Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ISAM-kursen Ht 2010 Kursledare: Jakob Åsberg, 0708-601615

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ISAM-kursen Ht 2010 Kursledare: Jakob Åsberg, 0708-601615"— Presentationens avskrift:

1 ISAM-kursen Ht 2010 Kursledare: Jakob Åsberg, 0708-601615 psyjaas@psy.gu.se

2 (Vem är jag?) Skicka runt närvarolista. Vad är psykologi? Vilken verksamhet finns på psykologiska institutionen? Info om registrering, avregistrering ISAM-kursen: Hitta till PI:s hemsida och GUL Kursplan och schema Bedömning (tenta) Kursutvärdering vt 2010, samt gjorda förändringar. Besök av kåren (18.45). Presentation av er!!

3 Tankar, känslor, beteende och samspel med andra Psykologi är det vetenskapliga ämne som behandlar människans tankar, känslor, beteende och samspel med andra. Psykologiska institutionen har utbildningar med stor bredd inom ämnesområdet psykologi. Vi ger utbildning på både grund- och avancerad nivå i form av fristående kurser och program. All undervisning är forskningsanknuten och vi strävar genom vårt breda utbud av kurser att tillgodose det omgivande samhällets behov av psykologiskkunskap.

4 Forskning som bedrivs på institutionen Områdesgrupper Arbets- och organisationspsykologi Hälsa, Handikapp, Åldrande Kognition, Motivation och Socialpsykologi Utvecklings- och personlighetspsykologi Forskargrupper Adult Development and Aging (ADA- Gero Group) Criminal, Legal and Investigative Psychology (CLIP) Psychological Research on Disability (PReD) Environmental Psychology Unit (EPU) Missbrukspsykologi (Psychology of Addiction) Psykologisk hälsa och ohälsa

5 Om du bestämmer dig för att inte läsa kursen kan det vara viktigt att du avregistrerar sig. Detta görs på studentservice. Att man har en plats på en kurs innebär inte att man är garanterad att få hoppa in på den kursen när den ges nästa gång eller i framtiden (garanti för: föräldrarledighet, sjukdom med läkarintyg, militärtjänst). Info om registrering, avregistrering Se vidare i regelsamlingen: http://www.rk.gu.se/digitalAssets/1299/1299480_regelsamli ng_svensk.pdf

6 ISAM-kursens upplägg I. Introduktion: Introduktion – mänsklig kommunikation, verbal och icke-verbal Föreläsning 1 och 2 Övning 1 II. Barn och ungdom: Föreläsning 3 och 4 Övning 2 III. Metod för analys: Övning 3 (examinerande litteraturseminarium) IV. Arbetslivet: Föreläsning 5 och 7 Övning 4 V.Vården, sex och samlevnad: Föreläsning 6 Övning 5 VI. Tentamen

7 Psykologiska institutionens hemsida www.psy.gu.se

8 GUL http://www.utbildning.gu.se/digitalAssets/131 2/1312122_gul-infoblad-student-juli- 2010.pdf

9 Hur bedöms kursen? 1. Deltagande på övningar och det examinerande litteraturseminariet (21 okt) (inklusive inlämningsuppgift). 2. Skriftlig tentamen När: 16 dec 17:30-21:00 Lokal: F6 Ingen föranmälan krävs Glöm ej legitimation Tentan består av två delar, en del som besvaras i grupp och en del som besvaras individuellt (1,5 timmar för varje del). Endast betygen Godkänd eller Underkänd ges. För att bli godkänd krävs godkänt på både gruppdelen och den individuella delen (minst 50% på varje del). Omtentamen sker endast individuellt och kommer att äga rum den 26e januari. Det ges ytterligare en chans i slutet av maj, 2011. 3. Skriftlig inlämningsuppgift Att skriftligt reflektera över lärandemålen, samt att relatera dessa till de egna arbete /planerade arbetsliv Ca 900 ord, dubbelt radavstånd att lämnas in (till Jakob) senast 5 januari

10 Kort sammanfattning av genomförda åtgärder: Den bok som fått flest negativa omdömen (Lantz, intervjuteknik) har tagits bort. En ny bok om mänsklig kommunikation av B. Nilsson kommer att inkluderas för att ge studenterna en översiktlig och bred ingång till ämnet. Gemensamt ansvar för att genusaspeker vävs in i kursen

11 Närvarolista Presentation av er! Vad heter du? Vad jobbar/pluggar/sysslar du med? Vad har du för förväntningar på kursen?


Ladda ner ppt "ISAM-kursen Ht 2010 Kursledare: Jakob Åsberg, 0708-601615"

Liknande presentationer


Google-annonser