Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bekännelsen och hemsidorna Foto: Kristina Strand Larsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bekännelsen och hemsidorna Foto: Kristina Strand Larsson."— Presentationens avskrift:

1 Bekännelsen och hemsidorna Foto: Kristina Strand Larsson

2 Kyrkoordning för Svenska kyrkan, 1 kap 1 § Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, som gestaltas i gudstjänst och liv, är grundad i Guds heliga ord, såsom det är givet i Gamla och Nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter, är sammanfattad i den apostoliska, den nicenska och den athanasianska trosbekännelsen samt i den oförändrade augsburgska bekännelsen av år 1530, är bejakad och erkänd i Uppsala mötes beslut år 1593, är förklarad och kommenterad i Konkordieboken samt i andra av Svenska kyrkan bejakade dokument.

3 Traditionsmaterialet Bibeln Gammalkyrkliga symbola Augsburgska bekännelsen och dess apologi Luthers två katekeser Uppsala möte 1593 Svenska kyrkans gudstjänstböcker: Handboken Evangelieboken Psalmboken En liten bönbok.

4 Populärmaterialet Domkyrkoförsamlingarnas hemsidor Domkyrkoförsamlingarnas brev till nyblivna föräldrar Hemsidor och publikationer från enskilda förlag eller företag

5 Jesu eget dop Dop- och missionsbefallningen Vuxendop…

6 Dopets symboler och bilder ur NT Vatten! – Grav – Livmoder – Floden Jordan – Guds rike En ande, en kropp, en kyrka Upplysning

7 Fem framträdande effekter av dopet i NT Gemenskap med Kristus Gemenskap med Kristi kropp Del av helig Ande Syndernas förlåtelse Ny födelse

8 De tre huvudsymbola Ur Nicenska trosbekännelsen: Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse

9 Augsburgska bekännelsen (CA) och dess apologi Nödvändigt för saligheten Ger syndernas förlåtelse och Guds nåd Gäller även små barn

10 Martin Luthers lilla och stora katekes ”Dopet verkar syndernas förlåtelse, frälser ifrån döden och djävulen och giver evig salighet åt alla dem som sätter tro till Guds ord och löften.” ”Det är alltså uppenbart att dopet inte handlar om något som vi människor gör, utan om en skatt som Gud skänker och som vi tar emot genom att tro.”

11 Konkordieformeln och Uppsala mötes beslut 1593 Konkordieformeln förkastar dem som i sin tur förkastar arvsyndens realitet, dess verkningar även hos små barn och dess medicin: syndernas förlåtelse i dopet. Uppsala mötes beslut 1593 är i princip en äldre version av KO 1 kap, 1 §.

12 Kyrkohandböckerna före 1986 Luthers ordning från 1523 Dopet förrättades på svenska Momenten exorcism samt avsvärjelse av djävulen kom och gick i förslag och handböcker under 1600-1700-talen 1800-talet innebar ett ökat intresse för och mer kunskap om liturgi och ekumenik 1900-talet ser en större delaktighet för församlingen

13 Kyrkoordningen kap 19 Dopet Effekter ur inledningen syndernas förlåtelse gemenskap (både en himmelsk och en jordisk) föds på nytt får dela Jesu liv får Guds nåd Dessutom: Dopet har en inverkan på hela människans liv, varje dag får hon leva i dopet, gå från död till liv, från ofrihet till frihet.

14 Svenska kyrkans nu gällande gudstjänstböcker Bibeln 1986 års kyrkohandbok 1986 års svenska psalmbok 2002 års evangeliebok En liten bönbok (reviderad 1986).

15 Kyrkohandboken Allmänna anvisningar om dopet: ”I dopet förenas människor med Jesus Kristus för att med honom och hans folk dela korsets och uppståndelsens liv.” Effekter: Kristus räddar människan från det onda Gemenskap med Kristus och Kristi kropp Nyfödelse Syndernas förlåtelse

16 Psalmboken 13 psalmer under rubriken ”Dop” Effekter: Gemenskap Löfte om närvaro Nyfödelse Syndernas förlåtelse

17 Evangelieboken Första söndagen efter trettondagen har rubriken ”Jesu dop” Första söndagen efter trefaldighet har rubriken ”Vårt dop” Andra teman som anknyter till dopets effekter: ”Guds barn”, ”Enheten i Kristus” och ”Förlåtelse utan gräns”

18 En liten bönbok Jag tackar dig, Herre, för att jag är döpt. Du kallade mig och utvalde mig, innan jag själv ens kunde tänka på din kärlek. Nu är jag ditt barn. Jag hör dig till. Hjälp mig att leva som du vill. Gör mig uthållig i bönen och trogen vid ditt ord, så att jag allt bättre lär känna dig. I livets alla skiften vill jag hålla fast vid det säkra: Jag är döpt i Jesu namn.

19

20 Domkyrkoförsamlingarnas broschyrer och hemsidor Göteborgs domkyrkoförsamling Härnösands domkyrkoförsamling Linköpings domkyrkoförsamling Lunds domkyrkoförsamling Skara domkyrkoförsamling/Skara pastorat Stockholms domkyrkoförsamling Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö Uppsala domkyrkoförsamling Visby domkyrkoförsamling Västerås domkyrkoförsamling Växjö domkyrkoförsamling Karlstads domkyrkoförsamling Luleå domkyrkoförsamling

21 Nyckelorden Gemenskap/ samhörighet (13) Välkomnande (8) Löfte om närvaro (8) Tacksamhet (4) (Glädje)fest (3) Tradition (2) Överlämnande (2) Förlåtelse (2) Ny födelse (2) Död och uppståndelse (2) Vilja det bästa (2) Kamp och seger (1) Evigt liv med Gud (1) Kravlöshet (1) Välsignelseakt (1) Helig Ande som gåva (1) Iklädande av Kristus (1)

22 Andra hemsidor Svenska kyrkans hemsida: www.svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se Barndop.nu: http://www.barndop.nu/http://www.barndop.nu/ Dopguiden.se: http://www.dopguiden.se/index.html http://www.dopguiden.se/index.html Dopsajten.se: http://www.dopsajten.se/http://www.dopsajten.se/

23 Övrigt material Livets skeden: Dopet (Berling press) Inbjudan till dop (Mannberg, Verbum)

24 Gemenskap/ samhörighet (13) Välkomnande (8) Löfte om närvaro (8) Tacksamhet (4) (Glädje)fest (3) Tradition (2) Överlämnand e (2) Förlåtelse (2) Ny födelse (2) Död och uppståndelse (2) Vilja det bästa (2) Kamp och seger (1) Evigt liv med Gud (1) Kravlöshet (1) Välsignelseakt (1) Helig Ande som gåva (1) Iklädande av Kristus (1) Gemenskap med Kristus Gemenskap med Kristi kropp Del av helig Ande Syndernas förlåtelse Ny födelse

25 Jesus

26 Gemenskap/ samhörighet (13) Välkomnande (8) Löfte om närvaro (8) Tacksamhet (4) (Glädje)fest (3) Tradition (2) Överlämnand e (2) Förlåtelse (2) Ny födelse (2) Död och uppståndelse (2) Vilja det bästa (2) Kamp och seger (1) Evigt liv med Gud (1) Kravlöshet (1) Välsignelseakt (1) Helig Ande som gåva (1) Iklädande av Kristus (1) Gemenskap med Kristus Gemenskap med Kristi kropp Del av helig Ande Syndernas förlåtelse Ny födelse

27

28 Frågor för vidare funderingar Vilken är egentligen den viktigaste effekten av dopet? Vad betyder Jesus Kristus för dopet? Är de nya formuleringarna just nya sätt att säga samma sak som innan eller är det en helt ny väg vi går? Är den vägen en bra eller dålig väg? Kort sagt: Hur vill vi nå ut och med vilket budskap?


Ladda ner ppt "Bekännelsen och hemsidorna Foto: Kristina Strand Larsson."

Liknande presentationer


Google-annonser