Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fråga bibliotekarien 2007 Nina Granlund Biblioteken.fi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fråga bibliotekarien 2007 Nina Granlund Biblioteken.fi."— Presentationens avskrift:

1 Fråga bibliotekarien 2007 Nina Granlund Biblioteken.fi

2 Digital referenstjänst De finska bibliotekens gemensamma digitala referenstjänst Befinner sig i portalen Biblioteken.fi http://www.biblioteken.fi/ http://www.biblioteken.fi/

3 Digital referenstjänst Frågan skickas via webformulär till Biblioteken.fi, http://www.biblioteken.fi/fraga_bibliotekarie n, barnens kanal, http://www.biblioteken.fi/barn/fraga_bibliot ekarien/ http://www.biblioteken.fi/fraga_bibliotekarie n http://www.biblioteken.fi/barn/fraga_bibliot ekarien/ Svaret skickas till frågeställarens e- postadress

4 Fråga bibliotekarien Upprättades i denna form 1999: webformulär för frågor, publiceringssystem för svarande, öppet arkiv Publiceringssystemet har förnyats 2002 och 2005 Ändast mindre ändringar i själva tjänsten

5 Trespråkig Finska, svenska, engelska http://www.kirjastot.fi http://www.biblioteken.fi http://www.libraries.fi

6 Bibliotek som deltar De finska bibliotekens gemensamma digitalreferenstjänst: 39 allmänna bibliotek, 14 specialbibliotek, 1 universitetsbibliotek http://www.biblioteken.fi/fraga_bibliotekarien/ bibliotek

7 Bibliotek som deltar Alla landskapsbibliotek ”Svenska bibliotek”: Borgå, Esbo, Helsingfors, Karleby, Kyrkslätt, Mariehamn, Vasa, Åbo (+special- och universitetsbibl.)

8 Utveckling Nya bibliotek + referenstjänster Chatt-projekt: De svenska bibliotekens egen chatt-tjänst Digi-tv som kanal för Fråga bibliotekarien

9 Antal svar 1999 1332 2000 2438 2001 2649 2002 2550 2003 2928 2004 3561 2005 4000 2006 5029

10 Svar på svenska 2006 Svenska svar 2006 135

11 Betjäningsprincip Svar inom tre arbetsdagar (lördag, söndag, helgdagar utesluts) Oftast skickas svaret fortare (71% under första dygn)

12 Referenstjänst Fråga bibliotekarien är en traditionell referenstjänst: Svaret innehåller referenser till material Alla frågor besvaras

13 Grundtanke Frågan möter en sakkunnig = den som anser sig kunna besvara frågan bra, svarar Specialbibliotekens kunnande bör utnyttjas effektivt

14 Hemkommun eller bibliotek Frågeställaren anger sin hemkommun i frågeformuläret Frågeställaren kan också välja besvarande bibliotek eller referenstjänst från en lista

15 Praktik Kommunen/Biblioteket som frågeställaren har valt syns i svarsmodulen Samtidigt när frågan skickas till Fråga bibliotekarien, skickas e-postmeddelande till biblioteket som kunden valt

16 Praktik Bibliotek som deltar ansvarar för att frågor som skickas från deras kommun(er) eller ämnesområde blir besvarade inom tre arbetsdagar Frågor som skickas från andra kommuner besvaras av alla deltagande bibliotekarier

17 Praktik Bibliotek som deltar har valt ansvarspersoner Nationell redaktör Redaktionen för Biblioteken.fi

18 Ansvarar även för arkivet utveckling och teknik

19 Viktiga värden Snabb betjäning Tillförlitlighet Kvalitet Jämställdhet

20 Referenstjänst i nätet Mera tid att bearbeta svaret Inget samtal med kunden -> emailväxling möjlig Källmaterial: tryckt material, digitalt material (bl.ann. www-sidor)

21 Att formulera svar Frågan måste läsas igenom ordentligt och tolkas

22 Exempel 1 Jag söker namnet på en finsk popartist vars efternamn slutar på -nen och vars förnamn är Juha

23 Exempel 1 Din fråga är ganska svår att besvara. Det är nämligen så, att ett stort antal efternamn i Finland slutar på -nen och även Juha är ett mycket vanligt förnamn. Några musiker har jag ändå kommit på, nämligen gitarristerna Juha Torvinen (gruppen Eppu Normaali) och Juha Björninen. Eller menar du kanske Juice Leskinen? (forts.)

24 Exempel 1 Om finsk rockmusik hittar du information i följande Internet-källör Rockdata, http://www.sjoki.uta.fi/~latvis/rockdata.html och Bändit, http://www.banditrekisteri.com/. […]Dansorkestrar kan du hitta i Tanssipaikkojen esiintyjiä, http://tanssi.net/fi/esiintyjat.html. Det skulle vara till stor hjälp, om du skulle kunna definiera lite din fråga närmare. Är artisten du söker efter en musiker eller kanske någon annan sorts konstnär? Är han ännu aktiv osv.? http://www.sjoki.uta.fi/~latvis/rockdata.htmlhttp://www.banditrekisteri.com/http://tanssi.net/fi/esiintyjat.html

25 Att formulera svar Svaret innehåller referenser till material, men även faktasvar (källmaterial tryckt/digitalt)

26 Exempel 2 Hur stavas ordet rullator? Rullator eller rollator

27 Exempel 2 Enligt Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (SAOL) kan både rollator och rullator användas i betydelsen "stödanordning på hjul för den som har svårt att gå". Bonniers svenska ordbok (2002) anger för ordet rullator "annan stavning av rollator". Båda stavningarna kan användas.

28 Att formulera svar Inga färdiga uppsatser Om frågan är sådan att man inte kan besvara den med bibliotekkunskap, hänvisas frågeställaren till sakkunniga

29 Exempel 3 Efter att Euron infördes anges priserna i Finland oftast som: 3,5€(i stället för 3,50€) eller 0,07€ (i stället för 7 cent). Det är enligt min mening ett mycket otydligt och opraktiskt sätt. Vad är orsakerna till detta och var hittar jag mera information?

30 Exempel 3 Reglerna för hur prisangivelse i euro skall göras hittas på http://www.vm.fi/files/asiakaspalveluswe.pdf Europriser skrivs på följande sätt [..]. Kan tyvärr inte spekulera i orsakerna till de avvikelser, som du konstaterat. Kanske skulle du kunna fråga Konsumentverkets telefonrådgivning (vardagar 9-15 telefon 09–7726 7821) eller Länsstyrelsernas konsument- och konkurrensavdelningar, www.intermin.fi /sve/yhteys.html som ger information och råd om prismärkning. http://www.vm.fi/files/asiakaspalveluswe.pdf

31 Att formulera svar Upphovsrätt måste betraktas särskilt om man sparar texter med citat i det öppna arkivet Ämnesord anges (arkivets sökning)

32 Exempel 4 Finns det någon förening, organisation, råd el dyl som tar tillvara på svenskheten i Finland?

33 Exempel 4 De största och viktigaste finlandssvenska organisationerna är: Svenska kulturfonden http://www.kulturfonden.fi/ och Svenska litteratursällskapet i Finland http://www.sls.fi/ http://www.kulturfonden.fi/ http://www.sls.fi/

34 Exempel 4 Ämnesord: finlandssvenskhet

35 Arkiv Öppet arkiv: svaren sparas i öppet arkiv http://www.biblioteken.fi/fraga_bibliotekarie n/arkivet.aspx http://www.biblioteken.fi/fraga_bibliotekarie n/arkivet.aspx Svar (frågor), som innehåller personliga uppgifter sparas i slutet arkiv Svar (frågor), som inte anses ha informationsvärde för andra informationssökare sparas i slutet arkiv

36 Om digital referenstjänst Biblioteken.fi, Biblioteksbranschen, Digital referenstjänst http://www.biblioteken.fi/biblioteksbransch en/digital_referenstjanst/ http://www.biblioteken.fi/biblioteksbransch en/digital_referenstjanst/ Kirjastot.fi, Kirjastoala, Verkkotietopalvelu http://www.kirjastot.fi/kirjastoala/verkkotiet opalvelu/ http://www.kirjastot.fi/kirjastoala/verkkotiet opalvelu/

37 Kommentarer redaktionen@biblioteken.fi


Ladda ner ppt "Fråga bibliotekarien 2007 Nina Granlund Biblioteken.fi."

Liknande presentationer


Google-annonser