Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Undersökning om svenskarnas inställning till digitalisering i välfärden Genomförd av TNS Sifo våren 2016 på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Undersökning om svenskarnas inställning till digitalisering i välfärden Genomförd av TNS Sifo våren 2016 på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting."— Presentationens avskrift:

1 Undersökning om svenskarnas inställning till digitalisering i välfärden Genomförd av TNS Sifo våren 2016 på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting

2 Bakgrund  Med en av världens mest digitala befolkningar och stora utmaningar inom vård, skola och omsorg blir det naturligt för offentlig sektor att utforska vad digitalisering och teknik kan göra för välfärdsleveransen.  Smartare välfärd är SKL:s satsning på att sprida kunskap och inspiration om digitalisering inom välfärdsområdet.  Som del av satsningen har SKL låtit TNS Sifo göra en undersökning om hur medborgarna ser på digitalisering i välfärden.

3 Om undersökningen  MålgruppAllmänheten, 18+ år  UrvalTNS Sifos onlinepanel  MetodWebbaserad enkät  Fältperiod26 februari -2 mars år 2016  Antal intervjuer1000 intervjuer  UtförareTNS Sifo

4 Sammanfattande analys Majoriteten av de tillfrågade är mycket eller ganska positiva till den ökade digitaliseringen. En majoritet anser också att det är viktigt att kommunicera digitalt. 88 procent av de tillfrågade tror också att digitalisering och digital service kommer att påverka samhället framåt mycket eller ganska mycket framöver. 3 av 4 är positivt inställda till att kommuner och landsting kommunicerar och erbjuder service digitalt men enbart 21 procent ansåg att kommunerna och landstingen levde upp till deras förväntningar om digital service. 66 procent av de tillfrågade ansåg också att det är hög tid att kommuner och landsting/regioner prioriterar att förbättra den digitala servicen. När det kommer till konkret användning av digitala lösningar i vård och skola är medborgarna i stor utsträckning positivt inställda.

5 Hur ställer du dig till den ökade digitaliseringen i samhället? Majoriteten av de tillfrågade är mycket/ganska positiva till den ökade digitaliseringen. Män tenderar att vara något mer positivt inställda än kvinnorna. Äldre personer är mer negativa till utvecklingen än yngre. Andel i procent

6 Hur viktigt är det för dig att kommunicera och få digital service? Majoriteten av de tillfrågade anser att det generellt är mycket/ganska viktigt att kommunicera och få digital service. Gruppen 18-34 år ansåg i markant högre utsträckning att det är mycket viktigt (40 % i jämförelse med snitt 24 %) Andel i procent

7 Hur ställer du dig till att kommuner och landsting/regioner kommunicerar och erbjuder service digitalt? Hela 75 % av de tillfrågade är positiva till att det offentliga erbjuder service digitalt. Även i denna fråga är yngre personer mer positiva än äldre (mycket/ganska positivt 84 % respektive 61 %) Andel i procent

8 Hur ställer du dig till att skolan använder digitala pedagogiska verktyg i undervisningen? Övervägande positiv inställning till användningen av digitala verktyg i skolan. I denna fråga fanns det väldigt små skillnader i inställning, både sett till ålder och kön Andel i procent

9 Hur ställer du dig till vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik (t.ex. videosamtal med läkare, sms-påminnelser? Majoriteten av de tillfrågade är mycket/ganska positivt inställda till digital teknik inom vårdsektorn. Äldre tenderar att vara mer negativt inställda än yngre (mycket/ganska negativt 23 % respektive 10 %). Andel i procent

10 Hur ställer du dig till vård och omsorg i hemmet med stöd av digital teknik (t.ex. videosamtal med omsorgspersonal, nattkamera, trygghetslarm)? De flesta tillfrågade är positiva, men jämförelsevis många är mycket/ganska negativt inställda (22 %) De äldre var överrepresenterade gällande negativ inställning (mycket/ganska negativ 36 %) Andel i procent

11 I vilken utsträckning har din användning av kommuners och landstings/regioners digitala service förenklat ditt liv? Utmärkande är den relativt höga andelen (32 %) som anser att servicen förenklar ”varken i stor eller liten utsträckning”. Det fanns inga könsskillnader bland de tillfrågade. Yngre upplever att deras liv förenklats i större utsträckning än äldre. Andel i procent

12 I vilken utsträckning lever kommun och landsting/regioner upp till dina förväntningar på digital service? Den stora andel som anser att förväntningarna besvaras i varken liten eller som avstår från att svara kan tolkas som att man har låga förväntningar på servicen. Skillnaden i svar var mycket små sett till ålder. Dock svarar de männen i högre utsträckning att deras förväntningar inte är uppfyllda (22 % respektive 13 %) Andel i procent

13 I vilken utsträckning tror du att digitalisering och digital service kommer att påverka samhället framåt? Hela 88 % av de tillfrågade svarade att de tror att digitaliseringen kommer påverka dem i mycket/ganska stor utsträckning. Svarsskillnaderna bland de tillfrågade sett till kön och ålder var minimala i det här fallet. Andel i procent

14 I vilken utsträckning håller du med om påståendet om att det är hög tid att kommuner och landsting/regioner prioriterar att förbättra den digitala servicen? 66 % av de tillfrågade håller med om påståendet. Svarsskillnaden var liten, sett till kön och ålder. Andel i procent


Ladda ner ppt "Undersökning om svenskarnas inställning till digitalisering i välfärden Genomförd av TNS Sifo våren 2016 på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting."

Liknande presentationer


Google-annonser