut journal o/e anteckning På rehabjournalen visas dokumentationen, alla anteckningar, med den senaste anteckningen överst, även ev åtgärder. Knappen Skriv ut ger dig en pdf-utskrift av hela rehab- journalen, du kan också skriva ut enskild anteckning. Det är viktigt att använda Avsluta rehabärende när det är ett avslut.

14 Adato - rehabverktyget Processkedja - aktiviteter Processkedja visas längst upp i rehabärendet (kan även vara aktiviteter i en personakt). För musmarkör över den röda pilen så visas vad som är nästa steg i ärendet. Klicka på pilen eller på själva aktiviteten i Att göra listan för att dokumentera. Det är olika aktiviteter i långtids- resp korttidsärende.

15 Adato - rehabverktyget Avsluta ett rehabärende Avsluta rehabärendet När ett ärende är avslutat, ska det också avslutas i Adato. Det är mycket viktigt att anteckna att ärendet är avslutat. Du använder guiden ”Avsluta rehabärende” för att göra detta. Ärendet flyttas då och går att hitta under Rehabärenden – Avslutade.

16 Personakt - anteckningar Adato - rehabverktyget Dokumentera personanteckningar som förebyggande insatser. I samband med sjukfrånvaro behöver man ofta registrera anteckningar om kontakter med den sjukskrivne innan ett rehabärende har påbörjats. När sedan ett rehabärende skapas kan man kopiera personanteckningarna till rehabjournalen, de visas automatiskt när du skapar ärendet.

17 Adato - rehabverktyget Uppföljning och statistik Alla rehabilitering och anpassning är ett långsiktigt arbete. Därför är det viktigt att kunna mäta och följa upp hur arbetet fortgår dels i form av statistisk (sjukfrånvaro- och rehabstatistik) men också att kunna följa upp kostnaderna.


Ladda ner ppt "Miljödata ABwww.miljodata.seBG 5504-4325Besöksadress Ronnebygatan 46 37138 Karlskrona0455-33 35 30PG 17141-3Org. Nr 556324-4036 Adato - rehabverktyget."

Liknande presentationer


Google-annonser