Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultatsammanställning Västernorrland Skolpresidiet 2015-10-23 Lars Thorin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultatsammanställning Västernorrland Skolpresidiet 2015-10-23 Lars Thorin."— Presentationens avskrift:

1 Resultatsammanställning Västernorrland Skolpresidiet 2015-10-23 Lars Thorin

2 Gemensamt meritvärde åk 9 Sollefteå197 Härnösand212 Timrå199 Ånge201 Örnsköldsvik226 Sundsvall213 Kramfors212 ( Juni 2015 enligt SIRIS )

3 Sollefteå kön

4 Härnösand kön

5 Timrå kön

6 Ånge kön

7 Örnsköldsvik kön

8 Sundsvall kön

9 Kramfors kön

10 Analys Kramfors Överlag ser vi att flickorna presterar bättre än pojkarna, en generell slutsats baserad på både resultaten på NP och måluppfyllelse/betyg i årskurserna 3,6 och 9. Skillnaderna får betraktas som ringa i åk3, särskilt resultaten på NP. Däremot blir skillnaderna i måluppfyllelse markant upp till betygen i åk9. Överlag är dock resultaten för Kramfors kommun relativt bra, även om antalet F måste anses för högt i framför allt IDH och MA på betygen i åk9. Skillnaden mellan pojkar och flickor oroar en del vad gäller just meritvärden. Det verkar som flera pojkar är nöjda med godkänt och att flickor tenderar till att vilja få ett bättre värde, egentligen ett högre betyg.

11 Forts analys Kramfors Det kommunen kommer att arbeta med under kommande år är bland annat ett övergripande mål (som vi redan arbetar med) om varför resultaten mellan pojkars och flickors resultat skiljer sig så mycket. Exempel på insatser som redan görs/kommer att göras är genrepedagogik, motiverande samtal, IT-satsningar och stadieövergripande träffar. En förstelärare ges under kommande år i uppdrag att arbeta med kommunens matematikutveckling. Liknande insats kommer även att göras inom ämnet idrott och hälsa. En annan punkt värd att notera är att antalet som når mer än godtagbara kunskaper i åk3 är besvärande låg. Vi har anledning att fördjupa oss vad detta står för. Dels upplever flera lärare att det finns en svårighet att göra en bedömning utifrån att läroplanen inte är lika tydlig med kunskapskravsnivåerna för åk3, dels upplevs en ovana bland lärare för yngre åldrar att göra den typen av bedömningar. Den frågan kommer att arbetas med både på varje enhet, men även på ämnesträffar för att analysera vad det beror på och vad vi kan göra åt det.

12 Analys Ånge Lyckas med flickorna men inte med pojkarna Beror enligt pojkarna själva på fyra saker - Mer undervisning och mindre eget arbete - Intressantare undervisning - Mer stöd med läxor/inför prov i skolan - Vi förstår inte vad som förväntas av oss i alla klassrum, varför ska vi lära oss det här? Vi ser att pojkarnas resultat i åk 6-7 ser betydligt bättre ut än förra årets 9:a

13 Analys Ånge Åk 3 pojkarna gör bättre resultat, åk 6 har resultaten jämnat ut sig och i åk 9 har flickorna betydligt bättre resultat Pojkarna får 70% av stödet i F-5, når de målen på grund av stödet? Inte samma tydliga stöd och uppföljning av eleverna i åk 6-9, därför tappar pojkarna där.

14 Analys Sollefteå Pojkar och flickor når likvärdiga kunskapsresultat i årkurs 3. Generellt liten spridning mellan de olika bedömningsstegen ”godtagbara kunskaper” och ”mer än godtagbara kunskaper”. Större spridning av resultaten i de nationella ämnesprovens olika delprov än vad det är skillnader i resultat pojkar/flickor. Skillnaderna i kunskapsresultat pojkar/flickor ökar från årskurs 6, men framförallt när eleverna kommer till högstadiet, årskurs 7-9. Skillnader i resultat mellan de nationella ämnesprovens olika delprov kvarstår till viss del.

15 Forts analys Sollefteå Vi vet att en hög andel elever (94%) trivs i skolorna och känner sig trygga. Sju av tio elever säger att de känner till kunskapskraven och att de upplever att lärarna tycker att alla ämnen är lika viktiga. 53% av eleverna i årskurs 4-9 uttrycker att skolarbetet gör dem nyfikna så att de får lust att lära sig mer.

16 Analys Härnösand Statistiken stämmer inte eftersom vissa resultat i moderna språk saknas från en skola Stabilisering av meritvärdena har skett sedan 2010 Svagare än rikssnittet sedan 2005

17 Sollefteå bakgrund

18 Härnösand bakgrund

19 Timrå bakgrund

20 Ånge bakgrund

21 Örnsköldsvik bakgrund

22 Sundsvall bakgrund

23 Kramfors bakgrund

24 Sollefteå föräldrar

25 Härnösand föräldrar

26 Timrå föräldrar

27 Ånge föräldrar

28 Örnsköldsvik föräldrar

29 Sundsvall föräldrar

30 Kramfors föräldrar

31 Behörighet till gymnasiet HögskoleförberedandeYrkesprogram Sollefteå76,7%79,4% Härnösand79,9%83,5% Timrå75,7%80,1% Ånge71,6%73,5% Örnsköldsvik86,8%88,6% Sundsvall79,0%81,4% Kramfors79.7%81,2%

32 Obehöriga till gymnasiet Sollefteå20,6% Härnösand16,5% Timrå19,9% Ånge26,5% Örnsköldsvik11,4% Sundsvall18,6% Kramfors18,8%


Ladda ner ppt "Resultatsammanställning Västernorrland Skolpresidiet 2015-10-23 Lars Thorin."

Liknande presentationer


Google-annonser