Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND."— Presentationens avskrift:

1 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

2 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Nätverket Äldreomsorgs/hälso- och sjukvårdschefer 2015 Summering och revidering inför 2016

3 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND  En handlingsplan för 2015-2020 togs fram och har fungerat som underlag för nätverkets träffar och för vissa av de aktiviteter som genomförts  Enligt planen ska nätverkets arbete och handlingsplanen utvärderas årsvis

4 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Närvaro 2014 och 2015 Kommun 1402140414051409141114121501 1529-30 1503 1505 1509 1510 1512 Ale XXXXX XX X XX XX Alingsås XXXX X XX XX XX X XX Härryda XXXXX XX X Göteborg XXXXX X XXX XXX XXXX XXX XXXX Kungälv XXXXXXXXXXXXXX XXX XX X XX XX Kungsbacka Lerum XXX X X Lilla Edet XXXX X X X Mölndal XXX XX X X X X X Partille XXXXX Stenungsund XXX X X XX X X Tjörn XXXX X X X X X Öckerö X X X Antal personer (av drygt 20) 987799 7 11 12 14 12 10 14 Antal kommuner 886766 7 8 8 10 7 7 8

5 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Vad har nätverket arbetat med 2015? Tema Välfärdsteknologi  Utbildning ”kognitiva hjälpmedel” är på gång  Information Vision Bo Äldre/AllAgeHub (Kerstin Karlsson, Gbg och Theresa Larsen,GR)  ”Att införa välfärdsteknologi” – Max Domaradski, Gbg, Attraktiv hemtjänst Tema Omvärldsbevakning  Erfarenhetsutbyte studiebesök Litauen, Holland, Japan  Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen, Susanne Rolfner Suvanto  Öppna jämförelser 2014, Vård och omsorg om äldre, Åsa Nilsson, GR  Förförande jämförelser, FoU-studie Theresa Larsen

6 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Tema Förebyggande och hälsofrämjande arbete  GR-nätverk: Förebyggande och hälsofrämjande arbete för äldre  Studie/kartläggning: Förebyggande och hälsofrämjande arbete i GR-kommunerna, hur svarar utbud mot behov? Tema Personal- och kompetensförsörjning  Arbetsgrupp titulatur och gemensam kompetensutveckling inom GR, studiebesök Fyrbodal  Gbg:s arbete med Kompetensmodellen, Margaretha Häggström och Karin Magnusson  Evidensbaserad praktik i äldreomsorgen, FoU-studie Carina Abrahamson Löfström  Information om nya föreskrifter kring basal hygien  Redovisning av kartläggning GR-kommunernas strategiska arbete med kompetensförsörjning inom det sociala området  KomSam – förnyelse av mötesformen

7 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Några reflektioner från GR  Temana är bra att hålla sig till  Arbete pågår utanför nätverkets träffar  Toppen med beredningsgrupp för dagordning!  Många frågor - kort mötestid  Närvaron har ökat något

8 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Att göra idag inför 2016  Gå igenom handlingsplanen och revidera vissa delar  Utse beredningsgrupp för 2016  Allmänt - vad fungerar bra?  Allmänt - vad kan bli bättre?

9 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

10 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

11 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

12 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

13 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

14 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

15 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

16 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

17 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Revidering av tema Hälsofrämjande och förebyggande arbete Vilka fokusområden ska vara med under Hälsofrämjande och förebyggande arbete i handlingsplanen?


Ladda ner ppt "©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND."

Liknande presentationer


Google-annonser