Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Intervju- och Samtalsmetodik (ISAM) Vt 2012 Kursledare: Emma Roos af Hjelmsäter Kontakta mig gärna via GUL eller mail!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Intervju- och Samtalsmetodik (ISAM) Vt 2012 Kursledare: Emma Roos af Hjelmsäter Kontakta mig gärna via GUL eller mail!"— Presentationens avskrift:

1 Intervju- och Samtalsmetodik (ISAM) Vt 2012 Kursledare: Emma Roos af Hjelmsäter emma.roos@psy.gu.se Kontakta mig gärna via GUL eller mail!

2 Tips Grön understruken text = länkar till ytterligare info Om du väljer att visa bilderna i helskärmsläge blir länkarna klickbara

3 Forskning som bedrivs på institutionen Områdesgrupper Arbets- och organisationspsykologi Hälsa, Handikapp, Åldrande Kognition, Motivation och Socialpsykologi Utvecklings- och personlighetspsykologi Forskargrupper Adult Development and Aging (ADA- Gero Group) Criminal, Legal and Investigative Psychology (CLIP) Psychological Research on Disability (PReD) Environmental Psychology Unit (EPU) Missbrukspsykologi (Psychology of Addiction) Psykologisk hälsa och ohälsa

4 Om du bestämmer dig för att inte läsa kursen är det viktigt att du avregistrerar dig. Detta görs på studentexpeditionen. Senast 3 veckor efter kursstart! Att man har en plats på en kurs innebär inte att man är garanterad att få hoppa in på den kursen i framtiden. Du får gå kursen senare endast i mån av plats. I allmänhet har du bättre chans att komma in om du söker kursen på nytt.studentexpeditionen Info om registrering & avregistrering Se vidare i regelsamlingen: http://www.rk.gu.se/digitalAssets/1299/1299480_regelsamling_ svensk.pdf http://www.rk.gu.se/digitalAssets/1299/1299480_regelsamling_ svensk.pdf

5 Nyttig och nödvändig info Psykologiska inst. hemsida: psy.gu.sepsy.gu.se Info om studier vid institutionen ⌂⌂ Skaffa GU-kortet!GU-kortet GUL – Info om kursen överlag – Instruktioner för examinerande litteraturseminarium och inlämningsuppgift – Ev. schemaändringar (använd schemat på nätet!) – Kontakt med kursledare och andra deltagare Kursplan

6 ISAM-kursens upplägg ⌂ ⌂ I. Introduktion: Introduktion – mänsklig kommunikation, verbal och icke-verbal Föreläsning 1 och 2 Övning 1 II. Barn och ungdom: Föreläsning 3 och 4 Övning 2 III. Metod för analys: Övning 3 (examinerande litteraturseminarium) IV.Vården, sex och samlevnad: Föreläsning 5 Övning 4 V. Arbetslivet: Föreläsning 6 och 7 Övning 5 och 6 VI. Tentamen + skriftlig inlämningsuppgift

7 Hur bedöms kursen? 1.Deltagande på övningar och det examinerande litteraturseminariet (inklusive inlämningsuppgift). Mer info finns på GUL 2. Skriftlig tentamen När: måndag 4 juni 17:30-21:00 Lokal: F7 (?) Ingen föranmälan krävs Glöm ej legitimation Tentan består av två delar, en del som besvaras i grupp och en del som besvaras individuellt (1,5 timmar för varje del). Endast betygen Godkänd eller Underkänd ges. För att bli godkänd krävs godkänt på både gruppdelen och den individuella delen (minst 50% på varje del). Omtentamen sker endast individuellt (anmälan senast 6 dagar i förväg!) 3. Skriftlig inlämningsuppgift Att skriftligt reflektera över lärandemålen, samt att relatera dessa till de egna arbete /planerade arbetsliv Mer info kommer på GUL

8 Kurslitteraturen Nilsson, Björn & Waldermarsson, Anna‐Karin (2009). Kommunikation – Samspel mellan människor. Rautalinko, Erik, (2007). Samtalsfärdigheter – Stöd, vägledning & ledarskap D´Elia, Giacomo (2004). Det kognitiva samtalet i vården. Granhag, Pär Anders (2001). Vittnespsykologi. Hilmarsson, Hilmar (1999). Samtalet med känslomässig intelligens. Hjelmquist, Erland (1987). Mänsklig kommunikation Övreeide, Haldor. Samtal med barn

9 Tidigare kursutvärderingar Överlag positivt! (Snittbetyg 4,4 /5) Övningarna särskilt uppskattade Olika uppfattningar om kursens innehåll, en del tycker det är bra att kursen tar upp olika områden, andra tycker det blir för spretigt / detta moment är ej relevant för mig. Samma gäller för kurslitteraturen.

10 Närvarolista Presentation av er! Vad heter du? Vad jobbar/pluggar/sysslar du med? Vad har du för förväntningar på kursen? Vårterminens gäng består av fritidspedagoger, jurister, personalvetare, socionomer, arbetsterapeuter, journalister, revisorer, it- konsulter, betongare, embryologer, läkare och beteendevetare.


Ladda ner ppt "Intervju- och Samtalsmetodik (ISAM) Vt 2012 Kursledare: Emma Roos af Hjelmsäter Kontakta mig gärna via GUL eller mail!"

Liknande presentationer


Google-annonser