Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

11 Kvaliteten i ditt vård- och omsorgsboende Stadsledningskontorets brukarundersökning 2011 November 2011 Spånga-Tensta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "11 Kvaliteten i ditt vård- och omsorgsboende Stadsledningskontorets brukarundersökning 2011 November 2011 Spånga-Tensta."— Presentationens avskrift:

1 11 Kvaliteten i ditt vård- och omsorgsboende Stadsledningskontorets brukarundersökning 2011 November 2011 Spånga-Tensta

2 2 Inledning Beskrivning av genomförandet av undersökningen Metod: Postala enkäter med två skriftliga påminnelser Målgrupp: Samtliga personer på vård- och omsorgsboenden i Stockholms stad som drivs i egen regi, på entreprenad eller genom privata avtal med staden Urval: Urvalet hämtades från Stockholms stads register Fältperiod: Undersökningen genomfördes v.39-43 2011 Antal svar för denna stadsdel:, vilket ger en svarsfrekvens på Resultaten i denna rapport redovisas exklusive vet ej/ej svar. Andelen vet ej/ej svar redovisas istället till höger om diagrammet. © TNS SIFO 2011 48 50% Vem har svarat på detta boende?

3 3 Resultat per fråga

4 4 Jag har själv haft möjlighet att välja vilket boende jag ska bo på 2011 2010 0% 100% Resultat % Vet ej / Ej svar 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 Personalen bemöter mig på ett bra sätt Personalen är lyhörd och frågar hur jag vill att hjälpen ska utföras Jag har möjlighet att påverka min vardag Jag kommer ut i friska luften när jag vill Jag är nöjd med de aktiviteter som erbjuds på mitt boende Stämmer ganska braVarken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Stämmer helt © TNS SIFO 2011 Spånga-Tensta 8% 11% 21% 15% 13% 11% 19% 22% 13% 17% 0% 2%

5 5 100% 0% Resultat % Vet ej / Ej svar Maten smakar bra Måltiderna är en trevlig stund på dagen Jag är nöjd med mitt boende Boendet uppfyller mina förväntningar Jag känner mig trygg på mitt boende Stämmer ganska braVarken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Stämmer helt 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 © TNS SIFO 2011 Spånga-Tensta 6% 7% 13% 17% 4% 11% 10% 15% 8% 15%

6 6 Resultat Känner du till att du har möjlighet att välja vård- och omsorgsboende och att du kan byta boende om du skulle vilja? Gjorde du själv ett aktivt val när du flyttade til det vård- och omsorgsboenden som du bor på idag? © TNS SIFO 2011 % Ja Nej

7 7 Resultat % Vet ej / Ej svar Om du gör en sammantagen bedömning av kvaliteten I ditt vård- och omsorgsboende, hur nöjd är du då? Hur väl uppfyller ditt vård- och omsorgsboende dina förväntningar? Tänk dig ett i alla avseenden perfekt vård- och omsorgsboende. Hur nära eller långt ifrån ett sådant vård- och omsorgsboende är ditt… 2011 2010 2011 2010 2011 2010 © TNS SIFO 2011 10 Mycket missnöjd1 Mycket nöjd98765423 10 I mycket låg grad1 I mycket hög grad98765423 10 Mycket långt ifrån1 Mycket nära98765423 Spånga-Tensta 17% 4%

8 8 Resultat kommunal/privat regi

9 9 Totalt Kommunal regi Privat regi 0% 100% Resultat % Vet ej / Ej svar Totalt Kommunal regi Privat regi Totalt Kommunal regi Privat regi Totalt Kommunal regi Privat regi Totalt Kommunal regi Privat regi Totalt Kommunal regi Privat regi Personalen bemöter mig på ett bra sätt Personalen är lyhörd och frågar hur jag vill att hjälpen ska utföras Jag har möjlighet att påverka min vardag Jag kommer ut i friska luften när jag vill Jag är nöjd med de aktiviteter som erbjuds på mitt boende Jag har själv haft möjlighet att välja vilket boende jag ska bo på Stämmer ganska braVarken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Stämmer helt 5% 4% 5% 11% 13% 10% 17% 18% 16% 12% 13% 11% 15% 19% 13% 12% © TNS SIFO 2011

10 10 100% Totalt Kommunal regi Privat regi 0% Resultat % Vet ej / Ej svar Totalt Kommunal regi Privat regi Totalt Kommunal regi Privat regi Totalt Kommunal regi Privat regi Totalt Kommunal regi Privat regi Maten smakar bra Måltiderna är en trevlig stund på dagen Jag är nöjd med mitt boende Boendet uppfyller mina förväntningar Jag känner mig trygg på mitt boende Stämmer ganska braVarken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Stämmer helt 7% 10% 7% 10% 11% 9% 7% 8% 6% 13% 14% 12% 7% 8% 7% © TNS SIFO 2011

11 11 Resultat Känner du till att du har möjlighet att välja vård- och omsorgsboende och att du kan byta boende om du skulle vilja? Gjorde du själv ett aktivt val när du flyttade til det vård- och omsorgsboenden som du bor på idag? © TNS SIFO 2011 % Ja Nej Totalt Kommunal regi Privat regi Totalt Kommunal regi Privat regi

12 12 Resultat % Vet ej / Ej svar Om du gör en sammantagen bedömning av kvaliteten I ditt vård- och omsorgsboende, hur nöjd är du då? Hur väl uppfyller ditt vård- och omsorgsboende dina förväntningar? Tänk dig ett i alla avseenden perfekt vård- och omsorgsboende. Hur nära eller långt ifrån ett sådant vård- och omsorgsboende är ditt… © TNS SIFO 2011 10 Mycket missnöjd1 Mycket nöjd98765423 10 I mycket låg grad1 I mycket hög grad98765423 10 Mycket långt ifrån1 Mycket nära98765423 Totalt Kommunal regi Privat regi Totalt Kommunal regi Privat regi Totalt Kommunal regi Privat regi 6% 7% 5% 11% 13% 10% 13% 17% 11%


Ladda ner ppt "11 Kvaliteten i ditt vård- och omsorgsboende Stadsledningskontorets brukarundersökning 2011 November 2011 Spånga-Tensta."

Liknande presentationer


Google-annonser