Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sparebankforeningen i Norge 20. oktober 2006 Jón Sigurðsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sparebankforeningen i Norge 20. oktober 2006 Jón Sigurðsson."— Presentationens avskrift:

1 Sparebankforeningen i Norge 20. oktober 2006 Jón Sigurðsson

2 Översikt JS - okt 06 - 1 Invånare 0,3 millj. Servicegrenar 68 % av GDP GDP per capita 5. högsta Konkurrensförmåga 4. - 6. bästa Ekonomisk frihet 5. bästa Internet förbindelser 1. plats Livslängd 1. - 2. längsta Offentlig sektor 47 % av GDP

3 Räntan JS - okt 06 - 2 Repo-ränta 1. nov. 2000 11,40 % -12. nov. 2002 6,30 % - 2. nov. 2004 7,25 % - 7. juni 2005 9,50 % - 6. des. 200510,50 % - 4. apr. 200611,50 % -18. mai 2006 12,25 % - 6. juli 2006 13,00 % - 16. aug. 2006 13,50 % -14. sept. 200614,00 %

4 Valutaindex JS - okt 06 - 3 Nov. 2001147,9 Nov. 2002129,1 Nov. 2003125,1 Nov. 2004119,7 Nov. 2005102,7 Mai 2006126,5 Juli 2006130,2 Aug. 2006125,1 Sept.2006123,2

5 Utvecklingen JS - okt 06 - 4 Utbildning – vägar – kommunikationer Informationsteknik Fiskerisystem – löneavtal – EEA – detaljhandeln Liberalisering – privatiseringar – globalisering Kapitalmarknad – kapitalrörelser – kapitalisering Skattesatser – köpförmåga Bankprivatiseringar Storinvesteringar – högkonjunktur Bostadsmarknaden – bostadslåner

6 Bytesbalansen JS - okt 06 - 5 Bytesbalans av GDP 2005(- 16,1 ) % 2006(- 18,7 ) % 2007 *(- 10,7 ) % 2008 *(- 3,8 ) % Investeringar (förändring f.f. året) 2005+ 37,6 % 2006+ 8,3 % 2007 *(- 21,6 ) %

7 Investeringar utomlands JS - okt 06 - 6 Milliarder US$ 1994 - 2003 : Norge 38 Sverige 150 Danmark 82 Finland 73 Island 1,5

8 Finanssystemet JS - okt 06 - 7 Fria räntor (´84-87) – fria kapitalrörelser (´90-95) Börsen (´85) Konkurrenstillsynet (´93) Finanstillsynet (´98) EEA (´94) – stadgar och regler Ny lag om Islands Centralbank (´01) Fritt flytande marknadsvaluta (´01) Privatisering av banksystemet (´98-03)

9 Centralbankens roll JS - okt 06 - 8 Stabilitet i inflation Numerärt årligt inflationsmål Stabilitet och säkerhet i finanssystemet Den isländska kronan Valutareserver Internationellt samarbete Statistik Samarbete med Finanstillsynet

10 Bankväsendet JS - okt 06 - 9 Före 1990 13 banker och finansföretag Statsägda banker dominerar Sammanslagning och konsolidering > 4 banker 2002 de sista bankerna privatiseras Från 2003 snabb tillväxt och kapitalisering multinationell utveckling bostadslåner diversifierade funktioner

11 Bostadsmarknaden JS - okt 06 - 10 Hus och lägenheter överväldigande i privat ägo Hushållens skulder 97 % av GDP Hushållens skulder 48 % av egen egendom Den statsägda Bostadslånefonden Räntorna sänks 2004 – 2005 Bankernas andel av bostadslåner stiger stärkt Explosion i bostadslåner 2004 – 2006 Lugnare på marknaden

12 Statistiken 2005 JS - okt 06 - 11 GDP + 7,5 % f.f.år Inflation 4,0 %- Privat konsumtion+ 12,3 %- Investeringar+ 37,6 %- Bytesbalans ( - 16,1 % av GDP) Arbetslöshet 2,1 % f.f.år M3+ 23,2 % - Lägenhetspriser+ 31,0 %- Börspriser+ 71,0 %-

13 2005 - 2006 JS - okt 06 - 12 Utvecklingen: >storinvesteringar och underskott i bytesbalansen >bostadslåner och bankerna invaderar på marknaden >förväntningar om skatter och storinvesteringar >inflation på bostadsmarknaden och utlåneökning >spekulationer utomlands med valutan >bankernas tillväxt och högre räntor i finansieringen >högkonjunktur i byggnadsbranchen >ökad efterfrågan och inflationsförväntningar >devaluering och inflationsvåg

14 Utsikter JS - okt 06 - 13 2006 - 2008 200620072008 f.f.år Prognos 1 om inflation 8,19,75,7 % - 2 - -7,34,52,5 % Prognos om GDP 4,81,8 (- 0,5) %

15 Nya näringsgrenar JS - okt 06 - 14 Turismen Aluminiumindustrin Energisektorn Finanssektorn

16 Penningpolitik JS - okt 06 - 15 Självständighet och eget ansvar 3 governörer och specialister Beslut sex gånger i året Formella regler om beslutsfattande Inflationsmål : 2,5 % Memorandum om årligt numerärt inflationsmål Inflationsmål och “tål-gränser” (+/- 1,5 %) Resultat efter 18 – 24 månader varje gång

17 Penningpolitikens aspekter JS - okt 06 - 16 Storinvesteringarna – arbetsmarknaden Bytesbalansen Låneutvecklingen – M3 Bostadspriserna – börspriserna Valutaindexet – valutans inflytande Statsfinanserna Avtalsrörelserna Exportnäringsgrenarnas intressen

18 Rapporter om bankerna JS - okt 06 - 17 2006Barclays Capital Credit Sight Fitch Ratings Merrill Lynch Jyske Bank Morgan Stanley DrKW Standard & Poor´s Danske Bank Bank of America

19 Ratings-företagen JS - okt 06 - 18 2005 - 2006 Moody´s Fitch S&P Kaupthing Bank A1 P-1 A F1 Glitnir Bank A1 P-1 A F1 A- A-2 Landsbanki A2 P-1 A F1 Isländska staten Aaa AA AA-


Ladda ner ppt "Sparebankforeningen i Norge 20. oktober 2006 Jón Sigurðsson."

Liknande presentationer


Google-annonser