Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Orkla Foods Sverige AB Malmö september 2014 Filmtester Frödinge, Risifrutti, Paulúns, Grandiosa och Ekströms.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Orkla Foods Sverige AB Malmö september 2014 Filmtester Frödinge, Risifrutti, Paulúns, Grandiosa och Ekströms."— Presentationens avskrift:

1 Orkla Foods Sverige AB Malmö september 2014 Filmtester Frödinge, Risifrutti, Paulúns, Grandiosa och Ekströms

2 Frödinge 2

3 År2014 Avsändare, spontan och omaskad Frödinge Ostkaka Mellanmål Frödinge Ostkaka Ericksons Frödinge Ostkaka Sellstroms Frödinge Kladdkaka Ekströms Mjölkchokla dmousse Ekströms Vaniljsås Orkla snitt Andel korrekt89%84%93%92%95%91%85% Avsändare 3 Avsändartydligheten är god för samtliga Frödinge-filmer, Sellstroms och kladdkaka ligger över Orklas snitt medan övriga två ligger på. Jämn spridning bland delmålgrupper avseende avsändartydligheten, något högre bland befintliga Frödinge-köpare.

4 Helhetsintryck Frödinge Ostkaka Mellanmål Frödinge Ostkaka Ericksons Frödinge Ostkaka Sellstroms Frödinge Kladdkaka Ekströms Mjölkchokla dmousse Ekströms VaniljsåsSnitt Ganska/Mycket negativt2%4%11%6%9%3%12% Ganska/Mycket positivt59%61%57% 55%71%49% Medelvärde3,683,73,553,593,553,833,44 Helhetsintryck 4 Samtliga Frödinge-filmer är omtyckta med ett helhetsintryck som ligger på Orklas referens eller över (Mellanmål och Ericksons). Något fler är negativa till Sellstroms, men fortfarande få. Mellanmål är omtyckt av en bred målgrupp, fler positiva bland heavy-user. Ericksons och Sellstroms är mer omtyckta bland befintliga Frödinge-köpare, men i övrigt lika omtyckt i delmålgrupper. Kladdkaka-filmen är mer omtyckt bland heavy-buyers i kategorin och befintliga Frödinge-köpare. Tendens till stigande helhetsintryck bland de som sett Ericksons respektive Sellstroms på TV, vilket är positivt.

5 Unikitet Frödinge Ostkaka Mellanmål Frödinge Ostkaka Ericksons Frödinge Ostkaka Sellstroms Frödinge Kladdkaka Ekströms Mjölkchokl admousse Ekströms Vaniljsås Orkla snitt Inte särskilt/Inte alls unik29%25%29%36% 35%39% Delvis/Helt unik26%32%33%26%19%22%23% Medelvärde2,832,972,742,682,712,69 Unikitet 5 Samtliga fyra Frödinge-filmer har en god unikitet, dvs förmåga att särskilja sig mot annan reklam, enligt målgruppen. Resultaten ligger på Orklas referensvärden med tendens till högre värden. Fler av männen och heavy users tycker mellanmålsfilmen är unik. Fler av heavy users och befintliga Frödinge-ostkakeköpare tycker Ericksons och Kladdkaka-filmen är unik medan fler av de äldre och flerpersonshushushåll och befintliga Frödinge ostkake-köpare tycker Sellstroms är unik.

6 Påverkan köpintresse Frödinge Ostkaka Mellanmål Frödinge Ostkaka Ericksons Frödinge Ostkaka Sellstroms Frödinge Kladdkaka Ekströms Mjölkchokl admousse Ekströms Vaniljsås Orkla snitt Ganska/Mycket mindre intresserad3%6%7%10%7%4%12% Ganska/Mycket mer intresserad42%26%32%41%43%47%29% Medelvärde3,443,213,273,353,393,493,16 Påverkan köpintresse 6 Både Mellanmål och Kladdkaka-filmerna har en väldigt god inverkan på köpintresset för respektive produkt, över Orklas snitt. Än fler blir mer köpintresserade av Mellanmål bland de yngre (54%) och heavy-users (52%). Kladdkaka är det fler som blir köpintresserade bland heavy- buyers (65%) och befintliga Frödinge-dessertproduktköpare (55%). Fler av befintliga Frödinge ostkake-köpare blir köpintresserade av både Ericksons och Sellstroms medan Sellstroms också växer med antalet gånger man sett den på TV, vilket är särskilt positivt.

7 Känsla Frödinge Ostkaka Mellanmål Frödinge Ostkaka Ericksons Frödinge Ostkaka Sellstroms Frödinge Kladdkaka Ekströms Mjölkchokla dmousse Ekströms Vaniljsås Orkla snitt Ganska/Mycket hård/kall5% 8%5%11%4%11% Ganska/Mycket mjuk/varm68%71%62%65%49%71%50% Medelvärde3,823,933,763,823,423,893,51 Varm/mjuk vs Kall/hård 7

8 Sammanfattning Frödinge 8 Avsändartydligheten är god för samtliga Frödinge-filmer, Sellstroms och kladdkaka ligger över Orklas snitt medan övriga två ligger på. Samtliga Frödinge-filmer är omtyckta med ett helhetsintryck som ligger på Orklas referens eller över (Mellanmål och Ericksons). Mellanmål är omtyckt av en bred målgrupp, fler positiva bland heavy-user. Ericksons och Sellstroms är mer omtyckta bland befintliga Frödinge-köpare, men i övrigt lika omtyckt i delmålgrupper. Kladdkaka-filmen är mer omtyckt bland heavy-buyers i kategorin och befintliga Frödinge-köpare. Tendens till stigande helhetsintryck bland de som sett Ericksons respektive Sellstroms på TV, vilket är positivt. Det budskap som målgruppen spontant uppfattar i Mellanmål-filmen är just att det nu finns ett nytt mellanmålsalternativ, dvs en god budskapsförståelse. För Ericksons och Sellströms-filmerna uppfattas budskapet främst till att vara Frödinge ostkaka som något traditionellt, svenskt och familjärt, men också att den är god. För kladdkakan är det främst att det är en ny produkt som målgruppen uppfattar som budskap, varav vissa anger att det är en amerikansk variant av kladdkaka, dvs mer internationell än svensk. Samtliga fyra Frödinge-filmer har en god unikitet, dvs förmåga att särskilja sig mot annan reklam, enligt målgruppen. Resultaten ligger på Orklas referensvärden med tendens till högre värden. Alla Frödinge-filmerna presterar också väl vad gäller de standardiserade attributen. Samtliga passar bra till varumärket Frödinge och uppfattas som positiva och trovärdiga, som skapar intresse. Filmerna ligger på eller över Orklas snitt för de positivt laddade attributen. Fler tycker Sellstroms är humoristisk och att mellanmål är något starkare än snittet avseende att tillföra något nytt. Samtliga filmer kommunicerar convenience och smak, det förra särskilt än mer i mellanmålsfilmen och kladdkakefilmen. Målgruppen tycker också att alla fyra filmer kommunicerar att varumärket passar för goda stunder, tar tillvara på småländsk tradition samt är genuint med hög kvalitet. Råvaror, generöst, omtänksamt respektive prisvärt kommuniceras i mindre omfattning. Både Mellanmål och Kladdkaka-filmerna har en väldigt god inverkan på köpintresset för respektive produkt, över Orklas snitt. Fler av befintliga Frödinge ostkake-köpare blir köpintresserade av både Ericksons och Sellstroms medan Sellstroms också växer med antalet gånger man sett den på TV, vilket är särskilt positivt. Sammantaget råder ingen tvekan om att reklamidén med ”amerika-maneret” går hem i målgruppen och att det fungerar för alla tre produkter. Det är omtyckta filmer som dessutom har en god påverkan på köpintresset, framför allt avseende mellanmål och Cookies & Cream.

9 Sammanfattande tabeller 9

10 Avsändare, spontan och omaskad Paulúns Granola Grandiosa X-tra allt XL Grandiosa Minipizza Risifrutti Yummyfrutti Basket Risifrutti Yummyfrutti Ping Pong Risifrutti Yummyfrutti Track Frödinge Ostkaka Mellanmål Frödinge Ostkaka Ericksons Frödinge Ostkaka Sellstroms Frödinge Kladdkaka Ekströms Mjölkchoklad mousse Ekströms Vaniljsås Orkla referens Andel korrekt 88%80%76%73%75%71%89%84%93%92%95%91%85% Helhetsintryck Paulúns Granola Grandiosa X-tra allt XL Grandiosa Minipizza Risifrutti Yummyfrutti Basket Risifrutti Yummyfrutti Ping Pong Risifrutti Yummyfrutti Track Frödinge Ostkaka Mellanmål Frödinge Ostkaka Ericksons Frödinge Ostkaka Sellstroms Frödinge Kladdkaka Ekströms Mjölkchoklad mousse Ekströms Vaniljsås Orkla referens Ganska/Mycket negativt (1+2)3%9%14% 17%16%2%4%11%6%9%3%12% Ganska/Mycket positivt (4+5)47%35%36%35% 33%59%61%57% 55%71%49% Medelvärde3,473,263,223,23,223,153,683,73,553,593,553,833,44 Unikitet Paulúns Granola Grandiosa X-tra allt XL Grandiosa Minipizza Risifrutti Yummyfrutti Basket Risifrutti Yummyfrutti Ping Pong Risifrutti Yummyfrutti Track Frödinge Ostkaka Mellanmål Frödinge Ostkaka Ericksons Frödinge Ostkaka Sellstroms Frödinge Kladdkaka Ekströms Mjölkchoklad mousse Ekströms Vaniljsås Orkla referens Inte särskilt/Inte alls unik (1+2)51%45%48%49%51%39%29%25%29%36% 35%39% Delvis/Helt unik (4+5)9%11%17%12%18%19%26%32%33%26%19%22%23% Medelvärde2,292,432,462,412,452,622,832,972,742,682,712,69 Sammanfattande tabeller

11 Attribut Paulúns Granola Grandiosa X-tra allt XL Grandiosa Minipizza Risifrutti Yummyfrutti Basket Risifrutti Yummyfrutti Ping Pong Risifrutti Yummyfrutti Track Frödinge Ostkaka Mellanmål Frödinge Ostkaka Ericksons Frödinge Ostkaka Sellstroms Frödinge Kladdkaka Ekströms Mjölkchoklad mousse Ekströms Vaniljsås Underhållande Stämmer inte (1+2)63%44%50%47%48%43%28%30%28%33%31%38% Stämmer (4+5)6%16%19%21%27%24%30%35%33%25%31%29% Medelvärde2,132,552,48 2,582,632,963,02 2,812,922,82 Trovärdig Stämmer inte (1+2)28%39% 42%47%46%21%29% 25%22%16% Stämmer (4+5)37%25%22%23%22%16%36%38%30%32%37%51% Medelvärde3,082,742,72,632,532,523,183,053 3,163,47 Irriterande Stämmer inte (1+2)67%52%50% 47%42%72%75%63%69%64%74% Stämmer (4+5)10%20%21%27%30%29%12%10%14%12%16%6% Medelvärde2,052,492,532,632,72,781,971,862,12,072,191,82 Positiv Stämmer inte (1+2)18%29%34%31%30% 12%13%16%18%24%13% Stämmer (4+5)48%33%30%35%40%39%53%56%51%49% 59% Medelvärde3,353,012,872,973,093,063,543,63,443,373,263,58 Tillför något nytt Stämmer inte (1+2)45%52%48%51%48%44%28%35%34%32%34%35% Stämmer (4+5)17%12%22%15%23% 36%26% 34%27%25% Medelvärde2,512,382,552,362,52,583,062,822,862,942,842,8 Skapar intresse Stämmer inte (1+2)39%40%43% 46%38%22%26%27% 25%19% Stämmer (4+5)28%23%28%22%27%29%42%38%32%39%40%39% Medelvärde2,772,662,682,572,622,753,243,1133,13,153,18 11

12 Sammanfattande tabeller 12 Attribut Paulúns Granola Grandiosa X-tra allt XL Grandiosa Minipizza Risifrutti Yummyfrutti Basket Risifrutti Yummyfrutti Ping Pong Risifrutti Yummyfrutti Track Frödinge Ostkaka Mellanmål Frödinge Ostkaka Ericksons Frödinge Ostkaka Sellstroms Frödinge Kladdkaka Ekströms Mjölkchoklad mousse Ekströms Vaniljsås Passar bra för "varumärke X" Stämmer inte (1+2)13%15%19%27%32%33%11%17%19%18%11% Stämmer (4+5)46%45%37%38%35%31%51% 47% 54%66% Medelvärde3,443,343,223,032,982,953,523,463,363,383,593,71 Stämmer med mina behov Stämmer inte (1+2)38%48%49%65%63%60%43%40%43%44%43%28% Stämmer (4+5)30%16% 9%12%7%24%20%16%18%23%36% Medelvärde2,792,452,432,032,142,182,642,652,532,572,623,12 Svår att förstå Stämmer inte (1+2)83%66%62% 60%55%83%77%70%78%81%84% Stämmer (4+5)3%12%16%14%20%19%5%9%8%6% 3% Medelvärde1,522,122,22,232,322,441,641,811,951,741,621,49 Humoristisk Stämmer inte (1+2)82%45%50%57%50% 33%39%28%47%33%52% Stämmer (4+5)3%22%23%15%26%20%29%22%36%21%39%21% Medelvärde1,682,612,532,262,522,472,862,743,052,563,042,45 Häftigt Stämmer inte (1+2)72%61%60%51%54%47%53%57%54%60%57%66% Stämmer (4+5)5%10%13%19%16%18%12%13% 10%11% Medelvärde1,882,212,22,42,352,52,382,342,352,172,252,15

13 Sammanfattande tabeller Påverkan köpintresse Paulúns Granola Grandiosa X-tra allt XL Grandiosa Minipizza Risifrutti Yummyfrutti Basket Risifrutti Yummyfrutti Ping Pong Risifrutti Yummyfrutti Track Frödinge Ostkaka Mellanmål Frödinge Ostkaka Ericksons Frödinge Ostkaka Sellstroms Frödinge Kladdkaka Ekströms Mjölkchoklad mousse Ekströms Vaniljsås Ganska/Mycket mindre intresserad (1+2) 6%8%13%18% 16%3%6%7%10%7%4% Ganska/Mycket mer intresserad (4+5) 33%25%24%17%25%20%42%26%32%41%43%47% Medelvärde3,273,133,072,892,992,983,443,213,273,353,393,49 Känsla Paulúns Granola Grandiosa X-tra allt XL Grandiosa Minipizza Risifrutti Yummyfrutti Basket Risifrutti Yummyfrutti Ping Pong Risifrutti Yummyfrutti Track Frödinge Ostkaka Mellanmål Frödinge Ostkaka Ericksons Frödinge Ostkaka Sellstroms Frödinge Kladdkaka Ekströms Mjölkchoklad mousse Ekströms Vaniljsås Ganska/Mycket hård/kall (1+2)9%13%18%20%19%21%5% 8%5%11%4% Ganska/Mycket mjuk/varm (4+5)42%41%32%30%40%30%68%71%62%65%49%71% Medelvärde3,343,313,173,113,253,093,823,933,763,823,423,89 13


Ladda ner ppt "Orkla Foods Sverige AB Malmö september 2014 Filmtester Frödinge, Risifrutti, Paulúns, Grandiosa och Ekströms."

Liknande presentationer


Google-annonser