Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1036 miljonprogramsbor har svarat * Indikativa resultat för regionen: Småland med öar. Viss försiktighet bör också intas för regionerna Norra Mellansverige.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1036 miljonprogramsbor har svarat * Indikativa resultat för regionen: Småland med öar. Viss försiktighet bör också intas för regionerna Norra Mellansverige."— Presentationens avskrift:

1

2 1036 miljonprogramsbor har svarat * Indikativa resultat för regionen: Småland med öar. Viss försiktighet bör också intas för regionerna Norra Mellansverige och Norrland. Regionerna definieras: Östra Mellansverige: Uppsala, Södermanland, Östergötland, Örebro, Västmanland; Småland med öarna: Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland; Sydsverige: Blekinge och Skåne; Västsverige: Halland, Västra Götaland; Norra Mellansverige: Värmland, Dalarna, Gävleborg; Norrland: Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten Bakgrund År 2006 gjorde Gringo i samarbete med United Minds den första allmänna nationella undersökningen kring svenska miljonprogramsbors attityder, ekonomi och livssituation. Tre år i rad har nu Miklo gjort detsamma. I år ligger fokus på upplevelsen av det egna området. MIKLO Genom att prata om invånare i miljonprogrammen istället för invånare med ”annan etnisk bakgrund” sätter MIKLO fokus på det verkliga behovet i Sveriges offentliga och privata sektor – olikhet. Olikhet och kunskap om den olikhet som finns framförallt inom ramen för Sverige och inte världen. Det är bra att ha kunskap om andra länder om man vill nå ut internationellt, och det är bra att ha kunskap om miljonprogrammens minst 1,5 miljoner invånare om man vill nå ut till dessa. Metod Online-undersökning, genom Nepa. Genomförd december 2012. Urval 1036 respondenter boendes i miljonprogram/ förort i Sverige*

3 Färre arbetar, något fler studerar Miljonprogramsbon i vår undersökning: Är 50,5 % män och 49,5 % kvinnor Över en tredjedel har avslutat 3-årigt gymnasium (35,5%) och ytterligare 36,9 % har avslutat högskola (13,5% två årig och 23,4 % längre än två år)* Flest heltidsarbetande (39,5 %), pensionärer (18,5 %) och studerande (15,8 %). Dock färre arbetande och föräldrarlediga samt fler studerande, arbetssökande och långtidssjukskrivna jämfört med svenska snittet**. En tredjedel jobbar inom privata sektorn (32,8%), nära en femtedel inom den kommunala- och landstingssektorn (17,4%) och 5,4 % inom den statliga sektorn. 88,7 % uppgav att de är födda i Sverige vilket är i enlighet med svenska snittet och ca 70,5% uppger at t deras mor och/eller far är födda i Sverige. * Notera att undersökningen även vänder sig till de som fortfarande går i gymnasiet. 11, 1 % i undersökningen är i åldern 15-22 år. ** Siffrorna fö svenska snittet kommer från SIFOs rikstäckande undersökning ”Sverige Nu 2011” ställd till svenskar 15-79 år

4 Mindre inkomst – god ekonomi Miljonprogramsbon har lägre inkomster än genomsnittssvensken men anger att de har god ekonomi Procent av miljonprogramsbor. Genomsnittsvenskens 15-79 år svar anges i procent i parantes. Personlig inkomst * – Låg inkomst: Mindre än 16.499 kr / månad (inkl ingen inkomst): 46, 3 % (37 %) – Mellan inkomst: 16.500 – 34.999 kr / månad: 46,2 % (47,5 %) – Hög inkomst: Mer än 35.000 kr / månad: 7,6 % (12 %) 2011 angav miljonprogramsbon att hushållets inkomst var: – Mindre än 18.999 kr / månad (inkl ingen inkomst): 31,8 % (14,9 %) – Mindre än 24.999 kr/ månad (inkl ingen inkomst): 44,3 % (24,8 %) – Mindre än 29.499 kr / månad (inkl ingen inkomst): 54,9 % (32,6 %) – Mer än 35.000 kr / månad: 26,9 % (50,8 %) Samtidigt : Så anger 61,3% att de tycker att de har en god ekonomi, 31,3 % att brist på pengar är ett stort problem och 7,4 % att de är helt beroende av andra för sin försörjning* (I 2011 års undersökning var motsvarande siffror 57 %; 34,8 % och 8,1 %) * Notera att undersökningen även vänder sig till de som fortfarande går i gymnasiet. 11, 1 % i undersökningen är i åldern 15-22 år Ange inkomstgruppen du själv tillhör Personlig inkomst 2012

5 Tjänsteman inom statlig myndighet och arbete inom turism är de populäraste jobben Miljonprogramsbon kan i snitt tänka sig 3,7 olika jobb De mest och minst populära yrkena Procent av miljonprogramsbor som har uppgett att de skulle kunna tänka sig att ha följande jobb.* Mest populära Tjänsteman inom någon statlig myndighet: 27,9 % Inom turism, hotell mm: 27,7 % Konstnär eller annan kulturarbetare: 25,2 % Butikssäljare : 24,6 % På kommunen, som tjänsteman: 22, 9 % Läkare, sjuksyster eller annat jobb inom vården: 21,2 % Journalist: 20,9 % Minst populära Finans- eller försäkringsrådgivare: 7,4 % Kundrådgivare / representant på begravningsbyrå: 8,9 % Målare: 9,2 % Brandman: 9,4 % Mäklare: 9,9 % Byggare: 10,2 % Polis: 11,5 % Övriga yrken som vi frågade om: Programmerare: 18,3 % Grafisk formgivare eller reklammakare: 17,8 % Lärare eller rektor: 16,0 % Arkitekt: 15,7 % Ekonom eller redovisningskonsult: 13,5 % Åklagare eller advokat: 13.0% Elektriker: 12,6% + _ * Notera att frågan är en flervalsfråga. Basen är således inte 100 % utan 370 %. Miljonprogramsbon kan i snitt tänka sig 3,7 olika jobb

6 En tredjedel ser inga nackdelar med sitt område. Den absolut största nackdelen är dåligt rykte. Bäst och sämst med området Procent av miljonprogramsbor som har uppgett att nedanstående är ”bäst med att bo i området” respektive ”nackdelar med att bo i området”: Bäst Nära till naturen: 24,1 % Det är billigare: 21,4 % All service jag efterfrågar/behöver finns där: 21,1 % Det känns tryggt: 14,8 % När ditt område beskrivs av andra, hur beskrivs det då?* Procent av miljonprogramsbor som har uppgett vilka adjektiv de tror att andra beskriver deras område med: Vanligaste beskrivningarna av området Mångkulturellt: 40,2 % Otryggt: 30,8 % Tryggt: 28,9 % Funktionellt: 25,3 % Fattigt: 19,1 % Nackdelar Ryktet är inte så bra: 33,7 % Bostadsområdet känns otryggt: 16,7 % Långt till nöjen, kultur och sportaktiviteter: 15,4 % Risk för bostadsinbrott: 12,6 % De minst vanliga beskrivningarna av området Ambitiöst: 1,8 % Utbildat: 2,9 % Rikt: 4,4 % Coolt: 4,8 % Omhändertagande / Slött: 5,8 % vardera + _ _ + Övriga adjektiv som miljonprogramsbon kunde beskriva området med: Farligt, Enformigt, Fult, Intressant, Levande, Outvecklat och Miserabelt 42,9 % skulle vilja lägga tid på att göra saker bättre i sitt område. Övriga uppger ”brist på tid” som främsta anledning (49 %) till att låta bli följt av ”det är bra som det är” (21,4 %) och ”tror inte det gör någon skillnad” (17,2 %) * Notera att frågan är en flervalsfråga. Basen är således inte 100 % utan 265 %. Miljonprogramsbon har i snitt beskrivet sitt området med 2,65 olika adjektiv.

7 Vilken typ av boende skulle du välja om du hade möjlighet? Procent av miljonprogramsbor. Mest intressant Bo kvar där jag bor nu: 26,9 % Flytta till en hyresrätt i ett annat område: 17,0 % Flytta till en bostadsrätt i ett annat område : 13,9 % Flytta till en villa i ett annat område: 10,9 % Bo kvar i området men i en hyresrätt: 6,6 % Vad skulle vara ditt drömboende? Procent av miljonprogramsbor. Mest intressant En etagevåning eller takvåning: 25,4 % Ett hus på landet: 23,4 % En villa i ett villaområde: 13,8 % En vanlig lägenhet men med uteplats: 12,9 % Minst intressant Flytta till kollektiv i ett annat område: 0,6 % Flytta till ägarandel i ett annat område : 1,2 % Bo kvar i området men i ett kollektiv: 1,2 % Bo kvar i området men i ett radhus: 2,6 % Bo kvar i området men i en villa: 3,5 % Minst intressant Ett radhus: 4,6 % En riktigt stor lägenhet: 10,4 % + _ _ + 39,3 % av miljonprogramsborna vill byta bostad det närmaste året medan majoriteten (60,7 %) vill bo kvar där de bor under det kommande året. Fyra av tio vill byta boende. Drömboendet är en etage- eller takvåning.

8 V, MP och SD större, högern mindre I förra riksdagsvalet röstade miljonprogramsbon på: Centern1,9% Folkpartiet5,2% Kristdemokraterna2,1% Miljöpartiet12,8% Moderaterna17,9% Piratpartiet2,3% Socialdemokraterna21,4% Sverigedemokraterna7,9% Vänsterpartiet8,5% Feministiskt Initiativ0,6% Annat parti0,7% Blank röst1,4% Jag röstade inte9,6% Vill inte uppge7,6% Vi frågade också: ”Skulle du vilja bjuda en Sverigedemokrat på kaffe?” Ja, mest för att förstå hur de tänker: 37,7% Ja, mest för att försöka få honom/henne att ändra sig: 5,2% Ja, mest för att jag tycker de verkar vettiga: 15,0% Nej: 42,1% * Valresultatet i riksdagsvalet 2010; Centern: 6,6%; Folkpartiet 7,1%; Kristdemokraterna 5,6 %; Miljöpartiet 7,3 %; Moderaterna 30,1%; Socialdemokraterna 30,6 %; Sverigedemokraterna 5,7%; Vänsterpartiet 5,6%

9

10 Samma slides men med kommentarer till Carlos

11 Färre arbetar, något fler studerar Miljonprogramsbon i vår undersökning: Är 50,5 % män och 49,5 % kvinnor Över en tredjedel har avslutat 3-årigt gymnasium (35,5%) och ytterligare 36,9 % har avslutat högskola (13,5% två årig och 23,4 % längre än två år)* Flest heltidsarbetande (39,5 %), pensionärer (18,5 %) och studerande (15,8 %). Dock färre arbetande och föräldrarlediga samt fler studerande, arbetssökande och långtidssjukskrivna jämfört med svenska snittet**. En tredjedel jobbar inom privata sektorn (32,8%), nära en femtedel inom den kommunala- och landstingssektorn (17,4%) och 5,4 % inom den statliga sektorn. 88,7 % uppgav att de är födda i Sverige vilket är i enlighet med svenska snittet och ca 77% uppger at t deras mor och/eller far är födda i Sverige, vilket är något färre än svenska snittet på ca. 83 %. Den högsta överrepresentationen jämfört med svenska snittet är att fler miljonprogramsbor har föräldrar som är födda i övriga länder i Norden. * Notera att undersökningen även vänder sig till de som fortfarande går i gymnasiet. 11, 1 % i undersökningen är i åldern 15-22 år. ** Siffrorna fö svenska snittet kommer från SIFOs rikstäckande undersökning ”Sverige Nu 2011” ställd till svenskar 15-79 år Carlos bubbla: Samma mönster som från förra året. Stora skillnaden är: Färre som jobbar i privata sektorn (förra året var det 54%, i år 32,8%). Desutom lite fler som avslutat 3-årigt gymnasium men färre som avslutat högskola jmfrt med förra året Intressanta skillnader!

12 Mindre inkomst – god ekonomi Miljonprogramsbon har lägre inkomster än genomsnittssvensken men anger att de har god ekonomi Procent av miljonprogramsbor. Genomsnittsvenskens 15-79 år svar anges i procent i parantes. Personlig inkomst * – Låg inkomst: Mindre än 16.499 kr / månad (inkl ingen inkomst): 46, 3 % (37 %) – Mellan inkomst: 16.500 – 34.999 kr / månad: 46,2 % (47,5 %) – Hög inkomst: Mer än 35.000 kr / månad: 7,6 % (12 %) 2011 angav miljonprogramsbon att hushållets inkomst var: – Mindre än 18.999 kr / månad (inkl ingen inkomst): 31,8 % (14,9 %) – Mindre än 24.999 kr/ månad (inkl ingen inkomst): 44,3 % (24,8 %) – Mindre än 29.499 kr / månad (inkl ingen inkomst): 54,9 % (32,6 %) – Mer än 35.000 kr / månad: 26,9 % (50,8 %) Samtidigt : Så anger 61,3% att de tycker att de har en god ekonomi, 31,3 % att brist på pengar är ett stort problem och 7,4 % att de är helt beroende av andra för sin försörjning* (I 2011 års undersökning var motsvarande siffror 57 %; 34,8 % och 8,1 %) * Notera att undersökningen även vänder sig till de som fortfarande går i gymnasiet. 11, 1 % i undersökningen är i åldern 15-22 år Ange inkomstgruppen du själv tillhör Personlig inkomst 2012 Carlos bubbla: Inte så stora skillnader i inkomst mellan utlandsfödda och Sverigefödda! Skiljer någon procent i låg inkomst, i mellan inkomst och i hög inkomst mellan de två grupperna men inget signifikant... Däremot i upplevd ekonomi så säger 10% av de utlandsfödda/förälder utomlands svenskar att de är beroende av andra för sin försörjning. Motsvarande siffra för svenskfödda (själv eller förälder) är 6,4 %.

13 Tjänsteman inom statlig myndighet och arbete inom turism är de populäraste jobben Miljonprogramsbon kan i snitt tänka sig 3,7 olika jobb De mest och minst populära yrkena Procent av miljonprogramsbor som har uppgett att de skulle kunna tänka sig att ha följande jobb.* Mest populära Tjänsteman inom någon statlig myndighet: 27,9 % Inom turism, hotell mm: 27,7 % Konstnär eller annan kulturarbetare: 25,2 % Butikssäljare : 24,6 % På kommunen, som tjänsteman: 22, 9 % Läkare, sjuksyster eller annat jobb inom vården: 21,2 % Journalist: 20,9 % Minst populära Finans- eller försäkringsrådgivare: 7,4 % Kundrådgivare / representant på begravningsbyrå: 8,9 % Målare: 9,2 % Brandman: 9,4 % Mäklare: 9,9 % Byggare: 10,2 % Polis: 11,5 % Övriga yrken som vi frågade om: Programmerare: 18,3 % Grafisk formgivare eller reklammakare: 17,8 % Lärare eller rektor: 16,0 % Arkitekt: 15,7 % Ekonom eller redovisningskonsult: 13,5 % Åklagare eller advokat: 13.0% Elektriker: 12,6% + _ * Notera att frågan är en flervalsfråga. Basen är således inte 100 % utan 370 %. Miljonprogramsbon kan i snitt tänka sig 3,7 olika jobb

14 Intressanta skillnader mellan låg inkomst och hög inkomsttagare. Intressant också att inrikes och utrikesfödda tycker lika – förutom om läkare/omsorg yrken.

15 Stora skillnader mellan män och kvinnor samt åldersgrupper!.

16 En tredjedel ser inga nackdelar med sitt område. Den absolut största nackdelen är dåligt rykte. Bäst och sämst med området Procent av miljonprogramsbor som har uppgett att nedanstående är ”bäst med att bo i området” respektive ”nackdelar med att bo i området”: Bäst Nära till naturen: 24,1 % Det är billigare: 21,4 % All service jag efterfrågar/behöver finns där: 21,1 % Det känns tryggt: 14,8 % När ditt område beskrivs av andra, hur beskrivs det då?* Procent av miljonprogramsbor som har uppgett vilka adjektiv de tror att andra beskriver deras område med: Vanligaste beskrivningarna av området Mångkulturellt: 40,2 % Otryggt: 30,8 % Tryggt: 28,9 % Funktionellt: 25,3 % Fattigt: 19,1 % Nackdelar Ryktet är inte så bra: 33,7 % Bostadsområdet känns otryggt: 16,7 % Långt till nöjen, kultur och sportaktiviteter: 15,4 % Risk för bostadsinbrott: 12,6 % De minst vanliga beskrivningarna av området Ambitiöst: 1,8 % Utbildat: 2,9 % Rikt: 4,4 % Coolt: 4,8 % Omhändertagande / Slött: 5,8 % vardera + _ _ + Övriga adjektiv som miljonprogramsbon kunde beskriva området med: Farligt, Enformigt, Fult, Intressant, Levande, Outvecklat och Miserabelt 42,9 % skulle vilja lägga tid på att göra saker bättre i sitt område. Övriga uppger ”brist på tid” som främsta anledning (49 %) till att låta bli följt av ”det är bra som det är” (21,4 %) och ”tror inte det gör någon skillnad” (17,2 %) * Notera att frågan är en flervalsfråga. Basen är således inte 100 % utan 265 %. Miljonprogramsbon har i snitt beskrivet sitt området med 2,65 olika adjektiv. Intressanta skillnader! Ungas uppfattningar skiljer sig från äkdres! Unga mer negativa kring hur andra ser på deras område. Kvinnor och äldre ser mindre nackdelar än män och yngre! Låg inkomst ser fler nackdelar liksom ej svenskfödda svenskar

17 Vilken typ av boende skulle du välja om du hade möjlighet? Procent av miljonprogramsbor. Mest intressant Bo kvar där jag bor nu: 26,9 % Flytta till en hyresrätt i ett annat område: 17,0 % Flytta till en bostadsrätt i ett annat område : 13,9 % Flytta till en villa i ett annat område: 10,9 % Bo kvar i området men i en hyresrätt: 6,6 % Vad skulle vara ditt drömboende? Procent av miljonprogramsbor. Mest intressant En etagevåning eller takvåning: 25,4 % Ett hus på landet: 23,4 % En villa i ett villaområde: 13,8 % En vanlig lägenhet men med uteplats: 12,9 % Minst intressant Flytta till kollektiv i ett annat område: 0,6 % Flytta till ägarandel i ett annat område : 1,2 % Bo kvar i området men i ett kollektiv: 1,2 % Bo kvar i området men i ett radhus: 2,6 % Bo kvar i området men i en villa: 3,5 % Minst intressant Ett radhus: 4,6 % En riktigt stor lägenhet: 10,4 % + _ _ + 39,3 % av miljonprogramsborna vill byta bostad det närmaste året medan majoriteten (60,7 %) vill bo kvar där de bor under det kommande året. Fyra av tio vill byta boende. Drömboendet är en etage- eller takvåning. Unga vill flytta! Äldre vill stanna. På nästa fråga säger 48,8% av 56+ att de vill bo kvar där de bor nu. Unga säger bara det till 13,9% Drömboende varierar med ålder. Unga vill ha etagevåning och stor lägenhet! Det vill hög inkomst tagare också. Låg inkomst skiljer sig lite åt.

18 V, MP och SD större, högern mindre I förra riksdagsvalet röstade miljonprogramsbon på: Centern1,9% Folkpartiet5,2% Kristdemokraterna2,1% Miljöpartiet12,8% Moderaterna17,9% Piratpartiet2,3% Socialdemokraterna21,4% Sverigedemokraterna7,9% Vänsterpartiet8,5% Feministiskt Initiativ0,6% Annat parti0,7% Blank röst1,4% Jag röstade inte9,6% Vill inte uppge7,6% Vi frågade också: ”Skulle du vilja bjuda en Sverigedemokrat på kaffe?” Ja, mest för att förstå hur de tänker: 37,7% Ja, mest för att försöka få honom/henne att ändra sig: 5,2% Ja, mest för att jag tycker de verkar vettiga: 15,0% Nej: 42,1% * Valresultatet i riksdagsvalet 2010; Centern: 6,6%; Folkpartiet 7,1%; Kristdemokraterna 5,6 %; Miljöpartiet 7,3 %; Moderaterna 30,1%; Socialdemokraterna 30,6 %; Sverigedemokraterna 5,7%; Vänsterpartiet 5,6% SD större hos män och hos de äldre. Miljöpartiet starkare hos kvimmor och 23-35 år. Låg inkomst röstar i mindre utsträckningoch för utrikesfödda är siffran också hög (kan ju ha att göra mefd att man inte är medborgare, inte får än) Carlos bubbla! Fler ”nej” i år 42,1% (2011: 36,2%). ”vettiga”, ”ändra sig” något mindre men nästan samma som 2011. ”förstå hur de tänker” är 37,7% istället för 42,3% 2011. Politisk mer eller mindre detsamma som 2011. ”vettiga” högre bland låg och medel inkomst, män och äldre


Ladda ner ppt "1036 miljonprogramsbor har svarat * Indikativa resultat för regionen: Småland med öar. Viss försiktighet bör också intas för regionerna Norra Mellansverige."

Liknande presentationer


Google-annonser