Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post:"— Presentationens avskrift:

1 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se Resultat - Totalt Medlemsundersökning Höst 2015 För Korpen Rapport skapad av AQ Analys AB nov 2015

2 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se Syfte & mål: På ett strukturerat och återkommande sätt få ta del av vad medlemmarna tycker om verksamheten. Få svar på hur nöjda medlemmarna är och kunna utnyttja resultatet i det interna utvecklingsarbetet samt använda som underlag i kommunikationen med medlemmarna. Målgrupp: Medlemmar i föreningarna: Borås, Göteborg, Haparanda, Hässleholm, Linköping, Luleå, Lund, Motala, Norrköping, Norrort, Piteå, Stockholm, Storsjön, Umeå, Vadstena, Vallentuna, Vindeln, Västervik, Västerås, Växjö Datainsamling: E-post med unik länk till webbenkäten inkl. två påminnelser samt påminnelse per SMS för Vallentuna och Motala. Det fanns även möjlighet att svara via en länk på respektive förenings webbsida/Facebook. Fältperiod: 2015-09-28 – 2015-10-22 Förklaring: Nöjda/positiva resp. viktighet = andel respondenter som svarat betyg 4 och 5 på en 5-gradig skala eller 7-10 på en 10-gradig skala. Bilagor: Grafer och tabeller inkl. öppna kommentarer Resultatrapport per förening Vid frågor kring undersökningen, kontakta: AQ Analys AB, Kristina Nilsson, 019-128410, kristina.nilsson@aqanalys.se Fakta

3 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se NMI (Nöjd-Medlem-Index) NMI är ett medelvärde för tre frågor om hur nöjda medlemmarna är totalt sett med Korpen. Dessa frågor är vanligt förekommande i kundundersökningar. NMI för Korpen blev 81, vilket anses vara ”mycket bra” (år 2014 var NMI 81 och år 2013 var NMI 77). Förklaring NMI Medlemmarnas betyg på den 10-gradiga skalan räknas om till ett index mellan 0-100 där 100 är det högsta värdet. Följande avrundade värden gäller Betyg 1 – Värde 0 Betyg 2 – Värde 11 Betyg 3 – Värde 22 Betyg 4 – Värde 33 Betyg 5 – Värde 44 Betyg 6 – Värde 56 – Vilket kan anses ”godkänt” Betyg 7 – Värde 67 – Vilket kan anses ”bra” Betyg 8 – Värde 78 – Vilket kan anses ”mycket bra” Betyg 9 – Värdet 89 – Vilket kan anses ”utmärkt” Betyg 10 – Värde 100 Index

4 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se Helhetsbedömning På frågorna om helhetsbedömning är betygsskalan 1-10 och nedan anges andelen nöjda/positiva dvs de som svarat betyg 7-10. En vanlig målsättning är 70% vilket Korpen överstiger på alla frågor, vi ser även en ökning på samtliga frågor mot föregående år. 83% är totalt sett nöjda med Korpen. (83% år 2014) 90% är positiva till att rekommendera Korpen till andra. (90% år 2014) 85% av respondenterna har svarat positivt på frågan hur troligt de är att man kommer fortsätta vara medlem hos Korpen de närmaste 12 månaderna. (84% år 2014) Egenskaper De egenskaper som stämmer överens med respondenternas uppfattning om Korpen är: Enkelt (81%), Hög kvalitet (70%), Modernt (63%), Stort utbud (70%), Personligt (65%), Bred målgrupp (77%), Tillgängligt (80%), Tydligt (71%) samt Professionellt (67%). Sammanfattning

5 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se Om medlemmarna + Övriga frågor Knappt hälften av medlemmarna har varit medlemmar i 2 år eller mindre (42%). Endast 3% av de tillfrågade uppger att de inte är medlemmar i Korpen. Ett antal av dessa (19%) uppger att de aldrig varit medlem men flertalet (23%) uppger att de numera ägnar sig åt annan fritidssysselsättning/idrott/träning utanför Korpens aktiviteter. Den största åldersgruppen är 26-35 år (25%). Av de som svarat på undersökningen är ca 56% män och 44% kvinnor. Den korpaktivitet som de flesta deltagit i är fotboll (33%) följt av egen gymträning (19%). Endast 4% har inte deltagit i någon av aktivitet/idrott senaste 12 månaderna. Flertalet av dessa (28%) uppger att de istället ägnar sig åt annan fritidssysselsättning/idrott/träning och 26% uppger tidsbrist som orsak. Den främsta anledningen till att man är med i Korpen är ”Komma i/hålla mig i form” (64%) följt av ”Hobby/roligt/glädje/ha kul” (53%) och ”Må bra” (43%). Nästan hälften av respondenterna (43%) blev tipsade eller rekommenderade att vara med i Korpen och 24% började spela i ett lag/blev värvad till ett lag. En knapp tredjedel (32%) har haft kontakt med kansliet/styrelsen i sin lokala förening under det senaste året och 79% av dessa hade positivt helhetsintryck av kansliet/styrelsen. Sammanfattning

6 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

7 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

8 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

9 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

10 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

11 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

12 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

13 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

14 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

15 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

16 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

17 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

18 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

19 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

20 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

21 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

22 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

23 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

24 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

25 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

26 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

27 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

28 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

29 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se


Ladda ner ppt "Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post:"

Liknande presentationer


Google-annonser